Obniżki dochodów rocznych w Tauron O/Gliwice i w Serwisie.

Na żądanie związków zawodowych obszaru gliwickiego odbyło się w październiku w Gliwicach spotkanie z  Zarządem Tauron Dystybucja, w obecności przedstawicieli związkowych z pozostałych obszarów Tauron. Przedstawiono kolejny raz sytuację pracowników w TD Gliwice i w Serwisie. Chodzi mianowicie o  brak premii świątecznej, która była wypłacana przez kilka kolejnych, poprzednich lat w Gliwicach oraz  upomniano się o premie z 2012 roku, które znalazły się w  funduszu płac, a nie zostały wypłacone w tym roku pracownikiom. Zwrócono uwagę Zarządowi, że w 2014r., z uwagi na niskie podwyżki i równie niskie premie z zysku, pracownicy obszaru gliwickiego mogą mieć niższe wynagrodzenia w relacji do 2012 , a nawet 2013 roku. Prezes Piotr Kołodziej stwierdził stanowczo, że nie będzie dodatkowych wypłat dla Gliwic  poza porozumieniem płacowym  podpisanym   w tym roku. Wygląda na to, że pracownicy Tauron zyskali trochę dzięki podwyżkom w 2013 i 2014 roku, natomiast Gliwice  jest stratne. Po raz kolejny pracownicy zostali "ukarani" przez przyłączenie GZE do Tauron. Związki zawodowe podejmą kolejne działania, żeby powalczyć o pieniądze  z 2012 roku. Liczymy na wsparcie załogi. Przy apatii i braku reakcji pracowników nie zrobimy nic.

Zarząd Tauron Dystrybucja nie zgodził się również na dofinansowanie funduszu socjalnego w spółkach gliwickich.  Tak więc nie ma równego traktowania pracowników  w Dystrybucji. Mamy najniższy fundusz socjalny w całej Dystrybucji ! 

W obronie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Energetyków.

W ciągu minionych tygodni, w spółkach Grupy Tauron wręczano  pisma związkom zawodowym, w których informowano o odstąpieniu od  Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Energetyki. Powód:  rozwiązanie Związku Pracodawców,  będącego stroną układu. Związki zawodowe pocieszano, że i tak wszystkie zapisy z PUZP są w układach zakładowych i nie ma się czym martwić. Pracownicy przecież  nic nie stracą.  Strona związkowa jednak inaczej odebrała działania pracodawców. Uważa się, iż jest to początek procesu, który  w efekcie może spowodować  wypowiedzenia układów zakładowych i utratę przez pracowników istniejących od wielu lat świadczeń  np.  taryfy pracowniczej, jubileuszy czy wysługi lat.

Doszło do kilku spotkań związkowych w różnych obszarach Tauron. Rada Społeczna, składająca się z przedstawicieli związków zawodowych wystosowała protest do Prezesa Lubery z informację, że związki zawiodwe nie zgadzają się na odejście od PUZP dla Energetyków. W odpowiedzi otrzymaliśmy propozycję : Zarząd Tauron zgadza się na  utrzymanie PUZP do   końca I kwartału przyszłego roku i podjęcie rokowań na temat  nowego układu PUZP dla pracowników Grupy Tauron.

Strona związkowa nie chciała zgodzić się na takie ograniczenia czasowe w negocjacjach nad PUZP. Doszło do spotkania organizacji związkowych w Częstochowie. Efektem tego było kolejne pismo do Zarządu  Tauron z  następującymi  żądaniami:

- związki zawodowe podtrzymały swoje żądania, zawarte w pismie z dnia 8 .10.14

- dopominają się o wznowienie prac nad PUZP dla Tauron

- domagają się gwarancji , że do czasu zawarcia nowego PUZP nie będą dokonywane wypowiedzenia , pozbawiające pracowników uprawnień, wynikających ze starego PUZP.

Poza obroną zapisów  dawnego PUZP, związkowcy zażądali wszczęcia rozmów na temat wzrostu płac w 2015r. oraz wstrzymania restrukturyzacji, skutkującej  ograniczeniem zatrudnienia.Ponadto żądali podjęcia rozmów  na temat dalszej restrukturyzacji.

W przypadku braku odpowiedzi Zarządu Tauron do dnia 29.10.14r.  zostaną uruchomione działania, w tym planuje się pikietę w dniu 14 listopada 2014r.

Zdecydowane "NIE" dla postulatów związkowych.

Związki zawodowe  TD Oddział Gliwice i TD Serwis podpisały pismo do Prezesa Dystrybucji Piotra Kołodzieja o wypłatę premii, które w latach ubiegłych, konkretnie do roku 2012,  znalazły się w funduszu płac i były wypłacane pracownikom. Pisaliśmy o kwocie 2500 zł, których brakuje pracownikom w budżetach domowych. Pamiętamy, że w 2012 roku wypłacono kilka premii na kwotę 4000 zł. W tym roku z tej sumy, pracownicy GZE otrzymali jedynie 1000 zl.  Zarząd odmówił wypłacenia pozostałych pieniędzy zasłaniając się porozumieniem płacowym podpisanym przez Radę Społeczną Tauron o podwyżkach na rok 2014.

Zarząd Tauron Dystrybucja odmówił również  podwyższenia funduszu socjalnego w roku przyszłym. Związki zawodowe wskazały w piśmie na potrzebę zwiększenia odpisu na fundusz socjalny, ponieważ tylko na obszarze Dystrybucji gliwickiej w TD Serwis jest jednokrotny odpis. Argumentowalismy, że jest to nierówne traktowanie pracowników, jeśli w jednym obszarze świadczenia socjalne są kilkukrotnie wyższe niż w  Gliwicach. Zarząd  argumentował, że  należy z tym poczekać do podpisania nowego ZUZP dla całej Dystrybucji.

Niestety, rozmowy na temat nowego ZUSP toczą się powoli i nie wiadomo z  jakim wynikiem się skończą, tymczasem pracownicy z Gliwic mają być poszkodowani, z powodu niższych wypłat z funduszu socjalnego? Nie odpuścimy tego tematu i będziemy dalej walczyli o zwiększenie odpisu socjalnego. Nadmieniamy, że w TOK i Tauron Sprzedaż pracownicy z Gliwic zostali objęci tamtejszymi układami ZUZP i  wyższymi świadczeniami socjalnymi  oraz  wyższym Pracowniczym Programem Emerytalnym. Jakoś dało się to zorganizować dla  pracowników.Tylko w Dystrybucji Gliwice i TD Serwis się "nie da".

 

Z działalności związkowej.

1.  "Solidarność" gliwicka ciągle walczy o wypłacenie  premii, które były w  funduszu płac w Dystrybucji Oddział Gliwice i w Serwisie  i TOK. Premia świąteczna, Energetyk to były premie, które na stałe znajdowały się w naszym budżecie. Były dla pracowników  ważne, ponieważ - przy jednokrotnym odpisie socjalnym- rekompensowały niedostatek środków socjalnych. W zeszłym roku podwyżki i premia z zysku były wyższe niż w tym roku, a mimo to  dało się zauważyć  pewne obniżenie wynagrodzeń w stosunku do roku 2012. W tym roku jest tragicznie. Wypłacono tylko Energetyka, a premie z  zysku są nieodczuwalne dla pracowników. Strata wynosi dla pracownika Dystrybucji aż 2500 zł. w stosunku do 2012 roku. Ciągle nam się wytyka, że zarabiamy najwięcej w Tauron Dystrybucja, a nie mówi się, że wliczano do naszych płac ekwiwalent za zniżkę energetyczną i nadgodziny, których nie było w pozostałych obszarach Tauron Dystrybucja i TOK.

Obecnie mamy zapowiedziane spotkanie w sprawie premii  w Dystrybucji. Terminu rozmów na razie nie znamy. Przykre jest jednak, że strona pracodawcy próbuje skłócić związki zawodowe i "napuszcza"  związkowców krakowskich i wrocławskich na nas.

2. NSZZ "Solidarność" nie godzi się na obniżenie wynagrodzeń pracowników dawnego GZE w  spółce TOK. Chodzi o to, że pracownicy mają obecnie tylko 10% wysługi lat, a w pozostałych obszarach wysługa dochodzi z czasem do 25% podstawy wynagrodzenia. W związku z tym, że większość pracowników, po przejściu na ZUZP Energia Pro, powinna mieć już 20 % i więcej wysługi lat, pracodawca chce zwiększyć tę wysługę o kwotę, jaka się należy, jednak o tę samą kwotę chce obniżyć stawki zasadnicze. Nie zgadzamy się na to. Przedstawiliśmy pracodawcy wyliczenia, z których wynika, że  wyliczenie brutto do brutta jest z pozoru korzystne dla pracownika, jednak w dalszych latach pracownik starszy będzie ewidentnie tracił w stosunku do pracownika młodszego, co może spowodować kolejne kominy płacowe. Zaproponowaliśmy pewne rozwiązanie i czekamy na spotkanie w tej sprawie.

3. 30 września strona związkowa podpisała porozumienie z Zarządem TOK o wprowadzeniu kart multisport. Dofinansowanie sięgnie  do 40% wartości karty multisport , resztę dopłacą  pracownicy. Mamy nadzieję, że umowa  z kontahentem dojdzie do skutku w październiku i chętni będą mogli skorzystać z tego rodzaju dobrodziejstwa. Pracodawca ma powiadomić pracowników o podpisaniu umowy z kontrahentem i wejściu w życie porozumienia ze związkami.

4. Na zebraniu w dniu 29 września Prezes Tauron Sprzedaż powiadomił   związkowców o dobrym wyniku Spółki i możliwości wypłacenia  maksymalnej premii dla niektórych sprzedawców. Rozmawiano też o II transzy premii w z zysku, która ma wynosić około 600 zł. na etat. Sposób jej rozdysponowania będzie omawiany  na osobnym spotkaniu w październku.Może uda się też już porozmawiać o   wypłatach dodatkowych środków na święta. Wiadomo już, że pracownicy TS GZE zostali objęci  funduszem socjalnym TS Kraków. Oznacza to wyższe świadczenia socjalne dla nich.

Strona 13 z 28

Aktualności z regionu

Początek strony