Problemy w TD Pomiary

Nie udało się przenieść od lutego /marca elektromonterów  z obszaru TD Pomiary Katowice z akordu na wynagrodzenie ryczałtowe, o co pracownicy zabiegali już od kilku miesięcy. NSZZ "Solidarność" wystosował ostre pismo do Zarządu w tej sprawie. Otrzymaliśmy odpowiedź, że proces wstrzymano, ze wzgledu na obawy niezrealizowania wszystklich zadań przez pracowników, którzy przejdą na ryczałt. Obecnie trwają rozmowy  z pozostałymi obszarami, które mogłyby przejąć część prac. Zarząd określił następny termin wprowadzenia płacy ryczałtowej w Katowicach na lipiec 2017 roku. Niestety, jeden z pracowników, wyrażający gotowość przejścia do Gliwic zmienił zdanie i nie wiadomo czy nie zablokuje on możliwość przejścia kolegów na ryczałt. Warunkiem jest zgoda wszystkich pracowników  Katowic na przejście na nowy system wynagradzania.

Dramatyczna sytuacja społeczna w TOK.

Od miesięcy negocjujemy takie warunki dla pracowników w TOK, aby nie doszło do zwolnień grupowych. Zarząd  przedstawiał różne warianty, często dochodziło do zmiany stanowiska w ciągu kilku tygodni. W efekcie ,ciągle jest ponawiany ubogi program PDO, na który zgłasza się duża liczba zdeterminowanych i zdesperowanych pracowników, którzy nie mogą już dłużej wytrzymać w Firmie. Pracodawcy nie biorą pod uwagę czy pozostali pracownicy podołają pracy za 2-3 etaty. Liczą się liczby, oszczędności na kosztach pracy, a reszta jakoś tam będzie. Najwyżej się wyśrubuje wyższe normy dla załogi.

Kilka dni temu związki zawodowe otrzymały desperacki apel kilkudziesięciu pracowników Biura Obsługi Umów Kompleksowych GD. W apelu pracownicy wskazali na znaczny ubytek pracowników młodych i starszych, co za tym idzie, znaczne  obciążenie  pracą pozostałych. Załoga skarży się na wysoki akord i wymogi nie przystające do realiów. Pracownicy są traktowani przedmiotowo, nie podmiotowo. Nikt nie docenia i nie szanuje ich pracy, a wyśrubowane normy mają się nijak do realiów i możliwości pracowników.Jeśli pracownik nie będzie efektywny zostanie przesunięty  na Salę Obsługi Klienta. Jest to rodzaj zesłania dla pracownika i wielu odmawia pracy z klientem, gdyż nie ma do tego predyspozycji. W Obsłudze Klienta jest coraz mniej osób. Nikt się nie przejmuje kto i co będzie robił. Dokłada się załodze zadań i czynności nie bacząc na możliwości przerobu dokumentów. Nowi pracownicy zatrudnieni na umowy czasowe też odchodzą, bo nie chcą pracować ponad siły za marne pieniądze.

Związki zawodowe już wcześniej miały terminy spotkań z pracodawcami. Zobaczymy co one wniosą nowego . Tak dalej nie da się pracować. Jeśli negocjacje nie pomogą, pójdziemy do PIP i do mediów. Niech cała Polska dowie się, jak "dobrze" traktuje się pracowników w Państwowej firmie.

Rokowania płacowe.

Rada Społeczna, składająca się z przedstawicieli związków zawodowych, działających we wszystkich obszarach Grupy Tauron  rozpoczęła z początkiem roku rozmowy płacowe z zarządem TPE. Na pierwszym spotkaniu, Zarząd TPE prosił o odłożenie rozmów, ze względu na konieczność zamknięcia rozliczenia roku 2016 i bilansu. W marcu miały miejsce 2 spotkania.  Na pierwszym związkowcy usłyszeli, że jest dalej ciężko i firma ma straty. Zaprezentowano slajdy przedstawiajće trudną sytuacje Grupy. Związkowcy usłyszeli też o wielkim koszcie, związanym z wdrożeniem nowego ZUZP w TD. Następne spotkanie odbyło się 20 marca. Zarząd stwierdził, że nie mam możliwości wzrostu płac, pomimo 367 mln zysku. Tauron ma najwyższy wskaźnik zadłużenia wśród grup energetycznych. Udowadniano związkowcom, że na wskutek efektów przeniesionych z roku poprzedniego nastąpi 1,1% wzrost wynagrodzeń, co stanowi 74 zł. na etat, wliczając w to również  wprowadzone, nowe układ pracy.

Strona społeczna oczekuje kilkuprocentowaego wzrostu funduszu płac i nie zgdza się na dalsze oszczędności kosztem pracowników, m in. wykup niektórych świadczeń. Rada Społeczna postanowiła dalsze rozmowy prowadzić w zespole płacowym.

Zmiany w TD Pomiary

- Od wielu miesięcy toczyły się rozmowy związków zawodowych obszaru gliwickiego i  przedstawicieli pracowników z kolejnymi Zarządami  TD Pomiary na temat stawek akordowych elektromonterów. Strona społeczna chciała wynnegocjować podwyżki stawek akordowych nie zmienianych już od wielu lat. Powołany został zespół pracowników, który miał  ustalić żądania załogi. W miarę upływu czasu, zmieniła się sytuacja, związana z wprowadzeniem nowego ZUZP w TD. Stawki musiały zostać podwyższone, ponieważ włączono do podstawowej płacy dodatek stażowy. Ponadto, po zaznajomieniu się z propozycją nowych stawek akordowych, niektórzy pracownicy TD Pomiary wyrazili zamiar przejścia z pracy akordowej na ryczałt miesięczny. Rozmowy z Zarządem TD Pomiary dotyczyły również  kwoty ryczałtu pracowników, którzy zmienią system pracy. W efekcie, pracownicy jednego obszaru (są 3) gliwickiego zadeklarowali przejście na ryczałt, a pozostali zaakceptowali  wynegocjowane warunki.

Strona 3 z 28

Aktualności z regionu

Początek strony