Działania związkowe.

Zwrócilismy się, wraz  z pozostałymi związkami zawodowymi , działającymi w Gliwicach do Zarządu TD w Krakowie o wypłatę premii, które otrzymali pracownicy TD Gliwice i TD Serwis w 2012 roku zamiast podwyżki płac. Związki próbowały  rozpocząć rozmowy na ten temat przed podpisaniem  porozumienia płacowego w Tauronie. Niestety, pracodawca nie podjął tematu. Została wypłacona tylko premia z okazji Dnia Energetyka. W efekcie w tym roku  mamy niższe wynagrodzenia niż 2 lata temu i w roku 2013. Nie mozna liczyć jesienią na  odczuwalną premię z zysku, więc  związkowcy napisali pismo do Zarządu TD, upominając się o  pozostałe premie. Państwo znają odpowiedź. Jest ona negatywna. Zarząd stoi na stanowisku, że pracownikom należą się tylko wypłaty, zapisane w Porozumieniu płacowym z 2014 roku.

W informacji zwrotnej do Prezesa TD związki zawodowe wyraziły swoje rozczarowanie i niezadowolenie z braku podjęcia rozmów. Zwróciliśmy się więc do zespołu negocjacyjnego Rady Społecznej, który będzie w najbliższym czasie  rozmawiał z Zarządem Tauronu na temat premii z zysku (partycypacyjnej) o poruszenie  tematu premiowego w  Gliwicach.

Naszą drugą inicjatywą jest pismo do Zarządu TD o zwiększenie funduszu sojalnego w TD Oddział Gliwice w 2015 roku. Komisja Socjalna ma do dyspozycji  tylko podstawowy odpis. "Na garnuszku" gliwickiej Dystrybucji są wszyscy emeryci z GZE i pochodnych, historycznych  spółek. PonadtoTD Serwis wystąpił w tym roku ze wspólnego funduszu socjalnego dla TD Gliwice i TD Serwis, co zmniejszyło świadczenia w TD O/Gliwice.  W Serwisie tez jest odpis podstawowy. Tymczasem inni pracownicy GZE: w TOK i  w Sprzedaży są już objęci 3 krotnym odpisem socjalnym. Jeżeli w innych spółkach  dało się zrównać  świadczenia socjalne pracowników, to dlaczego nie można tego zrobić w Dystrybucji? Nie rozmumiemy, dlaczego w Gliwicach pracownicy Dystrybucji i Serwisu mają być traktowani gorzej niż w pozostałych obszarach Dystrybucji. Wytknęliśmy Zarządowi TD, że ma się to nijak do projektu "Jedna Dystrybucja", o którym tak często mówi Pan Prezes Piotr Kołodziej. Widocznie  ma być podobnie wszędzie tam, gdzie chce pracodawca, a jeśli  chodzi o korzyści socjalne dla pracowników to  projekt o tym milczy. Czyżby Dystrybucję stać było na  zwiększony socjal dla kilku tysięcy pracowników, a dla 1000 pracowników TD Gliwice i TD Serwis już nie wystarczyło środków ? A może tutaj chodzi o zwykłą oszczędność kosztem pracowników? Załoga jest bardzo niezadowolona z nierównego traktowania różnych obszarów Dystrybucji.  Obecnie czekamy na odpowiedź.

BOK w obszarze gliwickim.Odpowiedź na nasze pismo.

W czerwcu b.r. wysłaliśmy do nowego Prezesa TOK- Piotra Zawistowskiego pismo w sprawie trudnej  sytuacji w dwóch BOK na terenie  gliwickim.  Podnieśliśmy  następujące kwestie  zgłaszane przez pracowników:

- długi czas otwarcia BOK,

- zapewnienie efektywnej ochrony pracowników w BOK Zabrze i Rybnik  oraz propozycje  przeniesienia BOK-ów  do dawnych rejonów energetycznych w Rybniku i Zabrzu,

- niewygodne i ciasne zaplecza socjalne

- ogólne zarzuty, że warunki pracy w BOK-ach śląskich odbiegają od norm w Tauronie.

W odpowiedzi napisano nam, że BOK w Zabrzu i Rybniku zostały zaakceptowane w czasach Vattenfalla.Pracownicy pracują po 8 godzin, a za pracę w soboty i niedziele mają dodatkowe dni wolne oraz otrzymują dodatek. W ramach ujednolicenia standardów w TOK planuje się w najbliższym czasie zmianę godzin otwarcia BOK Katowice i dostosowanie  ich do godzin obowiązujących w dużych POK zlokalizowanych na terenie krakowskim i wrocławskim.

Co do bezpieczeństwa pracy, to pracownicy mają telefon do ochrony Centrum handlowego i nie zdarzyło się, żeby ochrona odmówiła reakcji na zgłoszenie  przez pracowników BOK zagrozenia bezpieczeństwa. Propozycje przeniesienia BOK do budynków Tauron Dystrybucji będą brane pod uwagę, po konsultacji ze Spółką Tauron Sprzedaż i Tauron Dystrybucja, a także po wzięciu pod uwagę oczekiwań klientów.

Jesli chodzi o warunki socjalne to mają być usunięte sterty druków oraz sprzęt komputerowy na zapleczu. Pracodawca uważa, że  pomieszczenia socjalne są odpowiednie, bo pracownicy jedzą posiłki rotacyjnie i naraz wszyscy nie korzystają z zaplecza. Ponadto na zaleczu powinien być porządek i nie mogą znajdować się w nim na  widocznych miejscach  torebki, plecaki itd.

Pan Prezes podkreślił, że dąży się do ujednolicenia zasad i warunków prac w BPOK TOK, lecz unifikacja nie nastąpi od razu. Tematy poruszone w naszym pismie zostaną ponownie przeanalizowane.

Niskie podwyżki płac.

Podpisano już w Tauron Dystrybucja, Tauron Serwis, TOK i Tauron  Sprzedaż porozumienia płacowe na ten rok. Pracownicy otrzymają obligatoryjnie po 40 zł do stawki. Do tego dojdą pochodne .W sumie będzie to kwota około 57 zł.  Za pierwsze półrocze każdy dostanie  premię jednorazową, która jest x krotnością kwoty 88 zł., która  jest przeznaczona na podwyżki. Składa się ona z części uznaniowej i obligatoryjnej.Jest to  dodatek inflacyjny. Tegoroczne podwyżki mają charakter kosmetyczny i absolutnie są nieodczuwalne w budżetach domowych.

Sytuacja finansowa poszczególnych spółek Tauron jest różna. W jednych  jest zysk, w innych nie ma. Porozumienie płacowe zostało tak skonstruowane, żeby pracownicy w spółkach mających straty  otrzymali przynajmniej podwyżkę inflacyjną. Przedstawiciele związków zawodowych z Rady Społecznej postanowili, że będą bronić  solidarnościowego podejścia do kwestii podwyżek. Efekt tego jest taki, że bierzemy pod uwagę wyniki finansowe ogółem w całym Tauronie  i ustalamy jednakowe zasady  podwyżek wynagrodzeń we wszystkich spółkach. Dla jednych jest to korzystne, dla drugich nie. W przyszłym roku trzeba będzie zastanowić się czy taka polityka jest właściwa.

Będzie porozumienie płacowe.

Trwają ostateczne ustalenia co do zamian w zapisach porozumienia płacowego na rok 2014 w całym Tauronie. Związki zawodowe  na Radzie Społecznej zaakceptowały  zmiany wynegocjowane przez prezydium Rady Społecznej.

Dotyczą one obciążenia tzw. skutkami ciągnionymi tegorocznych podwyżek. (Skutki ciągnione to wydatki na pochodne, zgodnie z regulaminami i układami zbiorowymi. Wynikaja one z zeszłorocznych podwyżek płac zasadniczych. Wzrosły pochodne z tego tytułu, na które nie robi się w Tauron rezerwy  w funduszu płac). Do tej pory, w toku negocjacji, pracodawca proponował potrącić z podwyżek skutki ciągnione. W przypadku proponowanych podwyżek w  wysokości 88 zł na etat,  potrącenia te mogłyby wynosić ponad połowę  kwoty podwyżki. Na to związki się nie zgodziły.W wyniku negocjacji  pracodawca wyraził zgodę na potrącenie skutków ciągnionych z  ewentualnej premii z zysku.

Reasumując: naliczana będzie podwyżka 88 zł na etat. Za I półrocze będzie wypłacona premia z tytułu podwyżki, tak jak w roku ubiegłym. Jeżeli zostanie coś z premii z  zysku, po potrąceniu skutków ciągnionych, to związki zawodowe ustalą z pracodawcami sposób jej podziału.

Związkowcy nie są zadowoleni z wysokości podwyżki, ale biorąc pod uwagę sytuację wszystkich spółek Tauron, dla wielu  z nich jest to korzystne, bo gdyby negocjowano płace osobno, w każdej ze spółek, z pewnością pracownicy wielu spółek nie  dostaliby żadnych podwyżek. Tak więc dla niektórych porozumienie będzie korzystne, dla innych np. w oddziałach Dystrybucji  -   będzie to mniej korzystnie, wskutek uśrednienia skutków  ciągnionych w całej Dystrybucji.

Strona 14 z 28

Aktualności z regionu

Początek strony