Zmiany w TOK.

Zeszły rok był niezwykle burzliwy dla załogi TOK. Nowy ZUZP, programy PDO, przygotowanie do przejęcia HR - to wszystko stwarzało nowe sytuacje dla pracowników. Nie wszyscy się w tym odnajdowali i byli zadowoleni ze zmian.

Nasza organizacja związkowa odnotowała jednak kilka  rzeczy, które oceniamy bardzo pozytywnie:

1. Wykup stażu  - niejednokrotnie spotykaliśmy się z opiniami pracowników, że dobrze będzie włączyć staż pracy do stawki. I tak się stało. Niezadowoleni są niektórzy młodzi pracownicy, którym staż "uciekł", ale  jest zapis w ZUZP o wykupie dodatku stażowego. Zapis ten jest wyjątkowy, ponieważ nie udało się go wprowadzić w ZUZP w Dystrybucji. Wykup, chociaż w części, rekompensuje pracownikom utratę stażu.

2. Przeprowadzka  POK Rybnik do nowej lokalizacji jest uwieńczeniem naszych długich zmagań o poprawę warunków pracy załogi POK, która pracowała w fatalnych warunkach socjalnych. Cieszymy się również z powstania POK w Jastrzębiu oraz w przyszłości w Gliwicach. Zwłaszcza POK w  Gliwicach zamknie etap  "pielgrzymek" klientów do siedziby Tauron w Gliwicach, ul. Barlickiego 2. Od wielu lat pod tym adresem recepcjoniści faktycznie  spełniali częściowo zadania POK, informując licznie przychodzących klientów.

 

 

 

 

 

Aktualności z regionu

Początek strony