Premia 8,5%

Związki zawodowe GZE skierowały do  pracodawców Dystrybucji, TOK, Sprzedaży i Serwisu wniosek o wypłatę premii 8,5% do Świąt Wielkanocnych, z uwagi na brak postępów w negocjacjach płacowych. Nasz wniosek poparły związki zawodowe obszaru Wrocław i Kraków.

W efekcie premia została wypłacona 20 marca we wszystkich obszarach Dystrybucji, a także TOK i Sprzedaż. Jesteśmy z tego zadowoleni tak samo, jak załoga. Poza tym został spełniony jeden z punktów  naszych żądań w sporze zbiorowym w Dystrybucji Oddział Gliwice.

Dzień spotkań

Dzisiaj parafowano porozumienie transferowe, dotyczące przejścia pracowników controlingu i zakupów do obszaru Wrocław. Wynegocjowano zasadę wypłacania pracownikom składki na program emerytalny w wysokości 100 zł, jeśli pracownicy zadeklarują utworzenie indywidualnych kont emerytalnych typu IKE.

Odbyło się również spotkanie przedstawicieli TOK z pracownikami HR i innych działów, na którym omówiono zasady przejścia pracowników TOK GZE do TOK. Naszym zdaniem sprawy płacowe zostały omówione zbyt ogólnikowo.

Pierwsze spotkanie Rady Społecznej

W dniu 9 stycznia odbyło się pierwsze zebranie Rady Społecznej, skupiającej przedstawicieli związków zawodowych, działających w Grupie Tauron. Niestety, z powodu nieobecności ścisłego kierownictwa Tauron, nie wszystkie zaplanowane tematy mogły być zrealizowane. Przewodniczący Zbigniew Dykowski powiadomił obecnych, że Zarząd zaproponował 15 stycznia jako nowy termin spotkania z Radą.

Czytaj więcej: Pierwsze spotkanie Rady Społecznej

Rada Społeczna w Tauronie

W listopadzie, po kilkustopniowych wyborach, powstała Rada Społeczna Tauron. W jej skład wchodzą przedstawiciele związkowi z różnych obszarów: wytwarzania, wydobycia i dystrybucji. Rolą Rady jest negocjowanie ważnych dla całej Grupy tematów jak np. zasady podwyżki wynagrodzeń, problemy przejść pracowników w ramach Grupy itd oraz zabieranie głosu w innych, trudnych tematach, zgłaszanych przez związki zawodowe na posiedzenia rady. W najbliższym czasie, Rada będzie omawiała z kierownictwem Tauronu nowe reguły podwyżki wynagrodzeń, ponieważ obowiązujący w ciągu ostatnich 2 lat tzw. Kalkulator, w oparciu którego wyliczano wzrost funduszu wynagrodzeń, stracił swoją ważność.

Czytaj więcej: Rada Społeczna w Tauronie

Strona 27 z 28

Aktualności z regionu

Początek strony