Aktualności -marzec 2017.

*  Marzec jest miesiącem ustalania preliminarza wydatków z funduszu socjalnego. W tym roku odpis ustawowy jest nieco wyższy na uprawnionych. W TD O/ Gliwice odpis ten będzie dwukrotny, czyli o ponad 100% wyższy niż w latach ubiegłych. Jest to spowodowane zapisami w nowym ZUZP. Nowością będą dopłaty do kultury i sportu. Wyższe będą świadczenia urlopowe. Każdy pracownik i emeryt otrzyma tzw. "wczasy pod gruszą" Będzie to jednak niewielka kwota.

* Przymiarki do preliminarza socjalnego mają być również w firmie TOK. Tam świadczenie nie powinny być wyraźnie niższe niż w latach ubiegłyach.

* W TOK trwają intensywne negocjacje nowego ZUZP. Do końca miesiąca zespół związkowy ma uzgodnić z przedstawicielami Zarządu  zasady ewentualnego  włączenia dodatków do płacy zasadniczej.

Aktualności z regionu

Początek strony