Decyzje Rady Społecznej Tauron.

Reprezentacja związkowa w  Radzie Społecznej Tauron na posiedzeniu w dniu 17.11. w Jaworznie  podjęła następujące uchwały:

Przyjęto do podpisu proponowany tekst Porozumienia z Zarządem TPE S.A. wraz z  załącznikami. Porozumienie to mówi o obowiązywaniu starego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Energetyków do dnia 30.06.2015r. Oznacza to, że wszystkie zapisy  w nim zawarte będą nadal repektowane i zarządy spółek nie będą  wręczać pracownikom wypowiedzeń zmieniających. Jest to szczególnie ważne dla pracowników dawnych spółek gliwickich, w których nie ma  zakładowych układów zbiorowych pracy. 

Rada Społeczna wyraziła gotowośc natychmiastowego  rozpoczęcia przerwanych negocjacji  PUZP dla pracowników Tauronu (nad projektem społecznym).

Odbyło się pierwsze spotkanie strony społecznej z Zarządem na temat porozumienia płacowego w 2015 roku. Zarząd zaproponował odłożenie  negocjacji do 15 stycznia 2015, kiedy będą już znane wyniki za rok 2014. Rada Społeczna przychyliła się do tego wniosku.

Rada  zorganizuje spotkanie w trybie pilnym Zarządu z Prezydium Rady, w sprawie  szantażu i nacisków stosowanych przez pracodawcę wobec pracowników spółki Tauron  EKO Energia.

Ma być omówiona z Zarządem sytuacja wydzielenia Elektrowni Blachownia do Spółki TAMEH Polska Spółka z o.o.

Wartosciowanie stanowisk pracy w Tauron Dystrybucja.

W Tauron Dystrybucja został przeprowadzony proces wartościowania stanowisk pracy. Stworzono  10 kategorii, do których przypisano konkretne stanowiska pracy. Obecnie trwają konsultacje i  zgłaszane są poprawki. W dniach 13-14 listopada odbędą się spotkania w tym zakresie z zespołem pracującym nad nowym ZUZP.

Należy stwierdzić, że nowe wartościowanie budzi wiele emocji. Są nawet propozycje, żeby nie podpisywać nowego taryfikatora i tabeli płac i zrobić to dopiero wraz z przyjęciem nowego, wynegocjowanego ZUZP. Związki zawodowe będą musiały podjąć trudną decyzję.

Komunikat w sprawie PUZP.

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie  Prezydium Rady Społecznej w sprawie zachowania Ponadzakladowego Układu Zbiorowego Pracy dla Energetyków (PUZP).

Strony ustaliły, że :

- przystapią do negocjacji nowego PUZP dla Grupy Tauron

- do czasu wynegocjowania nowego PUZP nie będą wręczane wypowiedzenia zmieniające w zakresie PUZP,

-nastąpi wymiana projektów porozumienia w tym zakresie i w dniu 12 listopda 2014r. strony spotkają się, by takie porozumienie podpisać,

- na czas rozmów zawiesza się zorganizowanie pikiety protestacyjnej.

 

Problem płacowy w Spółce TOK.

108 pracowników dawnego GZE przeszło dobrowolnie (?) na ZUZP EnergiiPro ze wszystkimi konsekwencjami. Jeszcze pozostało 265 pracowników, których Zarząd TOK planuje przenieść do ZUZP obowiązującego w TOK.  Niestety, nie wszystkie zasady przejścia są dla pracowników Gliwic do przyjęcia. Chodzi o nowe wyliczenie stawki zasadniczej. Większość pracowników byłego GZE ma wysługę lat na poziomie 10% stawki. Pozostali pracownicy TOK mają dodatek stażowy różny, w zależności od liczby przepracowanych lat, który może wynosić do 25% stapłacy zasadniczej. TOK chce podnieść pracownikom z Gliwic wysługę lat, ale jednocześnie o tę samą kwotę chce obniżyc stawkę. Na to nie chcą się zgodzić pracownicy z Gliwic.Zbyt długo pracowali na te stawki, które obecnie mają, żeby teraz  miały być obniżone. Proponują oni zamrożenie wysługi lat na poziomie 10% i ich wzrost na zasadach takich, jak w spółce tj. o 1% rocznie aż do osiągnięcia 25%. Zarząd TOK nie chce się zgodzić na takie rozwiązanie i szuka wraz ze związkami zawodowymi  rozwiązania kompromisowego. Obecni toczą się rozmowy. Było już jedno spotkanie związane z tym tematem. W listpadzie ma być następne.  Apelujemy do pracowników, żeby nie podpisywali przejścia na ZUZP Energii Pro, aż do wyjaśnienia problemu.

Strona 12 z 28

Aktualności z regionu

Początek strony