Nowa Rada Społeczna.

Kilka dni temu związkowcy z poszczególnych obszarów Grupy Tauron wybrali nową Radę Społeczną na 4 letnią kadencję. W skład Prezydium weszli:

Waldemar Sopata -przewodniczący (NSZZ "Solidarność")

Maciej Bochenek

Zbigniew Dykowski

Mirosław Brzuśnian

Józef Król

Krzysztof Kisielewski

Prezydium skierowało w dniu 28 listopada pismo do nowego Prezesa Zarządu TAURON PE pismo, w którym związki zawodowe zażądały wstrzymania :

- likwidacji stanowisk pracy i transferów pracowników do  spółek-córek oraz do podmiotów zewnętrznych,

- wyzbywania się kolejnych zakresów  robót w poszczególnych obszarch spółek Grupy,

- centralizacji usług współnych HR w Grupie TAURON.

Rada Społeczna domaga się ponadto:

-uregulowania i wprowadzenie jednolitych zasad wynagradzania oraz kwestii zatrudnienia w TOK

-przeprowadzenia audytów w Grupie, ponieważ dotychczasowe doświadczenia wykazały, że restrukturyzacje doprowadziły do wzrostu kosztów spółek.

 

 

Spokojniej w obszarze gliwickim?

Trwają rozmowy, uzgodnienia i negocjacje , związane z redukcją zatrudnienia w obszarze Dystrybucji  Pracodawcy poinformowali związki zawodowe, że z powodu wprowadzania w  życie w Grupie Tauron  oszczędności, planuje się przekazanie do  Spółki Komfort ZET ( znajduje się w Grupie Tauron) warsztatów samochodowych, magazynów, administracji. W zeszłym tygodniu, po konsulacjach społecznych, podpisano porozumienie o zasadach przekazania pracowników  warsztatów samochodówych do spólki Komfort Zet.  Nie dotyczy to obszaru gliwickiego, bo u nas nie ma już warszatów od dawna. Podobnie magazynów. Nie wiadomo, jak rozwiązana zostanie kwestia pracowników administracji. Pracodawcy zajmują się poszczególnymi tematami kolejno i z pewnością już wkrótce otrzymamy propozycje.

W Gliwicach nie ma "zbytecznych " etatów . Od Dyrektora naszego Oddziału usłyszeliśmy , że nie będzie zgody na odejścia pracowników  na PDO, ponieważ  mamy duże niedobory kadrowe, które nie  wiadomo czy da się zastąpić  pracownikami z innych obszarów. Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że nie ma zbyt wielu chętnych na zmianę miejsca pracy i wielokilometrowe dojazdy. Być może zmieni się to po wprowadzeniu nowego układu zbiorowego ( ZUZP) dla wszyskich spółek dystrybucyjnych, gdyż wtedy warunki zatrudnienia  zostaną ujednolicone.

W obronie miejsc pracy w TOK.

Spotkanie z Zarządem TOK w dniu 19 maja w sprawie  Programu Poprawy Efektywności przyniósł niepokojące informacje o stanie zatrudnienia w spółce i o "nadmiarze" pracowników we wszystkich obszarach działalności Spółki. W każdym pionie jest podobno o kilkadziesiąt pracowników za dużo. Dziwnym trafem jest za to ciągle za mało kady kierowniczej, która rośnie wprost proporcjonalnie do ilości " zbędnych" pracowników.  Mówi się o oszczędnościach i cięciach kosztów , natomiast  jeśli chodzi o kadrę to jakoś  nikt nie myśli o  redukcji etatów. Zarząd stoi na stanowisku, że w ciągu 3 lat zatrudnienie w TOK musi się zmniejszyć. Związkowcy nie zaakceptowali likwidacji miejsc pracy. Zgodzili się na obniżenie stawki składki na  program emerytalny z 7% do 1,75% do końca grudnia 2016 roku  tylko dlatego, żeby obronić miejsca pracy.

NSZZ Solidarność Tauron Kraków Oddzial w Gliwicach wyszedł z inicjatywą, aby zwrócić się o pomoc do  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  przy Sląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Rada jest nowym ciałem kolegialnym, powołanym w tym roku do rozwiązywania trudnych problemów w województwie. Składa się  z przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych,  samorządu, pracodawców oraz  rządu. W piśmie do Rady napisaliśmy o zagrożeniu miejsc pracy w TOK oraz obniżce wynagrodzeń pracowników, związanych z ich przejściem  na układ zbiorowy Energii Pro. 

W dniu 22 czerwca, na usilne żądanie związków zaodowych,  ma odbyć się we Wrocławiu spotkanie z Zarządem TOK na temat  aktulanej sytuacji społecznej w spółce oraz kierunków dalszych działań.

Parafowano nowy ZUZP w obszarze Dystrybucji.

W dniach 1 i 2 czerwca odbyły się ostatnie negocjacje w zespole nowego ZUZP dla obszaru Dystrybucji. Uzgodniono  i dopracowano  problematyczne tematy. Zamknieto też  porozumienie okołoukładowe na okres przejściowy wdrażania  ZUZP. Po zakończeniu prac układ został parafowany. W dniu 17 czerwca pracodawca przedstawił nowe widełki płacowe, które mają być wprowadzone w życie, po włączeniu dodatków do płacy zasadniczej. Teraz mamy 14 dniowy okres konsultacji związkowej "na dole" . Jeśli  związki zawodowe najniższego szczebla przyjmą nowy ZUZP, to wtedy będzie on podpisany i wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku. Może  się też stać, że związkowcy będą jeszcze mieli propozycje jakiś poprawek. To wszystko musi być przeanalizowane i uzgodnione przez  strony.  

Strona 5 z 28

Aktualności z regionu

Początek strony