Zebranie MKZ NSZZ "Solidarność" Tauron Kraków.

W dniu 9 lutego, w Strzelcach Opolskich spotkał się Zarząd naszego związku. Omawiano następujące tematy:

1. Sprawozdanie kol. Barbary Stefaniak-Gnyp ze spotkania energetyków z Ministrem Skarbu.

Na tym spotkaniu związkowcy z energetyki domagali się: przywrócenia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, wstrzymania restrukturyzacji i zwolnień. Minister jest gotów podpisać porozumienie ze związkami zawodowymi, żeby uspokoić  nastroje społeczne.

2. Omówiono nieprawidłowości w obliczaniu dodatków, które zostały włączone do płacy zasadniczej w Dystrybucji. temat został wczesniej zgłoszony panu Prezesowi P. Kołodziejowi.

3. Związkowcy z Gliwic i z Legnicy przedstawili trudną sytuację w TD Pomiary w ich obszarach. Pracownicy stracili posiłki profilaktyczne oraz inne składniki wynagrodzenia. Związki oddały sprawę do PIP i zwróciły się z pismem do Zarządu TD Pomiary o zrekompensowanie pracownikom strat. Zwrócone również uwagę na fakt, że pracownicy przeszli na zasadzie art. 23  1  i nie powinni stracić na wynagrodzeniu. 

4. MKZ zadecydował o stworzeniu strony internetowej dla pracowników, z informacjami związkowymi.

Aktualności z regionu

Początek strony