Nieudane spotkanie

W wyniku korespondencji i protestów Rady Społecznej, która domaga się dialogu z Zarządem TPE na temat zachowania miejsc pracy i sytuacji w TPE doszło w końcu do wspólnego spotkania w dniu 25 maja. Niestety posiedzenie  we Wrocławiu  z udziałem Zarządu TPE było stratą czasu. Niektórzy z nas usłyszeli po raz trzeci prezentację z kwietnia, w czasie której mówiono o złym stanie finansów Grupy, o przeinwestowaniu, konieczności oszczędności i  Programie Poprawy  Efektywności. Prezesi uzupełnili jedynie starą prezentację o nowe fakty.  I tak:

1. Obniżono sponsoring o 15%. Inne umowy muszą być na nowo negocjowane, ponieważ są wieloletnie i Tauron nie może ich jednostronnie wypowiedzieć.

2. Wydłużono do 20 czerwca termin składania wniosków na PDO.

3. Powstał zespół roboczy skladający się z osób wybranych przez Radę Społeczna , który będzie uczestniczył we wprowadzanieu zmian w TPE.

Czas przeznaczony na spotkanie - czyli 2 godziny zbliżał się juz do końca, a tymczasem zabrał głos prezes TD Pomiary i zaczął mówić o oszczędnościach w spółce, kosztem obniżenia stawek akordowych. Jego słowa wywołały  oburzenie i gwałtowną rekację przedstawicieli związkowych. Wstał  jeden z przewodniczących NSZZ "Solidarność" i przerwał prezentację. Powiedział, że nie tego się spodziewaliśmy i dalsze prezentacje zarządów nie mają sensu, ponieważ strona społeczna chce też zabrać głos i ma wiele pytań.  Prezesi przerwali swoje wywody i zaczęła się dyskusja. Związkowcy zwrócili uwagę, że nie należy skupiać się jedynie na oszczędnościach, lecz trzeba się rozejrzeć za zwiększeniem przychodów. Zwrócono uwagę  zarządom, że  są plany  przekazania warsztatów i innych działalności do Komforu Zet, a tymczasem istniejące zaplecze i budynki można wykorzystać do  do pozyskiwania dodatkowych przychodów.  Zarząd w odpowiedzi na to stwierdził, że trzeba będzie przygotować program zwiększenia przychodów Grupy. Związkowcy też pytali,  ile wniosków do prokuratury zostało wystosowanych w związku z niegospodarnością poprzednich zarządów. Usłyszeliśmy odpowiedź, że jeden taki wnioskek został wysłany. Nadal odbywa się sprawdzanie i szukanie  odpowiedzialnych, lecz jest to trudne, ponieważ odpowiedzialnośc była poważnie rozmyta. Przykladem tego był Komitet Zgodności TPE, który sprawdzał wszelkie dokumenty powstałe w grupie. Został on już rozwiązany.

Cześć poświęcona na dyskusję było zbyt krótka, a czasu za mało. Kolega Andrzej Pawlik z NSZZ "Solidarność" stwierdził na zakończenie, że spotkanie nie spełniło oczekiwań związków zawodowych , a Dystrybucja nie ma strategii na przyszłość. Związki mają zastrzeżenia do działań Zarządu i oczekują konkretów,a  to co nam przedstawiono to była prezentacja tego co było, a nie sposoby wyjścia z sytuacji.

Ze spotkania wynika jedno: dialog- o ile on będzie faktyczny- będzie bardzo trudny. Jesteśmy na poczatku tej drogi.

Aktualności z regionu

Początek strony