Rada Społeczna w Tauronie

W listopadzie, po kilkustopniowych wyborach, powstała Rada Społeczna Tauron. W jej skład wchodzą przedstawiciele związkowi z różnych obszarów: wytwarzania, wydobycia i dystrybucji. Rolą Rady jest negocjowanie ważnych dla całej Grupy tematów jak np. zasady podwyżki wynagrodzeń, problemy przejść pracowników w ramach Grupy itd oraz zabieranie głosu w innych, trudnych tematach, zgłaszanych przez związki zawodowe na posiedzenia rady. W najbliższym czasie, Rada będzie omawiała z kierownictwem Tauronu nowe reguły podwyżki wynagrodzeń, ponieważ obowiązujący w ciągu ostatnich 2 lat tzw. Kalkulator, w oparciu którego wyliczano wzrost funduszu wynagrodzeń, stracił swoją ważność.

Czytaj więcej: Rada Społeczna w Tauronie

Spotkanie odnośnie porozumienia transferowego

Dzisiaj doszło do spotkania związkowców z Dystrybucji ze stroną Pracodawcy. Tematem spotkania było porozumienie transferowe o zasadach przejścia pracowników controlingu i zakupów pod nowego pracodawcę w Centrali (Wrocław). Do podpisania dokumentu nie doszło, ponieważ strona społeczna nie chciała się zgodzić na uszczuplenie korzyści pracowników, wynikających z płacanie przez Pracodawcę składki na pracowniczy program emerytalny w wysokości 100 zł na osobę. Obecni na spotkaniu związkowcy z Krakowa i Wrocławia Grupy Tauron wsparli związki zawodowe z Dystrybucji GZE.

Spotkanie z przedstawicielami Zarządu TOK

W dniu 19 grudnia odbyło się spotkanie związków zawodowych TOK GZE z przedstawicielami Zarządu TOK. Omówiono zasady przejścia pracowników, a także nowe zasady naliczenia płac pracowników TOK GZE po styczniu 2014 roku. Związkowcy mieli zastrzeżenia do tego naliczania płac i złożyli wniosek o dodatkowe przykłady przeliczenia wynagrodzeń i przedstawienie ich stronie związkowej.

Strona 28 z 28

Aktualności z regionu

Początek strony