Nowy ZUZP w TD coraz bliżej.

Prace nad nowym ZUZP dla cełej TD są bardzo  zaawansowane. Istnieje już jednolity tekst . Na jego podstawie powstały podobne ZUZP dla TD Pomiary I TD Serwis. W dniu 3 lutego 2016 roku wspólny zespół pracodawców i związkowców korygował jeszcze niektóre zapisy oraz ustalił listę rozbieżności. Niektóre z nich są bardzo istotne dla załogi, będzie więc trudne zadanie dla związkowego zespołu negocjacyjnego. Związki zawodowe powołały liczny, 30 osobowy zespół  ,z którego wyłonieni zostaną negocjatorzy do ustalania z zarządami ostatecznych zapisów ZUZP. Negocjatorzy  mogą się zmieniać, natomiast zespół międzyzwiązkowy przypilnuje, żeby  wszystko poszło jak należy. W skład  poszerzonego zespołu weszła z TD Danuta Garbusińska. Gliwice będą również reprezentować 2  związkowcy z TD Serwis. Pełny skład zespołu zostanie  przesłany  pracodawcom do dnia 12  lutego.  W tym dniu zbierze się jeszcze  zespół d/s ZUZP, żeby  ustalić ostateczną wersję  dokumentu do negocjacji.

Wznowienie rozmów płacowych.

Zgodnie ze swoją obietnicą daną na posiedzeniu Rady Społecznej, w dniu 21.10. Prezydium Rady zostało zaproszone przez Zarząd TPE do Katowic.

Prezes Jerzy Kurella zadeklarował zamiar rozpoczęcia rozmów płacowych, ponieważ jest zainteresowany zakończeniem sporów zbiorowych. Po krótkiej wymianie zdań, ustalono termin negocjacji na 28.10.2015r. Prawdopodobnie na tym spotkaniu zostanie przedstawiona propozycja Zarządu TPE.

W tym samym dniu będzie równiez posiedzenie Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Tauronu będzie więc można przedyskutować na gorąco ewentualną propozycję Zarządu TPE.

Pracownicy z Gliwic patrzą w przeszłość (!!!?)

W dniu 13.10.2015r. odbyło się w Katowicach posiedzenie  Rady Społecznej  z udziałem członków nowego Zarządu TPE.

Prezes Kurella  odpowiadał na pytania członków Rady Społecznej. Główne pytanie dotyczyło podwyżki płac. Prezes stwierdził, że nie dopuszcza sytuacji, żeby nie było dialogu pomiędzy stroną pracodawcy i związków zawodowych. Poprosił o czas, w celu zapoznania się z  sytuacją poszczególnych firm i obiecał dać odpowiedź o możliwościach finansowych w tym roku.

Następne pytanie dotyczyło kopalni Brzeszcze. Chodzi o bezpieczne przejęcie zrestrukturyzowanej kopalni w taki sposób, żeby to nie było ze szkodą dla Tauronu.

Nowy Zarząd TPE zapewnił o utrzymaniu poziomu inwestycji.

Barbara Stefaniak-Gnyp ( z "Solidarności" Będzin) podniosła problem oszczędności w Grupie. Chodzi o to, zeby nie wprowadzano oszczędności kosztem pracowników. Sprzeciwiła się również likwidacji miejsc pracy oraz wyraziła swoją obawę o los pracowników transportu i pomiarów. Stwierdziła, że programy efektywościowe są nierealne, a zarządy nie uwzględniają wniosków i uwag strony związkowej.

Danuta Garbusińska ("Solidarność" Gliwice)  upomniała się o  premię z okazji Dnia Energetyka dla obszaru gliwickiego, twierdząc, że została ona niesłusznie wstrzymana. Prezes P. Kołodziej przyznał się do takiej decyzji, a następnie stwierdził, że pracownicy z obszaru gliwickiego powinni przyjąć fakt, że coś stracą, bo w innych obszarach pracownicy również coś tracą. Wskazał, że  związkowcy innych obszarów muszą wyrazić zgodę na wypłatę premii, bo oni z tego tytułu poniosą stratę.Następnie wyraził pogląd, że pracownicy nie potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości Tauronu, że jest to ich problem, bo nadal tkwią w przeszłości. Zwrócił się do zebranych związkowów, aby pomogli pracownikom Gliwic w utożsamianiu się z Tauronem. (!) D. Garbusińska odparła, że jest to nie w porządku, bo pracownicy z Gliwic pracują w okrojonym składzie etatowym i nie maja żadncych korzyści ze swojej efektywności. Wręcz przeciwnie- co roku jest im zabierana kolejna premia. Zgłaszają także  spadek wynagrodzeń na PIT.  W takiej sytuacji nie mogą czuć się zadowoleni i zmobilizowani do pracy.

Padły również pytania dotyczące inwestycji w  kopalni Sobieski oraz  obligacji Tauronu.

Po zebraniu Prezes P. Kołodziej raz jeszcze  powiedział D. Garbusińskiej, żeby zapytała stronę społeczną obecną w sali czy wyraża zgodę na wypłatę premii. Temat nie został zakończony i zostanie podjęty przy okazji rozmów płacowych.

 

Zarząd nie chce wypłacić "energetyka"w Gliwicach.

Jak głosi komunikat, rozmowy z udziałem mediatora na temat podwyżek płac w Tauron Dystrybucji zakończyły się 16 września podpisaniem protokołu rozbieżności. Widać, że bez akcji strajkowej nic się nie da zrobić. W pierwszej połowie października przeprowadzimy w całym Tauronie referendum strajkowe.

Po wyjściu mediatora, w "sprawach różnych",  NSZZ "Solidarność" wystąpił ponownie o wypłatę premii z okazji Dnia Energetyka. Prezes Piotr Kołodziej  kolejny raz oświadczył, że premia była zawsze  powiązana z porozumieniem płacowym i bez niego  nie zostanie wypłacona. Przewodnicząca Danuta Garbusińska  stwierdziła, że wszystko zależy od dobrej woli pracodawcy. To prawda, że wypłatę premii zawsze uzgadnialiśmy przy okazji  rozmów płacowych, lecz pieniądze te są od wielu lat w naszym funduszu płac i tylko od dobrej woli  zarządu zależy czy zostanie wypłacona. Niestety, od lat prezes P. Kołodziej był przeciwnikiem  tej premii. Przy okazji rozmów płacowych zawsze musieliśmy o nią walczyć. Teraz nadarzył się pretekst, żeby jej nie płacić. Będą więc  kolejne oszczędności kosztem pracowników Gliwic? Prezes twierdzi, że pracownicy zyskali na wprowadzeniu nowego taryfikatora w tym roku i że  zarabiają więcej niż w roku ubiegłym.Włączymy ten temat do sporu zbiorowego i dalej będziemy walczyć o premię.

Należy jeszcze dodać, że w rozmowach nad nowym układem zbiorowym pracy dyskutowaliśmy już na temat tej premii i miała być ona włączona do pensji zasadniczych pracowników Gliwic. Jeśli w tym roku nie będzie wypłacona- obawiamy się, że zarząd TD wykorzysta to, by  całkowicie wyeliminować premię z naszych wynagrodzeń i odejdzie od wcześniejszych ustaleń , argumentując tym , że skoro premia nie została wypłacona w 2015 roku, to pracownikom nie należy  właczyć jej do stawek. Gdyby doszło do takiej sytuacji, to "Solidarność"  z Gliwic nie podpisze nowej umowy zbiorowej.

Warto jeszcze nadmienić, że w TOK  "energetyka" wypłacono pracownikom, którzy nie są objęci wrocławskim układem zbiorowym (układ zbiorowy  przewiduje  "energetyka" w kwocie 1/2 najniższej pensji krajowej). Tamtejszy zarząd miał dobrą wolę i wypłacił wszystkim premię, nie chcąc dzielić pracowników na objętych i nie objętych układem.. U nas się nie da, bo tej dobrej woli brakuje.

Strona 7 z 28

Aktualności z regionu

Początek strony