Nowy ZUZP w TD coraz bliżej.

Prace nad nowym ZUZP dla cełej TD są bardzo  zaawansowane. Istnieje już jednolity tekst . Na jego podstawie powstały podobne ZUZP dla TD Pomiary I TD Serwis. W dniu 3 lutego 2016 roku wspólny zespół pracodawców i związkowców korygował jeszcze niektóre zapisy oraz ustalił listę rozbieżności. Niektóre z nich są bardzo istotne dla załogi, będzie więc trudne zadanie dla związkowego zespołu negocjacyjnego. Związki zawodowe powołały liczny, 30 osobowy zespół  ,z którego wyłonieni zostaną negocjatorzy do ustalania z zarządami ostatecznych zapisów ZUZP. Negocjatorzy  mogą się zmieniać, natomiast zespół międzyzwiązkowy przypilnuje, żeby  wszystko poszło jak należy. W skład  poszerzonego zespołu weszła z TD Danuta Garbusińska. Gliwice będą również reprezentować 2  związkowcy z TD Serwis. Pełny skład zespołu zostanie  przesłany  pracodawcom do dnia 12  lutego.  W tym dniu zbierze się jeszcze  zespół d/s ZUZP, żeby  ustalić ostateczną wersję  dokumentu do negocjacji.

Aktualności z regionu

Początek strony