Duże szanse na premie z zysku.

Zarząd Tauron PE skierował do Przewodniczącego Rady Społecznej  pismo, w którym podaje wyniki Tauron w relacji I półrocza 2013 do I półrocza 2012 roku. W związku z tym, że są  one dobre, istnieją przesłanki do rozmów  pracodawców ze związkami zawodowymi o możliwościach i terminie wypłaty premii, zgodnie z podpisanym wiosną Porozumieniem płacowym w Grupie Tauron..  Baza naliczenia będzie w różnych obszarach różna,ale jest to około. 78%. Na razie mamy zaproszenie  na rozmowy ze spółki Sprzedaż i czekamy na dalsze propozycje spotkań.

Liczymy na to, że premie będą, bo wyniki zostały opublikowane już kilka dnie temu  w intranecie. Pracownicy oczekują rezultatów rozmów ze związakmi zaodowymi.

Fatalny projekt ustawy związkowej.

Niedawno został opublikowany "pomysł" rządu na to, żeby pozbyć się skutecznie związków zawodowych, które ciągle przeszkadzają we wprowadzaniu w życie przepisów i ustaw antyspołecznych. Przypomnijmy "osiągnięcia " rządu: niekorzystna ustawa emerytalna, fatalne dla pracowników zmiany w kodeksie pracy, obcinanie  funduszy na zdrowie, kulturę, afera z refundacją leków itd.  Obecnie zespół  pracuje nad nowelizacją ustawy o związkach zawodowych, która doprowadzi do ich likwidacji, a tym samym  przemysłowcy będą mieli wolną ręką w sferze pracowniczej. Główną osobą w tym zespole jes Palikot, co nie pozostawia żadnych złudzeń. Co planuje się zmienić:

1. Siedziby związków zawodowych mają się znaleźć poza zakładami pracy. Nie będzie pomieszczeń związkowych w zakładach pracy. 

2. Związki zawodowe będą musiały  utrzymać się same. Nie będze  etatów związkowych w firmach.

3.Pracodawcy nie będą musieli odprowadzać składek związkowych poprzez listy płac.

4.. Ograniczenia w zakładaniu nowych związków zawodowych poprzez ustalenia, że minimalna il. pracowników musi wynosić 20-30 osób.

5. Wprowadzone zostaną ograniczenia w sporach zbiorowych, strajkach  i negocjacjach związków z pracodawcami.

Chce się wyprowadzić związki zawodowe z firm, nie regulując prawnie możliwości kontaktu działaczy związkowych z pracownikami  oraz nie zapewniając im legalnego wejścia na tereny firm. Ponadto związki zawodowe nie są w stanie utrzymać działaczy i lokali ze składek. Partie polityczne w Polsce  zabezpieczyły sobie byt ustalając wysokie dotacje pańswowe do swojej działalności i to z naszych podatków , natomiast w przypadku związków zawodowych czegośc takiego nie przewiduje się. Pominąwszy patologie istnienia wielu organizacji związkowych, w tym "kanapowych" w firmach. Jest to druga strona demokracji, lecz gdyby udało się wprowadzić powyższe zmiany, związki zawodowe z czasem upadną i już nikt nie będzie upominał się o prawa pracownicze w firmach. I o to chodzi lobby przedsiębiorców, których  słucha nasz rząd !!!

Szczególy o proteście w Warszawie.

Do dnia 3 września będziemy zapisywać osoby, które chcą jechać na protest do Warszawy.  Mogą jechać związkowcy, jak również osoby nie będące członkami związków zawodowych.

Przypominamy, że protest jest przeciw polityce  rządu, który wprowadza rozwiązania i ustawy pod dyktando lobby przedsiębiorców, natomiast lekceważy wszelkie projekty społeczne. Następnym pomysłem jest pozbycie się związków zawodowych, dlatego jest opracowywana nowa ustawa o zwiąkach zawodowych, która zniszczy ruch związkowy w Polsce. Zachęcamy do przeczytania naszego artykułu o tym. Ponadto polityka rządu prowadzi szybko do bankructwa finansów państwowych i kryzysu w Polsce.

Podajemy szczegóły protestu:

13 września o godz. 6,00 - wyjazd z miejsca zbiórki. Będzie ich kilka.Podamy je w terminie późniejszym.

Godz. 11,00  zbiórka w miasteczku namiotowym w Warszawie. Pikieta. Uczestnicy otrzymaja od naszego związku  kieszonkowe na zakup produktów żywnościowych. Wierzorem jest przewidziana obiadokolacja dla pikietujących. Będzie możliwość zrobienia sobie na miejscu kawy lub herbaty.

Nocleg w warunkach polowych, w namiotach lub pod chmurką. Należy zabrać ze

bą śpiwory lub koce, karimatę. Przyda się z pewnoscią składane krzesełko, jeśli ktos takie ma.

14 września:

Śniadanie w miasteczku namiotowym. Pracownicy GZE otrzymają kieszonkowe na drugie śniadanie.

O godz. 12,00 przemarsz przed Pałac Prezydencki. Główna manifestacja w dniach protestu . Około godz. 18,00 wyjazd z Warszawy. Po drodze postój na ciepły posiłek, który funduje "Solidarność".

Osoby, które nie mogą z nami wyjechać w piątek, a chcą uczestniczyć w proteście, mogą skontaktować się z Delegaturą "Solidarności" w Gliwicach, tel. 230 89 30. Wiemy, że na sobotę organizowane są autokary i może będą wolne miejsca.

Wrześniowwy protest w Warszawie

Przedstawiliśmy apel NSZZ "Solidarność" o wzięcie czynnego udziału w proteście. Nasi pracownicy mają protestować w dniach 13-14 września. wraz z kolegami z innych firm. Do tej pory w poszczególnych manifestacjach, na przestrzeni kilku lat, brało udział zaledwie kilka osób. To wstyd, że tylko "trzymamy kciuki" i przygladamy się jakby zza firanki, a inni próbują zmienić coś na lepsze. Czas, zebyśmy  jak najliczniej poparli ten protest, który jest od dawna przygotowywany przez kilka central związkowych. Nie możemy się biernie przygladać temu, jak grupa ludzi naciskana przez lobby przemysłowców i milionerów  odbiera nam prawa pracownicze i rządzi tak, że żyje się coraz gorzej. Oni śmieją się ze społeczeństwa. Dowodem na to są odrzucane przez sejm, a nawet wcale nie dyskutowane obywatelskie  projekty ustaw.

Żeby wziąć udział w proteście wystarczy zgłosić się u któregokolwiek przewodniczącego NSZZ "Solidarność" i wziąć urlop na 13 września. To mało i dużo zarazem. Związek zapewnia przejazd i wyżywienie. Będziemy informować na bieżąco o szczegółach protestu.

Strona 19 z 28

Aktualności z regionu

Początek strony