Nieudane spotkanie

W wyniku korespondencji i protestów Rady Społecznej, która domaga się dialogu z Zarządem TPE na temat zachowania miejsc pracy i sytuacji w TPE doszło w końcu do wspólnego spotkania w dniu 25 maja. Niestety posiedzenie  we Wrocławiu  z udziałem Zarządu TPE było stratą czasu. Niektórzy z nas usłyszeli po raz trzeci prezentację z kwietnia, w czasie której mówiono o złym stanie finansów Grupy, o przeinwestowaniu, konieczności oszczędności i  Programie Poprawy  Efektywności. Prezesi uzupełnili jedynie starą prezentację o nowe fakty.  I tak:

1. Obniżono sponsoring o 15%. Inne umowy muszą być na nowo negocjowane, ponieważ są wieloletnie i Tauron nie może ich jednostronnie wypowiedzieć.

2. Wydłużono do 20 czerwca termin składania wniosków na PDO.

3. Powstał zespół roboczy skladający się z osób wybranych przez Radę Społeczna , który będzie uczestniczył we wprowadzanieu zmian w TPE.

Czas przeznaczony na spotkanie - czyli 2 godziny zbliżał się juz do końca, a tymczasem zabrał głos prezes TD Pomiary i zaczął mówić o oszczędnościach w spółce, kosztem obniżenia stawek akordowych. Jego słowa wywołały  oburzenie i gwałtowną rekację przedstawicieli związkowych. Wstał  jeden z przewodniczących NSZZ "Solidarność" i przerwał prezentację. Powiedział, że nie tego się spodziewaliśmy i dalsze prezentacje zarządów nie mają sensu, ponieważ strona społeczna chce też zabrać głos i ma wiele pytań.  Prezesi przerwali swoje wywody i zaczęła się dyskusja. Związkowcy zwrócili uwagę, że nie należy skupiać się jedynie na oszczędnościach, lecz trzeba się rozejrzeć za zwiększeniem przychodów. Zwrócono uwagę  zarządom, że  są plany  przekazania warsztatów i innych działalności do Komforu Zet, a tymczasem istniejące zaplecze i budynki można wykorzystać do  do pozyskiwania dodatkowych przychodów.  Zarząd w odpowiedzi na to stwierdził, że trzeba będzie przygotować program zwiększenia przychodów Grupy. Związkowcy też pytali,  ile wniosków do prokuratury zostało wystosowanych w związku z niegospodarnością poprzednich zarządów. Usłyszeliśmy odpowiedź, że jeden taki wnioskek został wysłany. Nadal odbywa się sprawdzanie i szukanie  odpowiedzialnych, lecz jest to trudne, ponieważ odpowiedzialnośc była poważnie rozmyta. Przykladem tego był Komitet Zgodności TPE, który sprawdzał wszelkie dokumenty powstałe w grupie. Został on już rozwiązany.

Cześć poświęcona na dyskusję było zbyt krótka, a czasu za mało. Kolega Andrzej Pawlik z NSZZ "Solidarność" stwierdził na zakończenie, że spotkanie nie spełniło oczekiwań związków zawodowych , a Dystrybucja nie ma strategii na przyszłość. Związki mają zastrzeżenia do działań Zarządu i oczekują konkretów,a  to co nam przedstawiono to była prezentacja tego co było, a nie sposoby wyjścia z sytuacji.

Ze spotkania wynika jedno: dialog- o ile on będzie faktyczny- będzie bardzo trudny. Jesteśmy na poczatku tej drogi.

Główny cel- oszczędności w Grupie.

W kwietniu odbyły się spotkania członków zarządów spółek ze stroną społeczną, na których dowiedzielismy się, że Grupa Tauron jest na głębokim minusie z powodu przeinwestowania. Poprzedni członkowie zarządów wzięli  duże odprawy, za które mogą żyć w dostatku do emerytury, a teraz to co zrobili odbije się -jak zwykle- na szarych pracownikach.

Tauron Dystrybucja czyści spółkę z działaności dodatkowych (magazyny, warszaty samochodowe, odczyty ), przekazując to do spółki Komfort Zet. Jeszcze niedawno spółka miała być sprzedana na zewnątz, ale okazało się, że na coś się przyda, biorąc do siebie niechcianych pracowników. Ma być to spółka duża i rozwojowa, ale my w Gliwicach pamiętamy już taką spółkę  u siebie, która spełniła swoje zadanie i została zlikwidowana. Oczywiście jest jeszcze program dobrowolnych odejść (PDO), lecz któż z niego jeszcze skorzysta? Kto chciał odejść zrobił to wcześniej. Jest taka grupa osób, które mają w bliskiej perspektywie emerytury, ale co ma zrobić pracownik np. po 40? Chce pracować dalej, a tu coraz częściej mówi się, że jest nas za dużo, a do tego  pracownicy są zbyt kosztowni w porównaniu do rynku. Szczególnie zła sytuacja jest w TOK. Spółka przyjęła w ciągu kilku lat dużo osób z innych spółek. Za dużo osób wg obecnego zarządu. Bombarduje się związki zawodowe  danymi o tym, o ile tańsi są pracownicy na rynku zewnętrznym i ile możnaby zaoszczędzić na  pracownikach. Związki zawodowe nie  akceptują redukcji zatrudnienia .Prowadzone są cały czas negocjacje z zarządem TOK w tej sprawie. Niestety, nasze propozycje rozwiązań i pomysły nie są akceptowane.  Uzgadniamy rozwiązanie oszczędnościowe nie prowadzące do zmniejszenia etatów.

W związku z powyżej opisaną sytuacją prosimy członków Związku, żeby zgłaszali próby nacisku i wymuszenia dotyczące odejść na PDO lub przyjęcia zmiany mniej korzystnych warunków pracy. 

Nadzieja na nowy ZUZP w obszarze TD.

Trwają sytematyczne spotkania , już na etapie negocjacji, w małych zespołach, które uzgadniają kontrowersyjne i sporne  zapisy, proponowane przez pracodawcę lub przez związki zawodowe. Istnieje nadzieja, że proces zostanie  sfinalizowany przed wakacjami. Byłoby to zakończenie  długiego, kilkuletniego procesu dogadywania się w kwestii zapisów  w nowym ZUZP. Temat był bardzo trudny, ponieważ obszary Wrocław i Kraków miały swoje, korzystne dla pracowników ZUZP-y, a Gliwice jedynie regulaminy. Wybieranie z  z obecnych ZUZPów i regulaminów samych najkorzystniejszych zapisów  okazało się  niemożliwe, bo pracodawca nie godził się na tak wysokie koszty pracy, dlatego mozolnie, krok po kroku  dochodzono do uzgodnień i kompromisowych zapisów. Co co najtrudniejsze znajdzie się w dokumentach dodatkowych, będących integralną częścią nowego ZUZP i pozwoli przechodzić do nowej rzeczywistości spokojnie i bez nagłych wstrząsów. Przewidzano kilkuletni okres przejściowy, w którym będzie można wybrać  jeszcze stare rozwiązana wg pracownika dla niego korzystniejsze.

Martwi zastój na polu ZUZP w TOK. Pracodawca optymistycznie stwierdził,  że liczy na sfinalizowanie prac nad ZUZP TOK już w sierpniu. Byłby to rzeczywiście tempo bardzo ekspresowe. Należy przypuszczać, że Zarząd TOK czeka na zakończenie prac nad nowym ZUZP-em w TD, żeby potem przenieść go z pewnymi poprawkami do  spółki TOK. Mamy taką nadzieję, bo opracowanie  nowego ZUZP od podstaw w ciągu 3 miesięcy jest nierealne.

Program poprawy efektywności w Tauron

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że jak mowa o pieniądzach, to pracodawcy zawsze narzekali na marne wyniki, chociaż potem w sprawozadniach wychodziło zupełnie coś innego. Tym razem , na spotkaniu z Zarządem TPE w dniu 21 marca, strona społeczna została zaskoczona informacją o słabych wynikach i kiepską pozycją na giełdzie. Okazało się, że trzeba będzie mocno zacisnąc pasa,żeby podnieść się z upadku. Każda spółka dostała zadanie  i konkretną kwotę, którą należy zaoszczędzić w ciągu  3 lat. Z pewnością większośc osób już wie na czym ma polegać ta oszczędność, a więc na weryfikacji inwestycji,  cięciach  w róznych sferach działalności Tauronu. To ma przynieść większość oszczędności. Zarząd chwalił się, że zaczął od siebie, obniżając swoje wynagrodzenia, ale nie odpuścił tez pracownikom.

Spółki liczą na cięcia w kosztach pracy , szkoleń i innych, dotyczących pracowników. Kluczem ma być program PDO, nie wprowadza się go jedynie w Spółce Tauron Sprzedaż. Proszono wręcz związki zawodowe, żeby namawiały pracowników na odejścia  na PDO (!!!!) Coż z tego, jak program te nie są atrakcyjne. Bo jak  policzyć ile można zarobić np. w ciągu 4 lat do emerytury,  z tym co proponuje się wypłacić, to  odprawa wynosi 30-50 % osiąganych, rocznych wynagrodzeń. I jak potem z takiej kwoty wyżyć przez kilka lat ?

Pomysły na oszczędności kosztem pracowników są różne: obniżenie kwoty na dodatkowy  program emerytalny,  obniżenie  funduszu socjalnego do jednego odpisu, oszczędności na szkoleniach itd.

Bardzo niekorzystnie wygląda sytuacja w  spółce TOK. Niedawno  mówiono nam, że należy zatrudnić ponad 100 osób, a teraz okazuje się, że  są poważne przerosty w etatach. Zapowiada się likwidacja małych kancelarii, niektórych punktów obsługi klienta i telefonicznej obsługi klienta. Prowadzi się rozmowy  z TD, w celu przeniesienia z  powrotem  działu obsługi nielegalnego poboru energii do TD. Przebąkuje się o sprzedaży wierzytelności. Mówi się o nieefektywnej pracy w niektórych obszarach windykacji.

Związki zawodowe nie zgadzają się na zaciskanie pasa  kosztem pracowników  i z  likwidacją miejsc pracy. Jak już wiadomo, protest został wysłany do Zarządu TPE z powiadomieniem odpowiednich ministerstw i rządu. Swój protest i brak zgody na cięcia  kadrowe  wysłało również Prezydium Rady Społecznej Tauron .Prezes TPE odwołał planowane spotkanie z Radą Społeczną w celu przeanalizowania żądań związków. Odpowiedż otrzymamy z pewnościa na spotkaniu Rady Społecznej z zarządem w  połowie kwietnia b.r.

Strona 6 z 28

Aktualności z regionu

Początek strony