Już po wyborach w Gliwicach

W dniu 6 marca 2018 roku został zakończony etap wyborów w NSZZ "Solidarność" Tauron Kraków Oddział w Gliwicach na kadencję 2018-2022.

Zebrani delegaci ze wszystkich spółek obszaru dawnego GZE wybrali:  Przewodniczącego, Zarząd, Prezydium Zarządu,  oraz Komisję Rewizyjną.

Przewodniczącym został Grzegorz Czerwiński, który wchodzi w skład Prezydium Zarządu.

Do Prezydium ponadto wybrano:

Małgorzatę Paleczną  - wiceprzewodniczącą  z TD

Ryszarda Brzezickiego - wiceprzewodniczącego z TD

Jolantę Kowal - wiceprzewodniczącą  z TOK

Mirosława Kramzę - skarbnika  z TD

Grzegorza Czubilińskiego- sekretarza z TOK

Renatę Dombrowską - członka  Prezydium  - z TOK

Małgorzatę Szczepaniak  - członka Prezydium z TD

Członkowie Prezydium wschodzą w skład 16 osobowego Zarządu Związku  (Komisji Podzakładowej).

Wybrano  też  Komisję  Rewizyjną  w składzie: Ireneusz Kania, Jacek Buczek, Bernard Mika, Bożena Dziuba, Leszek Galat.

Nowy przewodniczący Grzegorz Czerwiński jest wieloletnim pracownikiem pogotowaia energetycznego, jest elektromonterem. W naszym Związku działa od poczatku jego reaktywacji w 1989 roku. Pracował w obszarze Racibórz. Był przewodniczącym Komisji Wydziałowej NSZZ "Solidarność" w Serwisie, a  w latach 2014- 2018 - po odłączeniu się Serwisu z  naszej struktury związkowej-  był przewodniczącym Komisji Zakładowej w TD Serwis. Obecnie, po włączeniu Serwisu do TD O/Gliwice, nasze organizacje znowu  się połączyły, tworząc jedną z najliczniejszych i  najsilniejszych organizacji podzakładowych w TD. 

Zjazd delegatów wybrał także 10 osób na Walny Zjazd Delegatów całej organizacji NSZZ "Solidarność" Tauron Kraków, który wybierze głównego Przewodniczącego i Zarząd  NSZZ "Solidarność" Tauron Kraków. Zebranie wyborcze odbędzie się już za kilka dni, bo w połowie tego miesiąca.

Nowym członkom władz związkowych gratulujemy i życzymy owocnej  pracy na rzecz załóg spółek   Tauron.

Aktualności z regionu

Początek strony