Zebranie związków zawodowych i Zarządu TOK.

W dniu 12 lutego, w Bedzinie zebrali się przedstawiciele organizacji związkowych i Zarząd Spółki TOK.

Tematy spotkania:

1. Omówienie zasad przejściowych w obliczaniu bnagród jubileuszowych w TOK. Będą one obowiązywały do czasu podpisania nowego ZUZP. Związki, po dyskusji,  nie wniosły większych zastrzeżen do metody obliczania jubileuszy. System jest prosty i czytelny dla pracowników. Podpisano dokument do stosowania.

2. Członkowie Zarządu omówili zmiany w poszczególnych pionach struktury organizacyjnej TOK. Wskazali na uproszczenia i funkcjonalność.

W kontekście zmian, przeowdnicząca z Gliwic Danuta Garbusińska wskazała na biurokrację i utrudnienia w sytuacjach, kiedy pracownik chce uzyskać dane z kadr. Dochodzi do absurdu, ponieważ starając się o dofinansowanie do dojazdu lub o informację o swojej płacy, pracownik musi załatwiać to za zgodą swojego przełożonego. Związki uważają to za niepotrzebne komplikowanie procedur i zwrócił się z wnioskiem o  zmiany w procedurach kadrowych. Zarząd zobowiązał się to przeanalizować i wyjaśnić.

3. Zarząd przedstawił harmonogram prac, związanych z wartościowaniem stanowisk w TOK.  Proces będzie kontrolowany przez obcą firmę. Na tym etapie związki nie wniosły uwag.

4. Pani Dorota Szuba zaprezentowała rozliczenieu funduszu socjalnego za 2014 rok. Nie wniesiono ważniejszych uwag.

Aktualności z regionu

Początek strony