Zmiany organizacyjne w TOK ?

  W dniu 19 stycznia 2016 roku odbyło się w Katowicach spotkanie związków zawodowych z Zarządem TOK. Tematem spotkania były sprawy bieżące w Spółce. Główne tematy:

1. Pan prezes omówił rozliczenie funduszu płac w 2015 roku i powiadomił stronę związkową o wypłacie dodatkowej premii jednorazowej w 2 transzach. Część premii była  obligatoryjna, a część uznaniowa.

2.Zarząd czyni starania, by zachęcić pracowników do odejść na zasadach PDO. Związki zawodowe zaproponowały zorganizowanie spotkań informacyjnych w poszczególnych obszarach. Dziwi fakt, że  zawsze związkowcy byli informowani o niewykorzystaniu etatów w spółce, teraz z kolei mówi się , że pracowników jest za dużo. Duży niepokój budzi zamiar likwidacji małych 1-2 osobowych kancelarii. Związki zawodowe zażądały  przedstawienia zasadności ekonomicznej takich działań oraz wskazano, że  Zarząd nie poinformował wcześniej związków o  zamiarach likwidacji kancelarii, co jest niedopuszczalne, ponieważ chodzi tu o pracowników i stworzenie możliwości ich zatrudnienia w innych obszarach spółki.

3. Bardzo ważnym tematem był nowy taryfikator. Związki zawodowe powołały 8 osobowy zespół, który wraz z przedstawicielami Zarządu będzie opracowywał nową siatkę płac.W skład zepołu z obszaru Gliwice wchodzi Jolanta Kowal. Po zakończeniu tych prac, nastąpią rozmowy na temat nowego ZUZP w spółce TOK. Zarząd chciałyby, żeby do tego czasu wszyscy pracownicy przeszli na ZUZP EnergiiPro (wrocławski), na co  nie zgadzają się związki zawodowe, ponieważ ustalono z poprzednim Zarządem, że nie będzie stosowany przymus wobec pracowników, żeby przechodzili na ZUZP wrocławski.

 

Aktualności z regionu

Początek strony