Przeprowadzka pomiarowców.

Ponad 60 pracowników TD Serwis zostało przeniesionych do TD Pomiary.  Członkowie NSZZ "Solidarność" zostali przejęci przez Organizację Ponadzakładową NSZZ "Solidarność" Tauron Kraków Oddział w Gliwicach. Przewodnicząca tej organizacji odwiedziła już  członków Związku w obszarze Rybnik i Gliwice. Współpracujemy również z Komisją Zakładową TD Serwis, w celu ustalenia, które z problemów zostało załatwionych lub chociażby poruszonych w rozmowach z pracodawcą.

Nastroje społeczne grupy gliwickiej są kiepskie. Pracownicy pracują w innym systemie niż reszta pomiarowców w we Wrocławiu i w Krakowie. Na dodatek obarczono ich  testowaniem i pracą na urządzeniach, których nikt gdzie indziej nie obsługuje. Pracownicy mogą pracować  na różnych urządzeniach, tylko chcieliby, żeby znalazło to odzwierciedlenie w ich wynagrodzeniach. Tymczasem nowe urządzenie spowolniają ich pracę i wpływają na obniżenie zarobków.  Na domiar złego w nowej spółce nie będzie niektórych dodatków, które mieli w TD Serwis. Może to obniżyć ich wynagrodzenia nawet o 1000 zł miesięcznie, ponieważ pracują w akordzie. Po przeanalizowaniu wszystkich tych problemów i po  konsultacji ze związkami z TD Serwis. organizacja NSZZ "Solidarność" , która ich przejęła rozpocznie już wkrótce rozmowy na  temat nurtujących pracowników problemów.

Nowe wartościowanie w spółkach.

Zakończył się etap wartościowania stanowisk pracy w Tauron Dystrybucja oraz TD Serwis i TD Pomiary.  W byłym obszarze GZE nazewnictwo stanowisk  niewiele się zmieni, natomiast w obszarach Kraków i Wrocław nastąpią duże zmiany, ponieważ występowała tam znacznie większa ilość stanowisk pracy, niż w  Gliwicach.Cały proces, który zakończył się podpisaniem nowego taryfikatora przez stronę związkową budził wiele emocji. Nadal nie wiemy jak nowy system sprawdzi się w życiu, dlatego zostawiliśmy furtkę do dalszych zmian, gdyby zaszła taka konieczność. Są dwa zespoły, które będą rozpatrywać reklamacje ze strony pracowników oraz ewentualne zmiany w przypisaniu pracowników do nowych stanowisk pracy. Jest to temat bardzo trudny. W Gliwicach na przykład było dotąd 6 kategorii, teraz, po nowemu, jest ich 9.

Należy dodać, że w końcowym etapie negocjacji związki zawodowe zastosowały presję wobec pracodawcy. Gliwice, z racji braku części premii, wypłaconych zamiast podwyżek w 2012 roku, domagały się  wypłaty premii świątecznej. Z kolei Wrocław żądał wprowadzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego, który mieli obiecany 7 lat temu. W wyniku trudnego porozumienia, żądania związkowców zostały przyjęte. Świadczenia nie zostały ustalone w wysokości podanej przez stronę związkową, jednak ważne, że  Gliwice uzyskało premię, a Wrocław program emerytalny. W obszarach Tauron Dystrybucja, gdzie PPE nie było wprowadzi się 1% od wynagrodzenia pracownika w roku 2015. W przyszłym wzrośnie do 2%. 

Obecnie trwają również prace nad wartościowaniem  stanowisk pracy w TAURON  SPRZEDAŻ.  Już niedługo poznamy jego wyniki.

Przewiduje się również w tym roku wartościowanie w TOK. Najwcześniej wyniki będą pewnie w końcu tego roku. Nie jest to łatwy proces. W tak dużej spółce będzie trzeba przejrzeć na nowo kilkaset  stanowisk pracy.

Z prac Rady Społecznej

W grudniu 2014 roku, na ostatnim posiedzeniu Rady w  Starym Roku, obecny był Zarząd Tauron PE. Przedstawiono Radzie wyniki Grupy Tauron

za 3 kwartały 2014 roku. Ogólnie można podsumować, że były niższe w porównaniu do  tego samego okresu w 2013 roku. Wynika z tego, że zespół, który spotka się  z Zarządem nie będzie miał łatwych rozmów na temat wzrostu wynagrodzeń pracowniczych w  Grupie w tym roku. Jedno takie spotkanie już się odbyło. Zarząd  Tauron poprosił o przesunięcie rozmów po 15 stycznia 2015r., gdy będą już  znane ogólne wyniki za cały ubiegły rok.

Po  przedstawieniu wyników finansowych, kolejno głos zabierali prezesi poszczególnych spółek. Wypowiadali się na temat polityki zatrudnienia. Prezesi Wytwarzania, Ciepła i Wydobycia oraz TD Pomiary planują wdrożenie Programu Dobrowolnych Odejść, w celu  ograniczenia zatrudnienia  w Grupie.

Następne spotkanie Rady Spełecznej miało miejsce 16 stycznia 2015 roku. Głównym tematem zebrania była  analiza projektu nowego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy (PUZP) dla całej Grupy Tauron. Przypomnijmy, że odejście pracodawców Tauron Dystrybucji od starego PUZP dla pracowników Energetyki spotkało się z dużym sprzeciwem związków zawodowych, które upatrywały w odejściu od PUZP wielu zagrożeń oraz groźby likwidacji niektórych, istniejących dotąd  świadczeń pracowniczych w TD. W wyniku porozumienia z listopada 2014 roku Zarząd Tauron PE i  związkowcy zobowiązali się wypracować nowy PUZP do czerwca 2015 roku. Na spotkaniu styczniowym związkowcy nie zaakceptowali szeregu niekorzystnych dla pracowników i emerytów propozycji pracodawcy.

Następnie Rada Społeczna  przeanalizowała sytuację społeczną na ŚLąsku, związaną z protestami górników i wyraziła swoje poparcie dla ich postulatów. Kilka dni wcześniej deklarację poparcia złożył NSZZ "Solidarność" Tauron Kraków.  Nasza Organizacja Podzakładowa  wzięła udział w akcji solidarnościowej na rzecz górników Kopalni Sośnica zakupując środki spożywcze dla strajkujących. Obecnie wszelkie działania na rzecz protestujacych zostały odwołane, ze względu na podpisane z  rządem porozumienie .

Wartościowanie a tematy dodatkowe.

W dniach 13 i 14.11.2014 w Lublińcu odbyły się rozmowy szerokiego przedstawicielstwa związkowego ze stroną pracodawców TD i TDS na temat wartościowania stanowisk pracy. Strona związkowa zgłosiła szereg wątpliwości i zmian. Niektóre problemy budziły wiele emocji. Zaproponowano  pewne kompromisowe rozwiązania i rekomendowano przedstawienie tych propozycji na posiedzeniu  Komisji Wartościującej.  Strona związkowa nie zgodziła się na podpisanie wartościowania, bez uwzględnienia poprawek.   Na dodatek związkowcy z Wrocławia zgłosili  nabrzmiały problem braku obiecanego im i zapisanego w ZUZP Energii Pro   Pracowniczego Programu Emerytalnego w obszarze Wrocławskim. Związkowcy z Gliwic zaproponowali także wprowadzenie dodatkowego odpisu socjalnego i wypłacenie premii świątecznej, powołując się na wieloletnie  zapisy w porozumieniach płacowych i nierówne traktowanie pracowniów gliwickich w stosunku do załogi Wrocławia i Krakowa (najniższy fundusz socjalny jest w Gliwicach). Strona związkowa  z Gliwic uzależniła podpisanie wartościowania od spełnienia dodatkowch oczekiwań premiowych i socjalnych.  Zarząd Dystrybucji zaproponował związkom z Wrocławia i z Gliwic pewne minimalne  rozwiązania. Niestety, brak zgody na dodatkowy odpis socjalny w Gliwicach  oraz niska -wg związkowców- kwota premii nie zadowoliła strony związkowej. Rozbieżności zostały zaprotokołowane. Związkowcy mają wyrazić swoje ostateczne zdanie na spotkaniu w dniu 24 listopada w Pruszkowie k/Opola.

Strona związkowa z Gliwic ma  odczucie, że jest lekceważona, że Zarząd bagatelizuje fakt obniżenia wynagrodzeń pracowników obszaru gliwickiego i przechodzi nad tym do porządku dziennego. Na spotkaniach ze związkowcami żongluje się danymi płacowymi. Raz przedstawia się wynagrodzenia pracowników TD z Gliwic i TDS, jako najwyższe w TD, innym razem prezentuje  się  stawki pracowników Serwisu jako najniższe w Tauron. Uważamy, że chodzi tu o zdezorientowanie strony społecznej.

Strona 11 z 28

Aktualności z regionu

Początek strony