Zarząd nie chce wypłacić "energetyka"w Gliwicach.

Jak głosi komunikat, rozmowy z udziałem mediatora na temat podwyżek płac w Tauron Dystrybucji zakończyły się 16 września podpisaniem protokołu rozbieżności. Widać, że bez akcji strajkowej nic się nie da zrobić. W pierwszej połowie października przeprowadzimy w całym Tauronie referendum strajkowe.

Po wyjściu mediatora, w "sprawach różnych",  NSZZ "Solidarność" wystąpił ponownie o wypłatę premii z okazji Dnia Energetyka. Prezes Piotr Kołodziej  kolejny raz oświadczył, że premia była zawsze  powiązana z porozumieniem płacowym i bez niego  nie zostanie wypłacona. Przewodnicząca Danuta Garbusińska  stwierdziła, że wszystko zależy od dobrej woli pracodawcy. To prawda, że wypłatę premii zawsze uzgadnialiśmy przy okazji  rozmów płacowych, lecz pieniądze te są od wielu lat w naszym funduszu płac i tylko od dobrej woli  zarządu zależy czy zostanie wypłacona. Niestety, od lat prezes P. Kołodziej był przeciwnikiem  tej premii. Przy okazji rozmów płacowych zawsze musieliśmy o nią walczyć. Teraz nadarzył się pretekst, żeby jej nie płacić. Będą więc  kolejne oszczędności kosztem pracowników Gliwic? Prezes twierdzi, że pracownicy zyskali na wprowadzeniu nowego taryfikatora w tym roku i że  zarabiają więcej niż w roku ubiegłym.Włączymy ten temat do sporu zbiorowego i dalej będziemy walczyć o premię.

Należy jeszcze dodać, że w rozmowach nad nowym układem zbiorowym pracy dyskutowaliśmy już na temat tej premii i miała być ona włączona do pensji zasadniczych pracowników Gliwic. Jeśli w tym roku nie będzie wypłacona- obawiamy się, że zarząd TD wykorzysta to, by  całkowicie wyeliminować premię z naszych wynagrodzeń i odejdzie od wcześniejszych ustaleń , argumentując tym , że skoro premia nie została wypłacona w 2015 roku, to pracownikom nie należy  właczyć jej do stawek. Gdyby doszło do takiej sytuacji, to "Solidarność"  z Gliwic nie podpisze nowej umowy zbiorowej.

Warto jeszcze nadmienić, że w TOK  "energetyka" wypłacono pracownikom, którzy nie są objęci wrocławskim układem zbiorowym (układ zbiorowy  przewiduje  "energetyka" w kwocie 1/2 najniższej pensji krajowej). Tamtejszy zarząd miał dobrą wolę i wypłacił wszystkim premię, nie chcąc dzielić pracowników na objętych i nie objętych układem.. U nas się nie da, bo tej dobrej woli brakuje.

Urlopy- nie wbrew prawu!

Otrzymujemy z różnych spółek informacje, że robione są naciski na pracowników, aby wykorzystali najlepiej cały swój  urlop jeszcze w tym roku. To prawda, że pracodawcy muszą robić na pozostały, stary urlop rezerwę finansową na przyszły rok, ale dla  ich wygody  nie można wymuszać na pracownikach przymusowe "wybieranie" urlopów. Wszystkim przełożonym, którzy wywierają takie naciski na podwładnych przypominamy, że kodeks pracy pozwala na wykorzystanie urlopu przez pracownika do końca września następnego roku. Tak stanowi prawo i prosimy pracodawców, by go przestrzegali.

Pikieta w Katowicach 4 września 2015r.

Pikieta, zorganizowana przez związki zawodowe Grupy Tauron w dniu 4 września 2015 roku była dla pracowników byłego GZE w Gliwicach nowym doświadczeniem.  W godzinach od 12,00 do 14,00 pojawiali się coraz to nowi pracownicy obszaru gliwickiego, by wesprzeć pozostałych w proteście. W sumie- wg róznych opinii- w pikiecie brało udział od 1 500 do 2500 pracowników Tauron z całego obszaru. Protest przebiegał spokojnie, chociaż emocji nie zabrakło. Przez 2 godziny trwania protestu działacze związkowi  wypowiadali się na temat: obrony miejsc pracy, polityki płacowej w Tauron, finansowaniu różnych działań i sponsoringu Tauronu i in. Zaproszeni goście, min. Kazimierz Grajcarek z Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" wzywali do respektowania praw pracowniczych oraz krytykowali politykę zarządu wobec  załóg. Nikt z Zarządu nie odwazył się przyjść do pracowników. Do siedziby Tauron PE udała się grupa związkowców z petycją podpisaną przez wszystkie organizacje związkowe. Wręczono ją prezesowi D. Luberze.Czekamy obecnie na odpowiedź.

Raz jeszcze dziękujemy pracownikom za udział w pikiecie protestacyjnej w obronie miejsc pracy i godziwych wynagrodzeń.

Tymczasem dobiegają   powoli końca rozmowy płacowe z udziałem mediatorów. Protokołem rozbieżności  zakończyły się negocjacje w Wytwarzaniu i w TOK. Żaden członek Zarządu nie odważył się zaproponować jakichkolwiek podwyżek.  Ostatnie spotkanie odbędzie się w Dystrybucji w środę, jeśli kolejny  raz mediator nie zgłosi, że jest chory. Niestety nie pojawił się on na drugim spotkaniu mediacyjnym, chociaż obecni byli w Krakowie przedstawiciele  obydwu stron. 

Komitet Protestacyjno-Strajkowy Tauron już przygotowuje następny etap działań. Będzie to referendum strajkowe. Pracownicy w głosowaniu zadecydują czy chcą dalej walczyć o wzrost swoich wynagrodzeń. Przewiduje się, że referendum będzie przeprowadzone na początku października.

Pikieta protestacyjna w Tauronie.

W tym roku nie doszło do podpisania porozumienia płacowego w spółkach Tauron.  Zarząd uważał, że skoro nie ma inflacji, pracownikom podwyżka się nie należy, więc nie przewidział jej w budżecie na rok 2015r.  Ze związkami zawodowymi były prowadzone rozmowy pozorowane. Odkładano terminy spotkań, zwlekano z odpowiedziami. Końcowa propozycja premii , podzielonej dodatkowo na 2 części i nie wchodzącej do funduszu płac nikogo nie zadowoliła. Stąd kolejne spółki zaczęły wchodzić w spory zbiorowe,żądając 200 zl. podwyżki na pracownika.

Do niezadowolenia z powodu braku podwyżek od kilku lat doszły zmiany w firmie, likwidacje miejsc pracy, nadmierna ekspolatacja pracowników.

Organizowana na 4 września 2015 roku pikieta protestacyjna ma uświadomić naszych pracodawców, że załoga ma już dosyć takiej polityki. Żądamy:

1.Zaprzestania likwidacji miejsc pracy.

2. Wykorzystania istniejacego potencjału w celu wstrzymania pozbywania się pracowników.

3. Wstrzymania działań mających na celu rozdzielenie pracowników od majątku firmy poprzez przekazywanie obszarów działalności spółkom zależnym i zewnętrznym.

4. Zawarcia porozumienia określającego zasady wzrostu wynagrodzeń, w tym zasadniczych, co najmniej na 5 lat.

5. Wzrostu płac zasadniczych w 2015 roku, zgodnie z żądaniami zgłoszonymi w sporach zbiorowych.

6. Rozpoczęcia właściwego dialogu ze stroną społeczną.

Obecnie trwają mediacje w Wytwarzaniu, Dystrybucji i TOK. Na dzień dzisiejszy pracodawcy nie przedstawili żadnych propozycji.

Strona 8 z 28

Aktualności z regionu

Początek strony