Nadzieja na nowy ZUZP w obszarze TD.

Trwają sytematyczne spotkania , już na etapie negocjacji, w małych zespołach, które uzgadniają kontrowersyjne i sporne  zapisy, proponowane przez pracodawcę lub przez związki zawodowe. Istnieje nadzieja, że proces zostanie  sfinalizowany przed wakacjami. Byłoby to zakończenie  długiego, kilkuletniego procesu dogadywania się w kwestii zapisów  w nowym ZUZP. Temat był bardzo trudny, ponieważ obszary Wrocław i Kraków miały swoje, korzystne dla pracowników ZUZP-y, a Gliwice jedynie regulaminy. Wybieranie z  z obecnych ZUZPów i regulaminów samych najkorzystniejszych zapisów  okazało się  niemożliwe, bo pracodawca nie godził się na tak wysokie koszty pracy, dlatego mozolnie, krok po kroku  dochodzono do uzgodnień i kompromisowych zapisów. Co co najtrudniejsze znajdzie się w dokumentach dodatkowych, będących integralną częścią nowego ZUZP i pozwoli przechodzić do nowej rzeczywistości spokojnie i bez nagłych wstrząsów. Przewidzano kilkuletni okres przejściowy, w którym będzie można wybrać  jeszcze stare rozwiązana wg pracownika dla niego korzystniejsze.

Martwi zastój na polu ZUZP w TOK. Pracodawca optymistycznie stwierdził,  że liczy na sfinalizowanie prac nad ZUZP TOK już w sierpniu. Byłby to rzeczywiście tempo bardzo ekspresowe. Należy przypuszczać, że Zarząd TOK czeka na zakończenie prac nad nowym ZUZP-em w TD, żeby potem przenieść go z pewnymi poprawkami do  spółki TOK. Mamy taką nadzieję, bo opracowanie  nowego ZUZP od podstaw w ciągu 3 miesięcy jest nierealne.

Aktualności z regionu

Początek strony