O płacach później.

W dniu 10 lutego związkowa  Rada Społeczna spotkała się w Katowicach z Zarządem Tauron PE. Obecny był główny Prezes - Dariusz Lubera.

Spodziewalismy się konkretnych wyników Grupy i wyznaczenia terminu rozmów na temat polityki wynagrodzeń w  roku 2015. Tymczasem Prezes odłożył kolejny raz rozmowy na ten temat na marzec, tłumaczącsię koniecznością zamknięcia bilansu przez biegłych. Jest to sprzeczne z deklaracjami z zeszłego roku, kiedy Zarząd obiecał rozpocząć rozmowy na temat płac już w końcu roku. Spotkanie  zostało więc poświęcone polityce kadrowej na rok 2015. Usłyszeliśmy kolejny raz, to co Prezesi spółek  przekazali nam w grudniu zeszłego roku, a więc podano limity i plany odejść pracowników. Jedynie  prezesi TOK i Tauron Sprzedaż  zamierzają zwiększyć liczbę pracowników. W pozostałych spółkach będą odejścia w ramach PDO i na emerytury.

Zebranie związków zawodowych i Zarządu TOK.

W dniu 12 lutego, w Bedzinie zebrali się przedstawiciele organizacji związkowych i Zarząd Spółki TOK.

Tematy spotkania:

1. Omówienie zasad przejściowych w obliczaniu bnagród jubileuszowych w TOK. Będą one obowiązywały do czasu podpisania nowego ZUZP. Związki, po dyskusji,  nie wniosły większych zastrzeżen do metody obliczania jubileuszy. System jest prosty i czytelny dla pracowników. Podpisano dokument do stosowania.

2. Członkowie Zarządu omówili zmiany w poszczególnych pionach struktury organizacyjnej TOK. Wskazali na uproszczenia i funkcjonalność.

W kontekście zmian, przeowdnicząca z Gliwic Danuta Garbusińska wskazała na biurokrację i utrudnienia w sytuacjach, kiedy pracownik chce uzyskać dane z kadr. Dochodzi do absurdu, ponieważ starając się o dofinansowanie do dojazdu lub o informację o swojej płacy, pracownik musi załatwiać to za zgodą swojego przełożonego. Związki uważają to za niepotrzebne komplikowanie procedur i zwrócił się z wnioskiem o  zmiany w procedurach kadrowych. Zarząd zobowiązał się to przeanalizować i wyjaśnić.

3. Zarząd przedstawił harmonogram prac, związanych z wartościowaniem stanowisk w TOK.  Proces będzie kontrolowany przez obcą firmę. Na tym etapie związki nie wniosły uwag.

4. Pani Dorota Szuba zaprezentowała rozliczenieu funduszu socjalnego za 2014 rok. Nie wniesiono ważniejszych uwag.

Zebranie MKZ NSZZ "Solidarność" Tauron Kraków.

W dniu 9 lutego, w Strzelcach Opolskich spotkał się Zarząd naszego związku. Omawiano następujące tematy:

1. Sprawozdanie kol. Barbary Stefaniak-Gnyp ze spotkania energetyków z Ministrem Skarbu.

Na tym spotkaniu związkowcy z energetyki domagali się: przywrócenia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, wstrzymania restrukturyzacji i zwolnień. Minister jest gotów podpisać porozumienie ze związkami zawodowymi, żeby uspokoić  nastroje społeczne.

2. Omówiono nieprawidłowości w obliczaniu dodatków, które zostały włączone do płacy zasadniczej w Dystrybucji. temat został wczesniej zgłoszony panu Prezesowi P. Kołodziejowi.

3. Związkowcy z Gliwic i z Legnicy przedstawili trudną sytuację w TD Pomiary w ich obszarach. Pracownicy stracili posiłki profilaktyczne oraz inne składniki wynagrodzenia. Związki oddały sprawę do PIP i zwróciły się z pismem do Zarządu TD Pomiary o zrekompensowanie pracownikom strat. Zwrócone również uwagę na fakt, że pracownicy przeszli na zasadzie art. 23  1  i nie powinni stracić na wynagrodzeniu. 

4. MKZ zadecydował o stworzeniu strony internetowej dla pracowników, z informacjami związkowymi.

Wznowienie prac nad ZUZP w Dystrybucji.

W dniu 5.02.2015r. zebrał się  zespół związkowy  do prac nad nowym ZUZP dla Dystrybucji. Na zebraniu była też strona pracodawcy oraz Prezes Piotr Kołodziej, który na wstępie przedstawił analizę SAIDI w Tauron, na tle innych grup energetycznych. Stwierdził, że u nas wiele zrobiono, żeby skrócić czas podłączenia klientów po pracach planowanych, jednak jest jeszcze dużo do zrobienia.

Następnie pan Prezes zaproponował zintensyfikowanie prac nad wspólnym  ZUZP dla Dystrybucji. Zaproponował, żeby  poszczególne zagadnienia do układu zbiorowego  związkowcy  opracowali w małych grupach. Strona związkowa  podjęła temat, jednak stwierdziła, że proponowane przez Zarząd tematy musi najpierw omówić w swoim gronie. Wyznaczono termin następnego spotkania na 24 lutego.

W tematach różnych związkowcy zwrócili uwagę panu Prezesowi, że  dodatki włączone do płac zasadniczych do dnia 1 stycznia, w wielu przypadkach zostały źle naliczone i  niezgodnie z podpisanym porozumieniem. Strona pracodawcy obiecała ten temat przeanalizować. 

Strona 10 z 28

Aktualności z regionu

Początek strony