Dramatyczna sytuacja społeczna w TOK.

Od miesięcy negocjujemy takie warunki dla pracowników w TOK, aby nie doszło do zwolnień grupowych. Zarząd  przedstawiał różne warianty, często dochodziło do zmiany stanowiska w ciągu kilku tygodni. W efekcie ,ciągle jest ponawiany ubogi program PDO, na który zgłasza się duża liczba zdeterminowanych i zdesperowanych pracowników, którzy nie mogą już dłużej wytrzymać w Firmie. Pracodawcy nie biorą pod uwagę czy pozostali pracownicy podołają pracy za 2-3 etaty. Liczą się liczby, oszczędności na kosztach pracy, a reszta jakoś tam będzie. Najwyżej się wyśrubuje wyższe normy dla załogi.

Kilka dni temu związki zawodowe otrzymały desperacki apel kilkudziesięciu pracowników Biura Obsługi Umów Kompleksowych GD. W apelu pracownicy wskazali na znaczny ubytek pracowników młodych i starszych, co za tym idzie, znaczne  obciążenie  pracą pozostałych. Załoga skarży się na wysoki akord i wymogi nie przystające do realiów. Pracownicy są traktowani przedmiotowo, nie podmiotowo. Nikt nie docenia i nie szanuje ich pracy, a wyśrubowane normy mają się nijak do realiów i możliwości pracowników.Jeśli pracownik nie będzie efektywny zostanie przesunięty  na Salę Obsługi Klienta. Jest to rodzaj zesłania dla pracownika i wielu odmawia pracy z klientem, gdyż nie ma do tego predyspozycji. W Obsłudze Klienta jest coraz mniej osób. Nikt się nie przejmuje kto i co będzie robił. Dokłada się załodze zadań i czynności nie bacząc na możliwości przerobu dokumentów. Nowi pracownicy zatrudnieni na umowy czasowe też odchodzą, bo nie chcą pracować ponad siły za marne pieniądze.

Związki zawodowe już wcześniej miały terminy spotkań z pracodawcami. Zobaczymy co one wniosą nowego . Tak dalej nie da się pracować. Jeśli negocjacje nie pomogą, pójdziemy do PIP i do mediów. Niech cała Polska dowie się, jak "dobrze" traktuje się pracowników w Państwowej firmie.

Rokowania płacowe.

Rada Społeczna, składająca się z przedstawicieli związków zawodowych, działających we wszystkich obszarach Grupy Tauron  rozpoczęła z początkiem roku rozmowy płacowe z zarządem TPE. Na pierwszym spotkaniu, Zarząd TPE prosił o odłożenie rozmów, ze względu na konieczność zamknięcia rozliczenia roku 2016 i bilansu. W marcu miały miejsce 2 spotkania.  Na pierwszym związkowcy usłyszeli, że jest dalej ciężko i firma ma straty. Zaprezentowano slajdy przedstawiajće trudną sytuacje Grupy. Związkowcy usłyszeli też o wielkim koszcie, związanym z wdrożeniem nowego ZUZP w TD. Następne spotkanie odbyło się 20 marca. Zarząd stwierdził, że nie mam możliwości wzrostu płac, pomimo 367 mln zysku. Tauron ma najwyższy wskaźnik zadłużenia wśród grup energetycznych. Udowadniano związkowcom, że na wskutek efektów przeniesionych z roku poprzedniego nastąpi 1,1% wzrost wynagrodzeń, co stanowi 74 zł. na etat, wliczając w to również  wprowadzone, nowe układ pracy.

Strona społeczna oczekuje kilkuprocentowaego wzrostu funduszu płac i nie zgdza się na dalsze oszczędności kosztem pracowników, m in. wykup niektórych świadczeń. Rada Społeczna postanowiła dalsze rozmowy prowadzić w zespole płacowym.

Zmiany w TD Pomiary

- Od wielu miesięcy toczyły się rozmowy związków zawodowych obszaru gliwickiego i  przedstawicieli pracowników z kolejnymi Zarządami  TD Pomiary na temat stawek akordowych elektromonterów. Strona społeczna chciała wynnegocjować podwyżki stawek akordowych nie zmienianych już od wielu lat. Powołany został zespół pracowników, który miał  ustalić żądania załogi. W miarę upływu czasu, zmieniła się sytuacja, związana z wprowadzeniem nowego ZUZP w TD. Stawki musiały zostać podwyższone, ponieważ włączono do podstawowej płacy dodatek stażowy. Ponadto, po zaznajomieniu się z propozycją nowych stawek akordowych, niektórzy pracownicy TD Pomiary wyrazili zamiar przejścia z pracy akordowej na ryczałt miesięczny. Rozmowy z Zarządem TD Pomiary dotyczyły również  kwoty ryczałtu pracowników, którzy zmienią system pracy. W efekcie, pracownicy jednego obszaru (są 3) gliwickiego zadeklarowali przejście na ryczałt, a pozostali zaakceptowali  wynegocjowane warunki.

Posiedzenie Zarządu Związku.

W dniu 20 stycznia, w Będzinie odbyło się posiedzenie Zarządu NSZZ "Solidarność" Tauron Kraków  (MKZ). W zebraniu uczestniczył  Prezes TD Zasina. Poruszono następujace tematy:

-Likwidacja posterunków spowodowała wydłużenie odległości do pracy. Firma pozbywa się pracowników, którzy odchodzą na PDO, a przecież rąk do pracy brakuje w różnych obszarach,

- Prace wykonywane na sieciach przez  firmy  zewnętrzne nie są tańsze i gorzej wykonywane przez przypadkowych pracowników.

- Nowy system premiowania w TD (nowy ZUZP) wprowadził zamieszanie wśród pracowników, którzy nie wiedzą za co będą premiowani. Pan Prezes przyznał, że nie wszyscy pracownicy otrzymali do 20 stycznia cele, dlatego I kwartał premiowania nie będzie zbyt wiarygodny. Przed II kwartałem pracownicy mają otrzymać już  cele i wtedy ocena będzie bardziej miarodajna.

- Zapytano Prezesa o system TETRA - jakie były koszty jego  wprowadzenia i zasadność. Prezes  odpowiedział, że system był konieczny, ponieważ telefony komórkowe są zawodne.

- Przedstawiciel z TD Pomiary wskazał na  fakt, że dokładanie elektromonterom nieplanowannej pracy, powoduje problemy z grafikiem wyjazdów.Nie mogą oni wykonać  planowanych robót. Prezes obiecał zająć się tym problemem.

- Prezes TD przedstawił stanowisko NSZZ "Solidarność' TD Serwis. Związek z tej spółki broni się przed włączeniem na powrót Serwisu w  struktury TD. Sprawa nie jest przesądzona. Rozważane są też opcje  przeniesienia elektromonterów z oddziałow TD do Serwisu. Obecnie rozpatruje się na wysokim szczeblu  różne warianty  i możliwości . Decyzja jeszcze nie zapadła.

Po wyjściu  Prezesa TD, Zarząd Związku uchwalił stanowisko , w którym negatywnie ocenił stworzenie spółki TD POmiary i opowiedział się przeciw  opcji  przeniesienia pracowników oddziałów TD do Serwisu.

Strona 3 z 28

Aktualności z regionu

Początek strony