Pikieta protestacyjna w Tauronie.

W tym roku nie doszło do podpisania porozumienia płacowego w spółkach Tauron.  Zarząd uważał, że skoro nie ma inflacji, pracownikom podwyżka się nie należy, więc nie przewidział jej w budżecie na rok 2015r.  Ze związkami zawodowymi były prowadzone rozmowy pozorowane. Odkładano terminy spotkań, zwlekano z odpowiedziami. Końcowa propozycja premii , podzielonej dodatkowo na 2 części i nie wchodzącej do funduszu płac nikogo nie zadowoliła. Stąd kolejne spółki zaczęły wchodzić w spory zbiorowe,żądając 200 zl. podwyżki na pracownika.

Do niezadowolenia z powodu braku podwyżek od kilku lat doszły zmiany w firmie, likwidacje miejsc pracy, nadmierna ekspolatacja pracowników.

Organizowana na 4 września 2015 roku pikieta protestacyjna ma uświadomić naszych pracodawców, że załoga ma już dosyć takiej polityki. Żądamy:

1.Zaprzestania likwidacji miejsc pracy.

2. Wykorzystania istniejacego potencjału w celu wstrzymania pozbywania się pracowników.

3. Wstrzymania działań mających na celu rozdzielenie pracowników od majątku firmy poprzez przekazywanie obszarów działalności spółkom zależnym i zewnętrznym.

4. Zawarcia porozumienia określającego zasady wzrostu wynagrodzeń, w tym zasadniczych, co najmniej na 5 lat.

5. Wzrostu płac zasadniczych w 2015 roku, zgodnie z żądaniami zgłoszonymi w sporach zbiorowych.

6. Rozpoczęcia właściwego dialogu ze stroną społeczną.

Obecnie trwają mediacje w Wytwarzaniu, Dystrybucji i TOK. Na dzień dzisiejszy pracodawcy nie przedstawili żadnych propozycji.

Aktualności z regionu

Początek strony