Połączenie dwóch organizacji związkowych.

W 2014 roku odłączyła się od organizacji gliwickiej część  tzw. serwisowa Związku. Działali oni przez jedną kadencję osobno. Teraz, po przeniesieniu większości pracowników z Serwisu do TD Oddział w Gliwicach nie mogły istnieć obok siebie 2 organizacje  "Solidarności", dlatego musieliśmy podjąć decyzję o ponownym połączeniu. Związkowcy z  "Solidarności" TD Serwis będą teraz zrzeszeni w Organizacji Podzakładowej NSZZ "Solidarność" Tauron Kraków Oddział w Gliwicach, a tym samym wejdą w struktury związkowe TD.

Obecnie rozpoczeliśmy kampanię wyborczą. W obydwu organizacjach zostaną wybrani delegaci, którzy następnie spotkają się na współnym Zjeździe Wyborczym Delegatów i wybiorą władze związkowe na  kadencję 2018-2022. Będziemy teraz dużą organizacją związkową w  Dystrybucji , bodajże jedną z 3 największych i będziemy liczyć ponad 420 członków.

Zachęcamy do składania kandydatur na delegatów. Mile są widziani wszyscy, którzy chcą pracować na rzecz związku i pracowników. Ogłoszony już został harmonogram wyborów. Prosimy się z nim zapoznać.

Aktualności z regionu

Początek strony