Koleżanki i koledzy!

Koleżanki i koledzy!

11 września rozpoczynamy ogólnopolską akcję protestacyjną w Warszawie. Ten protest to być może ostatnia szansa, abyśmy jako obywatele odzyskali wpływ na to, co dzieje się w naszym kraju. Jeśli tej szansy nie wykorzystamy, obecna władza będzie nadal konsekwentnie pozbawiać nas kolejnych praw obywatelskich, pracowniczych i związkowych. Szkodliwa dla pracowników nowelizacja Kodeksu pracy i przygotowywany przez parlamentarzystów PO projekt ustawy antyzwiązkowej, to tylko zapowiedź tego, co może się stać, jeżeli pozostaniemy bierni. W tym proteście nie chodzi już o sprzeciw wobec konkretnej ustawy, czy decyzji rządu, tak jak to bywało w przeszłości. Celem tej akcji protestacyjnej jest odzyskanie podmiotowej pozycji obywateli i godności pracowników w naszym kraju.

Dzisiaj ruch związkowy jest jedyną zorganizowaną siłą społeczną, która może wywrzeć skuteczny nacisk na rządzących. Oni o tym wiedzą i się tego boją. Nieprzypadkowo po ogłoszeniu decyzji o wrześniowym proteście, politycy partii rządzącej i sprzyjające im media rozpoczęły gigantyczną kampanię oszczerstw i pomówień pod adresem Solidarności. Historia już nie raz pokazywała, że gdy władza czuje się przez kogoś zagrożona, to stara się go zdyskredytować w oczach społeczeństwa. Musimy więc sobie jasno i wyraźnie powiedzieć. Jeżeli dzisiaj stanowczo nie sprzeciwimy się antypracowniczej i antyzwiązkowej polityce tego rządu, już niedługo NSZZ Solidarność trafi na margines życia społecznego lub zostanie całkowicie zniszczony, a polscy pracownicy staną się niewolnikami we własnych zakładach pracy i we własnej Ojczyźnie.

Polityczny establishment wspierany przez potężne lobby pracodawców, liczy się tylko z silnymi. Dlatego apeluję do Was o jak największą mobilizację. Jeżeli tej mobilizacji zabraknie, rządzący utwierdzą się tylko w przekonaniu, że są bezkarni i mogą robić, co im się podoba. Wtedy procesu ograniczania podstawowych praw obywateli i pracowników nie da się już zatrzymać.

Członkowie NSZZ Solidarność z Tauron GZE już nie raz pokazali, że są jedną z najlepiej zorganizowanych i najbardziej aktywnych organizacji zakładowych naszego związku. Wielokrotnie udowodniliście, że można na Was liczyć zawsze i w każdej sytuacji. Dlatego zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Sztab Protestacyjno-Strajkowy, Wasza organizacja związkowa została wytypowana do reprezentowania Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w kluczowych dniach akcji protestacyjnej, czyli 13 i 14 września w liczbie 50 uczestników. Udział w akcji protestacyjnej rozpoczniecie w piątek 13 września o godz. 11.00 a zakończycie w sobotę 14 września o godz. 18.00.

Wasza organizacja związkowa będzie jedną z tych, przed którymi stoi największe wyzwanie. To Wy będziecie stanowić trzon całej akcji protestacyjnej. Przez prawie dwie doby to na Was będą zwrócone oczy milionów pracowników i obywateli, których praw będziemy wspólnie bronić przed Sejmem i Pałacem Prezydenckim. We wrześniu czeka nas wielki wspólny wysiłek i mnóstwo pracy. Jestem jednak głęboko przekonany, że razem podołamy temu wyzwaniu i pokażemy politykom, że obywateli mają słuchać zawsze, a nie tylko raz na 4 lata.

 

Szczegóły akcji: 13-14 września:

  • - piątek 13 września, godz. 11.00 - zbiórka w miasteczku namiotowym przed gmachem Sejmu;
  • - sobota 14 września, godz. 12.00 - przemarsz przed Pałac Prezydencki;
  • - sobota 14 września godz. 18.00 - wyjazd autokarami z Warszawy.

Uczestnikom akcji protestacyjnej zostanie zapewnione wyżywienie oraz zwrot kosztów związanych z wynajęciem autokarów.

W razie pytań proszę się kontaktować z prezydium Zarządu Regionu lub z przewodniczącymi sekcji i sekretariatów branżowych.

Sierpniowe spotkanie w Dystrybucji.

8 sierpnia liczni  przedstawiciele związków zawodowych z całego Tauronu spotkali się z Zarządem Dystrybucji w Krakowie. Tematem spotkania były: nowa spółka pomiarowa i program PDO.

Omawiane były struktura i zadania spółki.

1. Spółka pomiarowa będzie przejmowała część pracowników z działalności pomocniczej z obecnej Dystrybucji. Spółka będzie działała na bazie  spółki Cechtar . Za gdzieś około 2 lata ma do niej przejść również część  pracowników Serwisu. Będzie to duża spółka pomocnicza.

2. PDO zostanie wprowadzony w spółce pomiarowej i w tych obszarach Tauronu, z której będą przechodzić ludzie do nowej spółki. Program ma funkcjonować około 2 lat i spowodować zmniejszenie zatrudnienia w restrukturyzowanych działach Tauron Dystrybucja. Program PDO (odejść dobrowolnych) NIE  DOTYCZY pracowników z obszaru GZE i Serwisu.

Nie będzie dofinansowania wspólnego funduszu socjalnego TD w Gliwicach.

Związki zawodowe wystąpiły w czerwcu b.r. z wnioskiem o dofinansowanie Wspólnego Funduszu Socjalnego dla TD Gliwice i Serwisu, argumentując to faktem, że w innych oddziałach TD są znacznie wyższe odpisy socjalne. Uważamy, że jest to niesprawiedliwe i świadczy  o gorszym traktowaniu pracowników z obszaru gliwickiego. Cytujemy pełny tekst odpowiedzi pani Beaty Górniak  Dyrektor   Departamentu Polityki Personalnej  TD.

Czytaj więcej: Nie będzie dofinansowania wspólnego funduszu socjalnego TD w Gliwicach.

Odpowiedź w sprawie dojazdów pracowników TOK do Katowic.

W związku z propozycją NSZZ "Solidarność" GZE-Tauron zorganizowania przejazdu do Katowic dla 39 pracowników TOK, otrzymaliśmy odpowiedź w tej sprawie.

Pracodawca odpowiedział nam w piśmie z dnia 4 lipca, że zgodnie  z panującymi w TOK zasadami,  nie przewiduje się "możliwości prowadzenia zorganizowanego transportu dla pracowników zmieniajacych miejsce pracy."

Dalej czytamy w piśmie:

"Na mocy Porozumienia o dojazdach zawartego w dniu 25.10.2011r. we Wrocławiu pomiędzy Pracodawcą a Stroną Społeczną, w przypadku zwiększenia się odległości pomiędzy miejscem zamieszkania a jego nowym miejscem pracy, Pracodawca zakłada udzielenie Pracownikom rekompensaty. Rekompensata będzie dodatkowym świadczeniem stanowiącym równowartość ubruttowionej ceny biletu miesięcznego PKP/PKS, wypłacanym równocześnie z wynagrodzeniem Pracownika. Zasady przyznawania wspomnianego świadczenia zostały szczegółowo opisane w załączonym Porozumieniu. Aby zostać objętym jego zapisami każdy z pracowników spełniających kryteria opisane w pkt.4 Porozumienia, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o różnicy w kosztach dojazdu oraz podpisania stosownej umowy z Pracodawcą."

Uważamy, że Porozumienie o dojazdach z 2011r. dotyczy warunków i sytuacji w TOK Wrocław i nie uwzględnia faktu, że pracownicy TOK Gliwice  przeszli już  istotną restrukturyzację, polegająca na  przemieszczeniu dużej liczby pracowników na dalsze odległości. Na razie  pracownicy zachowują stare dopłaty do dojazdów, a my mamy czas, żeby wrócić do tematu i spróbować coś wynegocjować. Branie pod uwagę jedynie obecnych przemieszczeń na nowe miejsca pracy uważamy za niekorzystne i krzywdzące dla naszych pracowników, którzy już dotąd dojeżdżali do pracy z dużych odległości.

 

Strona 20 z 28

Aktualności z regionu

Początek strony