Przebieg negocjacji płacowych.

Powołana w zeszłym roku międzyzwiązkowa Rada Społeczna podjęła  na początku  b.r. negocjacje płacowe. Zarząd TPE nie zgadza się na podwyżki, tłumacząc, że Grupa jest mocno zadłużona i prawdopodobnie do roku 2020  podwyżek nie będzie,. Strona związkowa nie zgodziła się na to, żeby przyrost wynagrodzeń pracowników w tym roku wynosił zero, więc kontynuowała rozmowy. Ostatnia informacja jest taka, że Zarząd może zgodzi się na jednorazową wypłatę premii w okolicy Dnia Energetyka, ale bez włączenia jej do funduszu płac. Decyzja co z tym robić prawdopodobnie zapadnie w przyszłym tygodniu, na najbliższym posiedzeniu Rady Społecznej. Wiemy obecnie, że zdania są podzielone.

Czas na nowe układy zbiorowe w spółkach.

Obecnie w wielu spółkach Grupy Tauron wprowadzane są nowe układy zbiorowe pracy (ZUZP). Jedne są bardziej, inne mniej korzystne dla pracowników. Wiele zależy od sytuacji finansowej danej spółki.W najlepszym okresie negocjowano ZUZP dla TD. Chociaż  rozmowy trwały prawie 4 lata, były środki na pewne rozwiązania, jak np. ekwiwalent za taryfę dla wszystkich pracowników. Obecnie, przy wprowadzeniu  programu oszczędnościowego  w Tauronie, pracodawcy dążą do dużych oszczędności i zminimalizowania świadczeń dla pracowników. Tym bardziej nie ma dodatkowych pieniędzy na ZUZP-y. Nas interesują te, które dotyczą :

Tauron Dystrybucja  - nowy ZUZP wdrożony  od 1 stycznia 2017 roku. Zachowano większość świadczeń: jubileusze, ekwiwalent za energię, premię 8,5%, 2 krotny odpis socjalny, PPE, poszerzoną opiekę medyczną dla pracowników. Niektóre dodatki weszły do płacy zasadniczej, w tym wysługa lat. ZUZP dotyczy TD , TD Pomiary i TD Serwis.

Tauron Obsługa Klienta - negocjacje nabrały przyspieszenia. Są bardzo trudne rozmowy. Niektóre zapisy może będą się różnić od tych w TD.  Najgorsze jest to, że nie ma dodatkowych pieniędzy. Doprowadzenie do ujednolicenia, gdy obowiązuje w TOK wiele układów i regulaminów pracy jest niesłychanie trudne. Rokowania  mają się skończyć  w czerwcu.

Komfort- Zet  -   spółka do której są przekazywane działalności pomocnicze z Tauron Dystrybucja ma już prawie swój ZUZP. Jest on skromny, bo i spółka musi przeżyć w Grupie. Wiemy, że pracownicy nie będą mieli: ekwiwalentu za  energię, premii 8,5% i PPE, Będzie też jednokrotny odpis socjalny. Za to będą mieć rozszerzoną opiekę medyczną, wyższe niż ustawowe odprawy emerytalne, jubileusze oraz wyższe niż w kodeksie pracy stawki za nadgodziny. ZUZP jest w trakcie  analizy w organizacjach związkowych i jest szansa, że zostanie podpisany. Wcześniej związki zawodowe zastrzegły, że nie wyrażą zgody na przejście następnej grupy pracowników do Spółki, jeśli nie zostanie wynegocjowany i podpisany ZUZP. Do tej pory  obowiązujący regulamin pracy był niekorzystny dla pracowników.

Tauron Sprzedaż  - ZUZP ma być podpisany na dniach. Będzie  ekwiwalent za energię, 2 krotny odpis socjalny i PPE. Nie będzie jubileuszy (zostaną wykupione jednorazowo), premii 8,5%, która wejdzie do płacy zasadniczej, wraz z innymi dodatkami.

Aktualności -marzec 2017.

*  Marzec jest miesiącem ustalania preliminarza wydatków z funduszu socjalnego. W tym roku odpis ustawowy jest nieco wyższy na uprawnionych. W TD O/ Gliwice odpis ten będzie dwukrotny, czyli o ponad 100% wyższy niż w latach ubiegłych. Jest to spowodowane zapisami w nowym ZUZP. Nowością będą dopłaty do kultury i sportu. Wyższe będą świadczenia urlopowe. Każdy pracownik i emeryt otrzyma tzw. "wczasy pod gruszą" Będzie to jednak niewielka kwota.

* Przymiarki do preliminarza socjalnego mają być również w firmie TOK. Tam świadczenie nie powinny być wyraźnie niższe niż w latach ubiegłyach.

* W TOK trwają intensywne negocjacje nowego ZUZP. Do końca miesiąca zespół związkowy ma uzgodnić z przedstawicielami Zarządu  zasady ewentualnego  włączenia dodatków do płacy zasadniczej.

Problemy w TD Pomiary

Nie udało się przenieść od lutego /marca elektromonterów  z obszaru TD Pomiary Katowice z akordu na wynagrodzenie ryczałtowe, o co pracownicy zabiegali już od kilku miesięcy. NSZZ "Solidarność" wystosował ostre pismo do Zarządu w tej sprawie. Otrzymaliśmy odpowiedź, że proces wstrzymano, ze wzgledu na obawy niezrealizowania wszystklich zadań przez pracowników, którzy przejdą na ryczałt. Obecnie trwają rozmowy  z pozostałymi obszarami, które mogłyby przejąć część prac. Zarząd określił następny termin wprowadzenia płacy ryczałtowej w Katowicach na lipiec 2017 roku. Niestety, jeden z pracowników, wyrażający gotowość przejścia do Gliwic zmienił zdanie i nie wiadomo czy nie zablokuje on możliwość przejścia kolegów na ryczałt. Warunkiem jest zgoda wszystkich pracowników  Katowic na przejście na nowy system wynagradzania.

Strona 2 z 28

Aktualności z regionu

Początek strony