Wznowienie prac nad ZUZP w Dystrybucji.

W dniu 5.02.2015r. zebrał się  zespół związkowy  do prac nad nowym ZUZP dla Dystrybucji. Na zebraniu była też strona pracodawcy oraz Prezes Piotr Kołodziej, który na wstępie przedstawił analizę SAIDI w Tauron, na tle innych grup energetycznych. Stwierdził, że u nas wiele zrobiono, żeby skrócić czas podłączenia klientów po pracach planowanych, jednak jest jeszcze dużo do zrobienia.

Następnie pan Prezes zaproponował zintensyfikowanie prac nad wspólnym  ZUZP dla Dystrybucji. Zaproponował, żeby  poszczególne zagadnienia do układu zbiorowego  związkowcy  opracowali w małych grupach. Strona związkowa  podjęła temat, jednak stwierdziła, że proponowane przez Zarząd tematy musi najpierw omówić w swoim gronie. Wyznaczono termin następnego spotkania na 24 lutego.

W tematach różnych związkowcy zwrócili uwagę panu Prezesowi, że  dodatki włączone do płac zasadniczych do dnia 1 stycznia, w wielu przypadkach zostały źle naliczone i  niezgodnie z podpisanym porozumieniem. Strona pracodawcy obiecała ten temat przeanalizować. 

Aktualności z regionu

Początek strony