Niepokój Rady Społecznej.

Rada Społeczna wyłoniona z przedstawicieli związków zawodowych wystosowała  18.06.2013 r. pismo do pana Prezesa  Dariusza Lubery o następującej treści:

"Prezydium Rady Społecznej na posiedzeniu w dniu 18.06.2013r. z dużym niepokojem przyjęło fakt, że podpisane porozumienie Rady Społecznej z Zarządem Tauron PE SA dotyczące polityki płacowej na rok 2013, pomimo upływu miesiąca, nie przełożyło się na podpisanie porozumień płacowych w poszczególnych spółkach Grupy. 

Czytaj więcej: Niepokój Rady Społecznej.

Oczekiwanie na podwyżki w Serwisie i TD Gliwice.

W odpowiedzi na pisma związków zawodowych z żądaniami rozmów płacowych oraz  wnioskami o wypłatę okolicznościowej premii, w dniu 13 czerwca odbyło się spotkanie związkowców z obydwu spółek z pracodawcami .Pracodawcy przekazali informacje o sposobie naliczania funduszu płac. Strona społeczna nie kryła swojego niezadowolonia. Związkowcy oświadczyli, że wiedzą o tym, iż  zeszłoroczne premie weszły w skład funduszu płac i oczekują - działając w imieniu coraz bardziej zniecierpliwioneych załóg-  wypłaty premii oraz podwyżek.

Pracodawcy w osobach pana Dyrektora Macieja Budryka i pana Prezesa Pana Romana Głowaczewskiego poinformowali związkowców, że toczą się rozmowy z ich przełożonymi na temat specyfiki płac w spółkach GZE Gliwice i zaproponowali spotkanie 25 czerwca, na którym zostaną przedstawione konkretne propozycje podwyżek wynagrodzeń w tym roku. Związkowcy poinformowali pracodawców, że załoga ma już dosyć czekania i obietnic podwyżek, których nie ma i domaga się wypłaty  premii oraz  konkretnych działań podwyższających wynagrodzenia pracownicze. Oświadczyli, że podejmą kroki przewidziane prawem, włącznie do referendum strajkowego i sporu zbiorowego, jeśli 25 czerwca nie padną zadowalające propozycje płacowe.

Strona związkowa z Serwisu przedstawiła  prezesowi R. Głowaczewskiemu listę uwag i przyczyn niezadowolenia załogi spółki, żądając odpowiedzi na przedstawione pismo.

Porozumienie płacowe w TOK podpisane.

W dniu 12 czerwca na spotkaniu przedstawicieli strony związkowej w Tauron z Zarządem TOK podpisano porozumienie płacowe w TOK na 2013 rok.

Podajemy w skrócie zasady:

1. Planowany na rok 2013 inflacyjny wzrost średniego wynagrodzenia w Spółce wynosi 2,07%, z czego wzrost płacy zasadniczej wynosi 43 zł. na etat od dnia 1 lipca 2013 roku. Wyrównanie przeszeregowań za minione 6 miesięcy nastąpi z wypłatą za czerwiec 2013 roku, w kwocie 436,50 brutto na etat.

Z podwyżek są wyłączeni dyrektorzy, szefowie biur oraz pracownicy, którzy w 2013 r. otrzymali już podwyżki stawki zasadnicze (awansowali).

2. Spodziewana premia z zysku firmy (za efektywność zmienną) będzie płacona obligatoryjnie 65% na pracownika, reszta tj. 35% uznaniowo, niezwłocznie po ogłoszeniu wyyników przez Tauron PE S.A. za I półrocze. Obecnie wiadomo, że jest przekroczenie planu, więc premia jest bardzo realna.  W Porozumieniu płacowym dla Tauron mamy określone kwoty premii, w zależności od % osiągnietego wyniku.

Czytaj więcej: Porozumienie płacowe w TOK podpisane.

TOK Gliwice - nie będzie obniżek stawek w 2014.

Z inicjatywy NSZZ "Solidarność" GZE-Tauron doszło do spotkania związków zawodowych Tauron Gliwice z  przedstawicielami Zarządu TOK. W zebraniu uczestniczyli: pan Prezes Karol Janosz i, pani Dyrektor  Kinga Migdał i szefowa Kadr i Płac- p. Beata Radoń. Tematem spotkania były planowane zmiany w stawkach zasadniczych i wysłudze lat pracowników TOK Gliwice, jakie zamierzano wprowadzić od przysłego roku.

Nasz związek dobrze przygotował się do spotkania. Zostali zaproszeni eksperci od płac i prawa pracy z Regionu ŚLąsko- Dąbrowskiego "Solidarność": Tadeusz Skowroński i Jadwiga Piechocka. Przed spotkaniem związki zawodowe ustaliły wspólne stanowisko.

Czytaj więcej: TOK Gliwice - nie będzie obniżek stawek w 2014.

Strona 22 z 28

Aktualności z regionu

Początek strony