Przebieg negocjacji płacowych.

Powołana w zeszłym roku międzyzwiązkowa Rada Społeczna podjęła  na początku  b.r. negocjacje płacowe. Zarząd TPE nie zgadza się na podwyżki, tłumacząc, że Grupa jest mocno zadłużona i prawdopodobnie do roku 2020  podwyżek nie będzie,. Strona związkowa nie zgodziła się na to, żeby przyrost wynagrodzeń pracowników w tym roku wynosił zero, więc kontynuowała rozmowy. Ostatnia informacja jest taka, że Zarząd może zgodzi się na jednorazową wypłatę premii w okolicy Dnia Energetyka, ale bez włączenia jej do funduszu płac. Decyzja co z tym robić prawdopodobnie zapadnie w przyszłym tygodniu, na najbliższym posiedzeniu Rady Społecznej. Wiemy obecnie, że zdania są podzielone.

Aktualności z regionu

Początek strony