Czas na nowe układy zbiorowe w spółkach.

Obecnie w wielu spółkach Grupy Tauron wprowadzane są nowe układy zbiorowe pracy (ZUZP). Jedne są bardziej, inne mniej korzystne dla pracowników. Wiele zależy od sytuacji finansowej danej spółki.W najlepszym okresie negocjowano ZUZP dla TD. Chociaż  rozmowy trwały prawie 4 lata, były środki na pewne rozwiązania, jak np. ekwiwalent za taryfę dla wszystkich pracowników. Obecnie, przy wprowadzeniu  programu oszczędnościowego  w Tauronie, pracodawcy dążą do dużych oszczędności i zminimalizowania świadczeń dla pracowników. Tym bardziej nie ma dodatkowych pieniędzy na ZUZP-y. Nas interesują te, które dotyczą :

Tauron Dystrybucja  - nowy ZUZP wdrożony  od 1 stycznia 2017 roku. Zachowano większość świadczeń: jubileusze, ekwiwalent za energię, premię 8,5%, 2 krotny odpis socjalny, PPE, poszerzoną opiekę medyczną dla pracowników. Niektóre dodatki weszły do płacy zasadniczej, w tym wysługa lat. ZUZP dotyczy TD , TD Pomiary i TD Serwis.

Tauron Obsługa Klienta - negocjacje nabrały przyspieszenia. Są bardzo trudne rozmowy. Niektóre zapisy może będą się różnić od tych w TD.  Najgorsze jest to, że nie ma dodatkowych pieniędzy. Doprowadzenie do ujednolicenia, gdy obowiązuje w TOK wiele układów i regulaminów pracy jest niesłychanie trudne. Rokowania  mają się skończyć  w czerwcu.

Komfort- Zet  -   spółka do której są przekazywane działalności pomocnicze z Tauron Dystrybucja ma już prawie swój ZUZP. Jest on skromny, bo i spółka musi przeżyć w Grupie. Wiemy, że pracownicy nie będą mieli: ekwiwalentu za  energię, premii 8,5% i PPE, Będzie też jednokrotny odpis socjalny. Za to będą mieć rozszerzoną opiekę medyczną, wyższe niż ustawowe odprawy emerytalne, jubileusze oraz wyższe niż w kodeksie pracy stawki za nadgodziny. ZUZP jest w trakcie  analizy w organizacjach związkowych i jest szansa, że zostanie podpisany. Wcześniej związki zawodowe zastrzegły, że nie wyrażą zgody na przejście następnej grupy pracowników do Spółki, jeśli nie zostanie wynegocjowany i podpisany ZUZP. Do tej pory  obowiązujący regulamin pracy był niekorzystny dla pracowników.

Tauron Sprzedaż  - ZUZP ma być podpisany na dniach. Będzie  ekwiwalent za energię, 2 krotny odpis socjalny i PPE. Nie będzie jubileuszy (zostaną wykupione jednorazowo), premii 8,5%, która wejdzie do płacy zasadniczej, wraz z innymi dodatkami.

Aktualności z regionu

Początek strony