Podwyżki- dalszy ciąg negocjacji.

W dalszym ciągu trwają rozmowy na temat podwyżek  wynagrodzeń. Obecne warunki wynegocjowane przez zespół związkowy z Rady Społecznej Tauron  są omawiane w poszczególnych  organizacjach związkowych. Pracodawca  zgodził się na podwyżki w wysokości połowy stawki inflacyjnej, z możliwością  negocjacji dalszych pieniędzy po ustaleniu wyników finansowych za I półrocze. Wyniki za I kwartał są o 20% wyższe od planu. Związkowcy otrzymają dane do obliczenia ewentualnej kwoty na podwyżki. To pomoże w podjęciu decyzji. O tym czy Rada przyjmie wynegocjowane warunki rozstrzygnie się 30 kwietnia na posiedzeniu poświęconym tej sprawie. Jeśli podwyżki wejdą w życie będą obowiązywać od 1 stycznia tego roku.

Posiedzenie Rady Społecznej.

W dniu 11 kwietnia odbyło się w Katowicach kolejne  posiedzenie Rady Społecznej z udziałem zaproszonych członków Zarządu Tauron na czele z prezesem Dariuszem Luberą oraz prezesami kilku najważniejszych spółek. We wtsępnej prezentacji dokonano krótkiego podsumowania wyników finansowych za rok 2012. Stwierdzono, że był to najwyższy wynik w historii Tauron. Nastąpił około 20% wzrost zysków i przychodów, głównie dzięki zakupowi GZE. Doszło do spadku udziału wytwarzania w zysku  na rzecz dystrybucji i sprzedaży.Wiele środków  wydano na inwestycje,wypłacono dywidendy akcjonariuszom.

Czytaj więcej: Posiedzenie Rady Społecznej.

Spotkanie w Dystrybucji.

W dniu 10 kwietnia, w  centrali w Krakowie odbyło się cykliczne spotkanie z przedstawicielami zarządów głównych organizacji związkowych w Tauron.

Tematem spotkania były zmiany w  Spółce. Związkowców z Krakowa i Wrocławia interesował los wydziałów i spółek transportowych. Pan Prezes Piotr Kołodziej stwierdził, że spólki transportowe są nieefektywne i wymagają głębokiej restrukturyzacji . Związkowcy wyrazili obawy o miejsca pracy dla osób pracujących w tym obszarze. Wiadomo już, że transport z Tarnowa i Częstochowy przejdzie do Tauron Dystrybucja Serwis. Z pewnością będzie to dla tej Spółki poważne zadanie do wykonania. Drugim tematem było przejście pracowników od nielegalnego poboru z Dystrybucji do TOK. U nas ten problem nie istnieje, ponieważ tzw. "kradzieżówka" przeszła do TOK już dawno, natomiast w Krakowie  proces przejścia budzi wśród pracowników sporo obaw i emocjii. Pan Prezes uspokajał związkowców, twierdząc, że taki model sprawdził się w GZE w czasach Vattenfalla.

Ostatnim tematem były zmiany w Dyspozycji . Dojdzie do przebudowy  służb ruchowych w latach 2013-2015 tak, aby nastapiło ujednolicenie przepisów i instrukcji. Dojdzie też na obszarach Wrocław i Kraków do połączenia niektórych dyspozycji. Pewne posunięcia już są w toku np. dla pogotowia elektroniczny dziennik mobilny, systemy informatyczne, ułatwiające pracę dyspozytorom. Związkowcy z Krakowa wskazali na różnice w  wynagrodzeniach pracowników poszczególnych dyspozycji, sięgające nawet 500-600 zł. oraz duże odległości jakie będą musieli pokonać niektórzy pracownicy jadąc  do pracy.

Strona 25 z 28

Aktualności z regionu

Początek strony