Trudny temat podwyżek.

Wzrasta wśród załóg wszystkich spółek Tauron niezadowolenie z powodu zamrożenia podwyżek wynagrodzeń. Tu i ówdzie słyszymy i czytamy o znaczących wzrostach płac w różnych firmach, a u nas  obowiązuje nadal porozumienie płacowe z 2017 r., blokujące na kilka lat podwyżki. Pracownicy są wzburzeni,  domagają się skutecznego działania od związków zawodowych, wrecz wypowiedzenia  obecnego porozumienia płacowego. Organizacje związkowe widzą konieczność renegocjacji podpisanego porozumienia płacowego. 11 stycznia  2018r., z inicjatywy Rady Społecznej  miało miejsce spotkanie w Katowicach z udziałem  Prezesa Zarządu TPE S.A. Rozmawiano o wynagrodzeniach oraz  podjęciu procesu wyrównywania dysproporcji w wynagrodzeniach w poszczegółnych obszarach w spółkach Tauron. Prezydium Rady Społecznej wystąpilo do Zarządu TPE S.A.  o rozpoczęcie negocjacji, dotyczących zmian w istniejącym porozumieniu płacowym na lata 2017 -2019, zawartym w dniu 31 maja 2017 roku.

Przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych zaapelowali do wszystkich związków o spokój. Zwracane się do zarządów spółek z propozycją rozmów płacowych jest daremne, ponieważ i tak prezesi spółek nie mają umocowań do takich negocjacji. Należy czekać na warunki i efekty, które wynegocjuje z Zarządem TPE SA związkowa Rada Społeczna, a potem omówić szczegóły porozumienia w poszczególnych spółkach.

Znając z  ubiegłych lat  tryb i tempo negocjacji w Tauronie będziemy więc musieli chyba długo czekać na wynegocjowanie porozumienia.

Aktualności z regionu

Początek strony