Główny cel- oszczędności w Grupie.

W kwietniu odbyły się spotkania członków zarządów spółek ze stroną społeczną, na których dowiedzielismy się, że Grupa Tauron jest na głębokim minusie z powodu przeinwestowania. Poprzedni członkowie zarządów wzięli  duże odprawy, za które mogą żyć w dostatku do emerytury, a teraz to co zrobili odbije się -jak zwykle- na szarych pracownikach.

Tauron Dystrybucja czyści spółkę z działaności dodatkowych (magazyny, warszaty samochodowe, odczyty ), przekazując to do spółki Komfort Zet. Jeszcze niedawno spółka miała być sprzedana na zewnątz, ale okazało się, że na coś się przyda, biorąc do siebie niechcianych pracowników. Ma być to spółka duża i rozwojowa, ale my w Gliwicach pamiętamy już taką spółkę  u siebie, która spełniła swoje zadanie i została zlikwidowana. Oczywiście jest jeszcze program dobrowolnych odejść (PDO), lecz któż z niego jeszcze skorzysta? Kto chciał odejść zrobił to wcześniej. Jest taka grupa osób, które mają w bliskiej perspektywie emerytury, ale co ma zrobić pracownik np. po 40? Chce pracować dalej, a tu coraz częściej mówi się, że jest nas za dużo, a do tego  pracownicy są zbyt kosztowni w porównaniu do rynku. Szczególnie zła sytuacja jest w TOK. Spółka przyjęła w ciągu kilku lat dużo osób z innych spółek. Za dużo osób wg obecnego zarządu. Bombarduje się związki zawodowe  danymi o tym, o ile tańsi są pracownicy na rynku zewnętrznym i ile możnaby zaoszczędzić na  pracownikach. Związki zawodowe nie  akceptują redukcji zatrudnienia .Prowadzone są cały czas negocjacje z zarządem TOK w tej sprawie. Niestety, nasze propozycje rozwiązań i pomysły nie są akceptowane.  Uzgadniamy rozwiązanie oszczędnościowe nie prowadzące do zmniejszenia etatów.

W związku z powyżej opisaną sytuacją prosimy członków Związku, żeby zgłaszali próby nacisku i wymuszenia dotyczące odejść na PDO lub przyjęcia zmiany mniej korzystnych warunków pracy. 

Nadzieja na nowy ZUZP w obszarze TD.

Trwają sytematyczne spotkania , już na etapie negocjacji, w małych zespołach, które uzgadniają kontrowersyjne i sporne  zapisy, proponowane przez pracodawcę lub przez związki zawodowe. Istnieje nadzieja, że proces zostanie  sfinalizowany przed wakacjami. Byłoby to zakończenie  długiego, kilkuletniego procesu dogadywania się w kwestii zapisów  w nowym ZUZP. Temat był bardzo trudny, ponieważ obszary Wrocław i Kraków miały swoje, korzystne dla pracowników ZUZP-y, a Gliwice jedynie regulaminy. Wybieranie z  z obecnych ZUZPów i regulaminów samych najkorzystniejszych zapisów  okazało się  niemożliwe, bo pracodawca nie godził się na tak wysokie koszty pracy, dlatego mozolnie, krok po kroku  dochodzono do uzgodnień i kompromisowych zapisów. Co co najtrudniejsze znajdzie się w dokumentach dodatkowych, będących integralną częścią nowego ZUZP i pozwoli przechodzić do nowej rzeczywistości spokojnie i bez nagłych wstrząsów. Przewidzano kilkuletni okres przejściowy, w którym będzie można wybrać  jeszcze stare rozwiązana wg pracownika dla niego korzystniejsze.

Martwi zastój na polu ZUZP w TOK. Pracodawca optymistycznie stwierdził,  że liczy na sfinalizowanie prac nad ZUZP TOK już w sierpniu. Byłby to rzeczywiście tempo bardzo ekspresowe. Należy przypuszczać, że Zarząd TOK czeka na zakończenie prac nad nowym ZUZP-em w TD, żeby potem przenieść go z pewnymi poprawkami do  spółki TOK. Mamy taką nadzieję, bo opracowanie  nowego ZUZP od podstaw w ciągu 3 miesięcy jest nierealne.

Program poprawy efektywności w Tauron

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że jak mowa o pieniądzach, to pracodawcy zawsze narzekali na marne wyniki, chociaż potem w sprawozadniach wychodziło zupełnie coś innego. Tym razem , na spotkaniu z Zarządem TPE w dniu 21 marca, strona społeczna została zaskoczona informacją o słabych wynikach i kiepską pozycją na giełdzie. Okazało się, że trzeba będzie mocno zacisnąc pasa,żeby podnieść się z upadku. Każda spółka dostała zadanie  i konkretną kwotę, którą należy zaoszczędzić w ciągu  3 lat. Z pewnością większośc osób już wie na czym ma polegać ta oszczędność, a więc na weryfikacji inwestycji,  cięciach  w róznych sferach działalności Tauronu. To ma przynieść większość oszczędności. Zarząd chwalił się, że zaczął od siebie, obniżając swoje wynagrodzenia, ale nie odpuścił tez pracownikom.

Spółki liczą na cięcia w kosztach pracy , szkoleń i innych, dotyczących pracowników. Kluczem ma być program PDO, nie wprowadza się go jedynie w Spółce Tauron Sprzedaż. Proszono wręcz związki zawodowe, żeby namawiały pracowników na odejścia  na PDO (!!!!) Coż z tego, jak program te nie są atrakcyjne. Bo jak  policzyć ile można zarobić np. w ciągu 4 lat do emerytury,  z tym co proponuje się wypłacić, to  odprawa wynosi 30-50 % osiąganych, rocznych wynagrodzeń. I jak potem z takiej kwoty wyżyć przez kilka lat ?

Pomysły na oszczędności kosztem pracowników są różne: obniżenie kwoty na dodatkowy  program emerytalny,  obniżenie  funduszu socjalnego do jednego odpisu, oszczędności na szkoleniach itd.

Bardzo niekorzystnie wygląda sytuacja w  spółce TOK. Niedawno  mówiono nam, że należy zatrudnić ponad 100 osób, a teraz okazuje się, że  są poważne przerosty w etatach. Zapowiada się likwidacja małych kancelarii, niektórych punktów obsługi klienta i telefonicznej obsługi klienta. Prowadzi się rozmowy  z TD, w celu przeniesienia z  powrotem  działu obsługi nielegalnego poboru energii do TD. Przebąkuje się o sprzedaży wierzytelności. Mówi się o nieefektywnej pracy w niektórych obszarach windykacji.

Związki zawodowe nie zgadzają się na zaciskanie pasa  kosztem pracowników  i z  likwidacją miejsc pracy. Jak już wiadomo, protest został wysłany do Zarządu TPE z powiadomieniem odpowiednich ministerstw i rządu. Swój protest i brak zgody na cięcia  kadrowe  wysłało również Prezydium Rady Społecznej Tauron .Prezes TPE odwołał planowane spotkanie z Radą Społeczną w celu przeanalizowania żądań związków. Odpowiedż otrzymamy z pewnościa na spotkaniu Rady Społecznej z zarządem w  połowie kwietnia b.r.

Zmiany organizacyjne w TOK ?

  W dniu 19 stycznia 2016 roku odbyło się w Katowicach spotkanie związków zawodowych z Zarządem TOK. Tematem spotkania były sprawy bieżące w Spółce. Główne tematy:

1. Pan prezes omówił rozliczenie funduszu płac w 2015 roku i powiadomił stronę związkową o wypłacie dodatkowej premii jednorazowej w 2 transzach. Część premii była  obligatoryjna, a część uznaniowa.

2.Zarząd czyni starania, by zachęcić pracowników do odejść na zasadach PDO. Związki zawodowe zaproponowały zorganizowanie spotkań informacyjnych w poszczególnych obszarach. Dziwi fakt, że  zawsze związkowcy byli informowani o niewykorzystaniu etatów w spółce, teraz z kolei mówi się , że pracowników jest za dużo. Duży niepokój budzi zamiar likwidacji małych 1-2 osobowych kancelarii. Związki zawodowe zażądały  przedstawienia zasadności ekonomicznej takich działań oraz wskazano, że  Zarząd nie poinformował wcześniej związków o  zamiarach likwidacji kancelarii, co jest niedopuszczalne, ponieważ chodzi tu o pracowników i stworzenie możliwości ich zatrudnienia w innych obszarach spółki.

3. Bardzo ważnym tematem był nowy taryfikator. Związki zawodowe powołały 8 osobowy zespół, który wraz z przedstawicielami Zarządu będzie opracowywał nową siatkę płac.W skład zepołu z obszaru Gliwice wchodzi Jolanta Kowal. Po zakończeniu tych prac, nastąpią rozmowy na temat nowego ZUZP w spółce TOK. Zarząd chciałyby, żeby do tego czasu wszyscy pracownicy przeszli na ZUZP EnergiiPro (wrocławski), na co  nie zgadzają się związki zawodowe, ponieważ ustalono z poprzednim Zarządem, że nie będzie stosowany przymus wobec pracowników, żeby przechodzili na ZUZP wrocławski.

 

Strona 6 z 28

Aktualności z regionu

Początek strony