Informacje o ZUZP.

Prace nad nowym ZUZP w obszarze Dystrybucji stają się intensywne. Związki zawodowe przedstawiły Zarządowi Dystrybucji swoje propozycje. Po przeliczeniu, Zarząd przedstawił własny projekt. Obecnie trwają  rozmowy nad zmianami. Liczymy, że dojdziemy do kompromisu i pogodzimy wszystkie obszary w jednym ZUZP. Jest to trudny proces, ponieważ zapisy w poszczególnych ZUZP w obszarach różnią się bardzo znacznie. Osiągnięcie porozumienia jest koniecznością , jeśli nasze spółki mają normalnie funcjonować. Różnice w świadczeniach i zapisach płacowych budzą duże emocje i rodzą podziały między pracownikami, a to nie jest dobre. Chcemy skupić się na najistotniejszych dla załogi zapisach i próbować to utrzymać w  zmienionej formie, będącej do przyjęcia przez związki we wszystkich obszarach Dystrybucji.

W TOK , od nowego roku, rozmowy na temat ZUZP zostały zawieszone. Powodem jest odejście Dyrektora ds. pracowniczych. Po przyjęciu nowego rozmowy będą kontynuowane. Jednoczesnie, już wkrótce, podjete zostanę negocjacje na temat nowego wartościowania stanowisk pracy. Jest to konieczne, ponieważ kompetencje i nazewnictwo stanowisk w różnych obszarach znacznie się różniło. Teraz trzeba będzie to wszystko na nowo przerobić.

W Tauron Sprzedaż  nie planuje się nowego ZUZP. Będą wprowadzone zmiany np. włączenie dodatków do pensji. Planuje się również przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy.

Aktualności z regionu

Początek strony