Godny wybór, czyli o emeryturach.

W dniu 30  maja 2017r., w Katowicach, w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko -Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" odbyło się spotkanie z inicjatywy naszego Związku i Kancelarii Prezydenta na temat emerytur.

W spotkaniu uczestniczyli: z Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, z Ministerstwa Pracy Marcin Zieleniecki, wojewoda śląski, przewodniczący "S" Piotr Duda i przewodniczący regionów: katowickiego, bielsko-bialskiego i częstochowskiego. Obecni byli również niektórzy dyrektorzy oddziałów ZUZ na ŚLąsku. Zebranie poprowadził szef "śląskiej "Solidarności" Dominik Kolorz. Przed wejściem do sali stał solik, przy którym informacji udzielali pracownicy ZUS. Przedstawiamy krótko tematykę spotkania:

Na wysokość emerytur wpływają:

- pełne, odprowadzane przez pracodawcę składki,

-godne wynagrodzenie

- staż pracy

- wysokość kapitału początkowego na dzień 1.01.1999r.

Obecnie 9 mln osób ma regularnie odprowadzane składki. Sytuacja ZUZ poprawia się. Jest wypłacalny, ponieważ poprawia się ściągalnośc składek pracowniczych.Co roku przechodzi na emeryturę około 200 tys. pracowników. W tym roku od 1 października może przejść dodatkowo około 330 tysięcy osób. Jest to sporo, ale ZUS ma na to przygotowane środki.  Z pewnością nie będzie mniej osób, bo zaledwie 17% pracujących deklaruje się, że chcą dłużej pracować- tj. powyżej wieku emerytalnego. Zachęcano do  przedłużenia stażu pracy, ponieważ każdy rok zatrudnienia  może spowodować emeryturę wyższą o około 8%. Ważne były uwagi p. Heleny Fusznik z ZUS w Chorzowie, która  omówiła wszystkie formalności potrzebne do otrzmania emerytury:

Wniosek nalezy złożyć  zgodnie z miejscem zamieszkania nie wcześniej jak 30 dni przed ukończeniem wieku emerytalnego, ale nie wcześniej  niż 1 września b.r. Należy też rozwiązać stosunek pracy, bo w przeciwnym razie ZUS nie wypłaci emerytury. Przepisy nie ograniczają możliwości dorobienia do emerytury. Jeżeli  ktoś nie ma naliczonego kapitału początkowego to nalezy zebrać wszystkie zaświadczenia o zatrudnieniu i złożyć wniosek o ustalenie kapitału. W przypadku, gdy nie ma już dawnego pracodawcy, może w tym pomóc ZUS, który ma bazę zlikwidowanych firm i informacje, w jakich archiwach znajdują się dokumenty osobowe tych firm. Obecni wdrażany jest program  doradczy ZUS. Jest pilotażowy w Zabrzu i w Warszawie, a od lipca doradcy ZUS będą we wszystkich placówkach, łącznie około 595 doradców.

W dyskusji zapytano o emeryturę stażową tzn. dla kobiet po 35 latach pracy i dla mężczyzn po 40 latach pracy. Na razie wdrożenie tej opcji nie jest możliwe,bo są to dodatkowe koszty, a poza tym pojawi się grupa emerytów wcześniejszych, ponieważ wszystko zależy od tego, kiedy ktoś rozpoczął pracę. Apelowano do przedstawicieli związkowych, żeby uczulić młodych ludzi na to, aby każda praca była ozusowana, bo w przeciwnym razie przyszła emerytura może być bardzo niska. Zapytałam co z OFE i projektem odprowadzenia 25% środków na Fundusz Demograficzny, który stanowi zabezpieczenie środków dla ZUS. Odpowiedziano, że   trwają prace nad tym co zrobić z OFE. Jeżeli  projekt zostanie zrealizowany, to część odprowadzona na Fundusz będzie uwzględniona w obliczaniu emerytury pracownika. Pytano również o współczynniki przeliczania emerytur. Wyjaśniono, że ustawy w tej sprawie wyszły w latach 90 i nic w tym względzie nie dzieje się nowego.

 

Aktualności z regionu

Początek strony