Parafowano nowy ZUZP w obszarze Dystrybucji.

W dniach 1 i 2 czerwca odbyły się ostatnie negocjacje w zespole nowego ZUZP dla obszaru Dystrybucji. Uzgodniono  i dopracowano  problematyczne tematy. Zamknieto też  porozumienie okołoukładowe na okres przejściowy wdrażania  ZUZP. Po zakończeniu prac układ został parafowany. W dniu 17 czerwca pracodawca przedstawił nowe widełki płacowe, które mają być wprowadzone w życie, po włączeniu dodatków do płacy zasadniczej. Teraz mamy 14 dniowy okres konsultacji związkowej "na dole" . Jeśli  związki zawodowe najniższego szczebla przyjmą nowy ZUZP, to wtedy będzie on podpisany i wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku. Może  się też stać, że związkowcy będą jeszcze mieli propozycje jakiś poprawek. To wszystko musi być przeanalizowane i uzgodnione przez  strony.  

Aktualności z regionu

Początek strony