Zakończenia sporu zbiorowego w Dystrybucji Oddział Gliwice

W dniu 13 marca odbyła się  sprawa arbitrażowa w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Z powodu braku porozumienia pomiędzy NSZZ „Solidarność” a pracodawcą w kwestii postulatów związkowych, Związek oddał w grudniu 2012 roku spór do rozstrzygnięcia  Sądowi.   Przypominamy, że „Solidarność” żądała w 2012 r. podwyżki wynagrodzeń brutto w Dystrybucji w wysokości 300 zł brutto na pracownika oraz wypłaty premii 8,5% za rok 2012 do końca marca 2013 roku.

Po przeanalizowaniu sprawy, sąd wniosek związkowy oddalił, agumentując to tym, że było 300 tysięcy na podwyżki dla najmniej zarabiających i 4000 zł. w premiach. Ponadto wskazał na zapis w układzie zbiorowym, który nie obliguje pracodawcy do przeprowadzenia podwyżek o 300 zł. Sąd także wskazał, że pracodawca zrealizuje jedno zżądań, wypłacając premię 8,5% do 20 marca. Werdykt Sądu Okręgowego zakończył spór zbiorowy w TD Oddział Gliwice. 

Premia 8,5%

Związki zawodowe GZE skierowały do  pracodawców Dystrybucji, TOK, Sprzedaży i Serwisu wniosek o wypłatę premii 8,5% do Świąt Wielkanocnych, z uwagi na brak postępów w negocjacjach płacowych. Nasz wniosek poparły związki zawodowe obszaru Wrocław i Kraków.

W efekcie premia została wypłacona 20 marca we wszystkich obszarach Dystrybucji, a także TOK i Sprzedaż. Jesteśmy z tego zadowoleni tak samo, jak załoga. Poza tym został spełniony jeden z punktów  naszych żądań w sporze zbiorowym w Dystrybucji Oddział Gliwice.

Dzień spotkań

Dzisiaj parafowano porozumienie transferowe, dotyczące przejścia pracowników controlingu i zakupów do obszaru Wrocław. Wynegocjowano zasadę wypłacania pracownikom składki na program emerytalny w wysokości 100 zł, jeśli pracownicy zadeklarują utworzenie indywidualnych kont emerytalnych typu IKE.

Odbyło się również spotkanie przedstawicieli TOK z pracownikami HR i innych działów, na którym omówiono zasady przejścia pracowników TOK GZE do TOK. Naszym zdaniem sprawy płacowe zostały omówione zbyt ogólnikowo.

Pierwsze spotkanie Rady Społecznej

W dniu 9 stycznia odbyło się pierwsze zebranie Rady Społecznej, skupiającej przedstawicieli związków zawodowych, działających w Grupie Tauron. Niestety, z powodu nieobecności ścisłego kierownictwa Tauron, nie wszystkie zaplanowane tematy mogły być zrealizowane. Przewodniczący Zbigniew Dykowski powiadomił obecnych, że Zarząd zaproponował 15 stycznia jako nowy termin spotkania z Radą.

Czytaj więcej: Pierwsze spotkanie Rady Społecznej

Strona 27 z 28

Aktualności z regionu

Początek strony