Porozumienie płacowe w spółkach sprzedażowych.

24 czerwca, w Krakowie, związki zawodowe podpisały porozumienie płacowe z Zarządem obydwu spółek sprzedażowych Tauron.

Pula pieniędzy na wynagrodzenia została podzielona na 3 części:

1. Podwyżki dla pracowników,będących na umowie o pracę, w przypadku, gdy ich wynagrodzenia brutto wynoszą do 3000 zł.

2. Z inicjatywy związków zawodowych, i po akceptacji Zarządu, zostanie wypłacona premia jednorazowa w kwocie 600 zł. na etat, proporcjonalnie do przepracowanego okresu w 2013r.

3.Pula na wzrost wynagrodzeń o wskaźnik inflacji wynosi przeciętnie na pracownika 143 zł. co stanowi przeciętnie 90 zł brutto na etat. Podwyżki będą przyznawane uznaniowo przez członków Zarządu na wniosek przełożonych. Podwyżki  wynagrodzeń mogą wynosić od 0 do 400 zł.

Zasady przyznawania podwyżek będą obowiązywały takie same w obydwu spółkach sprzedażowych Tauron - TS i TS GZE.

Porozumienia płacowe w TD S.A. i TD Serwis.

W dniach 20 i czerwca podpisano   porozumienie płacowe w TD  S.A. Obowiązuje ono w całej spółce, również w TD Oddział Gliwice. Początkowo związkowcy z obszaru krakowskiego chcieli zgodzić się na pierwszą propozycję  Zarządu TD, który  zamierzał przeprowadzić podwyżki dopiero jesienią. Na to nie zgodzili się związkowcy z obszaru wrocławskiego oraz NSZZ "Solidarność" z Gliwic, uważając, że  jest to sprzeczne z interesem pracowników oraz z Porozumieniem płacowym , podpisanym przez Radę Społeczną. Po długiej dyskusji jednak wszyscy związkowcy zgodzili się zaproponować Zarządowi podwyżki od czerwca. Zarząd wyraził na to zgodę, zmieniając swoją poprzednią propozycję. W wyniku porozumienia, ustalono, że w TD S.A. będzie obowiązywać  jednolita kwota na podwyżki obligatoryjne, ustalona na około. 117 zł na pracownika.  Związkowcy z Tauronu nie wyrazili zgody na zwiększenie kwoty podwyżki w obszarze GZE, pomimo że u nas była taka mozliwość. Argumenty związkowców z obszaru GZE , że obniżą się nam wynagrodzenia, z powodu niewypłacenia zeszłorocznych premii jednorazowych nie spotkały się ze zrozumieniem, ponieważ było to związane z obniżeniem kwoty na podwyżki w innych obszarach TD.


W rezultacie strony przyjęły następujące ustalenia:

1.  Pracownicy otrzymają obligatoryjnie, wg ustalonych zasad,  premię jednorazową w  kwocie 580 zł. na pracownika, z tytułu rekompensaty za podwyżki płac, które miały być od stycznia tego roku( 5 krotnośc kwoty około 117 zł. za okres od  stycznia do maja)

2. Każdy pracownik, zgodnie z ustalonymi zasadami, od dnia 1 czerwca 2013 roku otrzyma 68 zł do płacy podstawowej brutto, reszta z kwoty około 117 zł będzie przeznaczona na pochodne.

3.  NSZZ "Solidarność" GZE-Tauron wynegocjował , że Pracownicy, którzy są objęci regulaminami pracy GZE otrzymają premię z okazji Dnia Energetyka w wysokości 1500 zł brutto na pracownika.

Ze strony Zarządu była deklaracja wypłacenia podwyżek i premii z wypłatą za czerwiec do dnia 10 lipca.

Związkowcy podpisali również ustalenia, że po ogłoszeniu wyników finansowych za I półrocze, niezwłocznie   zostaną rozpoczęte rozmowy na temat wypłat premii z zysku i ewentualnych dodatkowych środków na dalsze podwyżki wynagrodzeń.

W dniu 25 czerwca  na spotkaniu w  sprawie płac w TD Serwis , strona związkowa otrzymała podobną propozycję, jak w TD, z tą różnicą, że kwota na podwyżkę na 1 pracownika wynosi około 122 zł. brutto z pochodnymi.  Strona związkowa z Serwisu nie chciała początkowo podpisać porozumienia, obawiając się  obniżenia realnych wynagrodzeń w sytuacji, gdy nie  są jeszcze znane wyniki finansowe za I półrocze i nie wiadomo jaki będzie fundusz do podziału dla załogi z  zysków. Jednak po kilku godzinach konsultacji i rozmów w gronie związkowym, związkowcy Serwisu zgodzili się na proponowane podwyżki, chociaż forma rozmów na ich temat daleko odbiegała od negocjacji. Wyszli z założenia, że pracownicy otrzymają pieniądze do stawek zasadniczych, co jest  najlepszym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy rozmowy na temat wypłaty jakiejkolwiek premii jednorazowej, z wyjatkiem premii z okazji Dnia Energetyka, spotykają się  z odrzuceniem ze strony Zarządu. 

Zasady przydzielenia podwyżek obligatoryjnych oraz wypłata jednorazowego wyrównania za podwyżki od stycznia 2013 oraz obligatoryjna kwota na podwyżki - te ustalenia są takie same jak w przypadku ustaleń podjętych w Tauron Dystrybucji.

 

Trudne rozmowy w TD Serwis.

We wtorek 18 czerwca odbyły się kolejne rozmowy Zarządu z przedstawicielami związkowymi na temat dokumentów, które maja funkcjonować w Spółce. Najmniej problemów jest regulaminem wypłaty premii rocznej 8,5%. Uzgodniono już wcześniej Regulamin wspólnej działalności socjalnej, który będzie obowiązywał tylko do końca tego roku w Spółce.  Większe problemy i rozbieżności są w przypadku regulaminu pracy. Związkowcy chcą na przykład  koniecznie zachować dodatkowy dzień wolny dla tych grup pracowników, które go dotąd miały. Pracodawca zaś wolałby go zlikwidowac. Są tez inne, ważne i istotne dla pracowników propozycje zmian, których  związki nie mogą przyjąć. Na razie spisaliśmy nasze propozycje do zastanowienie się pracodawcy. Regulamin wynagradzania tez ma sporo punktów spornych. Generalnie, pracodawca chciałby połączyć 2 spółki bezkosztowo, a to- zdaniem związków zawodowych - jest nierealne. Najtrudniejsze będą rozmowy bezpośrednio o płacach, ponieważ w dawnym PUE  prawie wcale nie ma dodatków, które pracownikom włączono kiedyś  do płacy. W Serwisie z kolei mamy dużo róznych dodatków. Nie rozmawialiśmy jeszcze o zniżce energetycznej i programie  emerytalnym. Rozmowy  będą kontynuowane.

Bezpieczeństwo pracowników w TOK.

NSZZ "Solidarność" GZE-Tauron zaniepopkojony  informacjami o zdarzeniach w Obsłudzie Klienta w Zabrzu (informacja o podłożonej bombie i fizyczny atak klienta na pracownika) wystosował pismo do Zarządu TOK , w którym proponowano wprowadzenie odpowiednich środków bezpieczeństwa, a zwłaszcza ochrony.  W odpowiedzi z dnia 23 maja tego roku czytamy:

"Z pracownicami  Punktu Obsługi Klienta w M1 w Zabrzu przeprowadzono już kilkukrotnie rozmowy na temat sytuacji zagrożenia oraz   przedstawiono instrukcje komunikacji w przypadku zdarzenia kryzysowego. Pracownice zdają sobie doskonale sprawę że każda praca z klientem rodzi pewne ryzyko, którego nie da się wykluczyć w 100%. Na chwilę obecną Punkty Obsługi Klienta w Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. nie są chronione w żadnej lokalizacji. Natomiast zdarza się, że w niektórych lokalizacjach Tauron Dystrybucja S.A. znajduje się ochrona całego budynku, a nie danego POK. Podobna sytuacja ma miejsce w Zabrzu: jak w kazdym centrum handlowym funkcjonuje tam ochrona dla całego centrum i nie zawsze jej pracownik znajduje się w poblizu POK." Dalej pani Dyrektor Kinga Migdał odpowiada w imieniu zarządu Spółki, że  Zarząd ma " na uwadze bezpieczeństwo Pracowników, którzy na bieżąco są informowani o zasadach postepowania w sytuacjach kryzysowych".

Zdajemy sobie sprawę, że ta odpowiedż nie zadowoli pracowników, skarżących się na opasłe, mało zrozumiałe instrukcje bezpieczeńswa. Będziemy jeszcze poracać do tego tematu.

Strona 21 z 28

Aktualności z regionu

Początek strony