Kabaret Jerzego Kryszaka

Informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2013r.(niedziela), o godz. 16,00 w sali Kina "Kosmos"  wystąpi kabaret Jerzego Kryszaka "Polaków portret własny".Cena biletów wynosi 40 zł. Dla członków NSZZ "Solidarność" GZE-Tauiron i ich najbliższych członków rodzin cena biletu wynosi  20 zł.

Zapisy na bilety przyjmujemy pod telefonem 32 30305395.

Połączenie Serwisu GZE z PUE.

Z dniem 2 kwietnia 2013 doszło do przejęcia Tauron Serwis GZE przez Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych z Wrocławia . W wyniku połączenia powstał Tauron Dystrybucja Serwis S.A. W związku z tym ok. 3 tygodnie temu przedstawiono stronie związkowej projekt transferu pracowników Serwisu do PUE. Proponowano, aby w obydwu obszarach pracowników obowiązywały jeszcze przez rok regulaminy i zasady wynagadzania, jakie dotąd istniały w tych spółkach. Strona społeczna nie zaakceptowała takiej propozycji i wysunęła swoją:

- z dniem 15 kwietnia rozpocząć rozmowy nad wspólnym w obu obszarch układem zbiorowym pracy i zakończyć je do grudnia 2013 roku

- do czasu podpisania układu zbiorowego obowiązywać mają w obszarach Wrocław i Gliwice dotychczasowe regulaminy

Związkowcy obawiają się, że po roku czasu pracodawca wprowadzi mniej korzystne rozwiązania dla pracowników Serwisu, którzy mogą utracić część świadczeń i wypłat jakie mieli do tej pory. Na dzień dzisiejszy nie wiemy jaka jest odpowiedź, ponieważ wszystkie zapisy o  transferach pracowników muszą przejsć przez tzw. Biuro Zgodności w Katowicach, które zaakceptuje bądż zmodyfikuje zapisy. Strona związkowa jest zdeterminowana  doprowadzić do podpisania w tym roku układu zbiorowego pracy i od tego nie odstąpi. Jest to bardzo istotne, gdyż do Serwisu będą włączane kolejne grupy pracowników z obszarów Dystrybucji Kraków i Wrocław, których obecnie obowiązują korzystne układy zbiorowe pracy.

  

Płace ciąg dalszy

W dniu 5 kwietnia obradowała Rada Społeczna Tauron na temat propozycji płacowych przedstawionych w marcu przez Zarząd Tauron. Pisaliśmy o tym 23 marca. Związkowcy z Rady, po przekonsultowaniu tematu z załogami i związkowcami w swoich firmach postanowili przesłać odpowiedź, w której znalazły się następujące punkty:

  1. Negocjacje płacowe powinny zacząć się od  wzrostu funduszu płac o inflację opublikowana przez GUS.
  2. Wytwarzanie powinno otrzymać podwyżki rzędu połowy inflacji ogłoszonej przez GUS.
  3. Po podpisaniu porozumienia o wzroście płac o poziom inflacji powinny się toczyć dalej rozmowy na temat ustalenia zasad wynagrodzeń na lata przyszłe.
  4. W razie wypracowania 80% zysku za I półrocze, związki zawodowe będą negocjowałay  następną pulę na wzrost płac . Negocjacje powinny się zakończyć do 15 lipca 2013r. 

 Przypominamy, że porozumienie płacowe podpisane  przez Radę Społeczną i Zarząd Tauron będą obowiązywały w całej Grupie.

Strajk solidarnościowy w Tauron

W dniu dzisiejszym, tj. 26 marca, w godzinach od 7,00 do 9,00  odbył się w 11 lokalizacjach  Tauron Serwis GZE zapowiadany strajk solidarnościowy. Pracownicy nie bali się strajkować, wyrażając tym samym wolę poparcia dla 6 postulatów, wysuwanych przez śląski Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno –Strajkowy. Duży wkład w organizację strajku wniósł NSZZ „Solidarność” GZE-Tauron, który przeprowadził akcję informacyjną wśród załogi i  przy poparciu  innych związkowców z obszaru GZE czuwał nad przebiegiem strajku. 

W dniu 5 kwietnia, na Radzie Społecznej w Katowicach omówiono również  akcje strajkowe na terenie obszaru Kraków i Wrocław.  Strajk przeprowadzono z powodzeniem i przy dużej frekwencji na niektórych  obszarach okręgu Kraków. Natomiast w obszarze Wrocław  pracownicy licznie uczestniczyli w pikietach, organizowanych przed urzędami. Wyjątkowo liczna była pikieta we Wrocławiu, która trwała około 2 godzin.

Strona 26 z 28

Aktualności z regionu

Początek strony