Prace nad ZUZP w Dystrybucji.

Zmienił się sposób pracy nad nowym ZUZP w Dystrybucji. Nie ma już cyklicznych spotkań  strony związkowej z pracodawcami. Ta metoda nie sprawdziła się. Obecnie związkowcy zaproponowali inny model pracy, polegający na opracowaniu poszczególnych tematów w gronie związkowym i przedstawieniu propozycji gotowych rozwiązań  pracodawcy. Obecnie mamy omówiony temat dodatków i świadczeń oraz zasad współpracy ze związkami zawodowymi. Po zaakceptowaniu  tych zapisów przez zarzady związków, zostaną one przedstawione pracodawcy. Naszym celem jest nowy ZUZP, który by wszedł w życie 1 stycznia 2016 roku.

W TOK na razie nie było spotkania w sprawie ZUZP. Mamy wrażenie, że pracodawcy jakby czekają, co zostanie wypracowane w Dystrybucji i opóźniają  zorganizowanie spotkań negocjacyjnych. Podobnie jest w Tauron Sprzedaż. Temat ZUZP utknął w tych spółkach. Na szczęście pracownicy z GZE w obu spółkach są objęci  niektórymi zapisami z ZUZP wrocławskiego i krakowskiego, korzystnymi dla pracowników.

Aktualności z regionu

Początek strony