Pracownicy z Gliwic patrzą w przeszłość (!!!?)

W dniu 13.10.2015r. odbyło się w Katowicach posiedzenie  Rady Społecznej  z udziałem członków nowego Zarządu TPE.

Prezes Kurella  odpowiadał na pytania członków Rady Społecznej. Główne pytanie dotyczyło podwyżki płac. Prezes stwierdził, że nie dopuszcza sytuacji, żeby nie było dialogu pomiędzy stroną pracodawcy i związków zawodowych. Poprosił o czas, w celu zapoznania się z  sytuacją poszczególnych firm i obiecał dać odpowiedź o możliwościach finansowych w tym roku.

Następne pytanie dotyczyło kopalni Brzeszcze. Chodzi o bezpieczne przejęcie zrestrukturyzowanej kopalni w taki sposób, żeby to nie było ze szkodą dla Tauronu.

Nowy Zarząd TPE zapewnił o utrzymaniu poziomu inwestycji.

Barbara Stefaniak-Gnyp ( z "Solidarności" Będzin) podniosła problem oszczędności w Grupie. Chodzi o to, zeby nie wprowadzano oszczędności kosztem pracowników. Sprzeciwiła się również likwidacji miejsc pracy oraz wyraziła swoją obawę o los pracowników transportu i pomiarów. Stwierdziła, że programy efektywościowe są nierealne, a zarządy nie uwzględniają wniosków i uwag strony związkowej.

Danuta Garbusińska ("Solidarność" Gliwice)  upomniała się o  premię z okazji Dnia Energetyka dla obszaru gliwickiego, twierdząc, że została ona niesłusznie wstrzymana. Prezes P. Kołodziej przyznał się do takiej decyzji, a następnie stwierdził, że pracownicy z obszaru gliwickiego powinni przyjąć fakt, że coś stracą, bo w innych obszarach pracownicy również coś tracą. Wskazał, że  związkowcy innych obszarów muszą wyrazić zgodę na wypłatę premii, bo oni z tego tytułu poniosą stratę.Następnie wyraził pogląd, że pracownicy nie potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości Tauronu, że jest to ich problem, bo nadal tkwią w przeszłości. Zwrócił się do zebranych związkowów, aby pomogli pracownikom Gliwic w utożsamianiu się z Tauronem. (!) D. Garbusińska odparła, że jest to nie w porządku, bo pracownicy z Gliwic pracują w okrojonym składzie etatowym i nie maja żadncych korzyści ze swojej efektywności. Wręcz przeciwnie- co roku jest im zabierana kolejna premia. Zgłaszają także  spadek wynagrodzeń na PIT.  W takiej sytuacji nie mogą czuć się zadowoleni i zmobilizowani do pracy.

Padły również pytania dotyczące inwestycji w  kopalni Sobieski oraz  obligacji Tauronu.

Po zebraniu Prezes P. Kołodziej raz jeszcze  powiedział D. Garbusińskiej, żeby zapytała stronę społeczną obecną w sali czy wyraża zgodę na wypłatę premii. Temat nie został zakończony i zostanie podjęty przy okazji rozmów płacowych.

 

Aktualności z regionu

Początek strony