Problemy w TD Pomiary

Nie udało się przenieść od lutego /marca elektromonterów  z obszaru TD Pomiary Katowice z akordu na wynagrodzenie ryczałtowe, o co pracownicy zabiegali już od kilku miesięcy. NSZZ "Solidarność" wystosował ostre pismo do Zarządu w tej sprawie. Otrzymaliśmy odpowiedź, że proces wstrzymano, ze wzgledu na obawy niezrealizowania wszystklich zadań przez pracowników, którzy przejdą na ryczałt. Obecnie trwają rozmowy  z pozostałymi obszarami, które mogłyby przejąć część prac. Zarząd określił następny termin wprowadzenia płacy ryczałtowej w Katowicach na lipiec 2017 roku. Niestety, jeden z pracowników, wyrażający gotowość przejścia do Gliwic zmienił zdanie i nie wiadomo czy nie zablokuje on możliwość przejścia kolegów na ryczałt. Warunkiem jest zgoda wszystkich pracowników  Katowic na przejście na nowy system wynagradzania.

Aktualności z regionu

Początek strony