Rokowania płacowe.

Rada Społeczna, składająca się z przedstawicieli związków zawodowych, działających we wszystkich obszarach Grupy Tauron  rozpoczęła z początkiem roku rozmowy płacowe z zarządem TPE. Na pierwszym spotkaniu, Zarząd TPE prosił o odłożenie rozmów, ze względu na konieczność zamknięcia rozliczenia roku 2016 i bilansu. W marcu miały miejsce 2 spotkania.  Na pierwszym związkowcy usłyszeli, że jest dalej ciężko i firma ma straty. Zaprezentowano slajdy przedstawiajće trudną sytuacje Grupy. Związkowcy usłyszeli też o wielkim koszcie, związanym z wdrożeniem nowego ZUZP w TD. Następne spotkanie odbyło się 20 marca. Zarząd stwierdził, że nie mam możliwości wzrostu płac, pomimo 367 mln zysku. Tauron ma najwyższy wskaźnik zadłużenia wśród grup energetycznych. Udowadniano związkowcom, że na wskutek efektów przeniesionych z roku poprzedniego nastąpi 1,1% wzrost wynagrodzeń, co stanowi 74 zł. na etat, wliczając w to również  wprowadzone, nowe układ pracy.

Strona społeczna oczekuje kilkuprocentowaego wzrostu funduszu płac i nie zgdza się na dalsze oszczędności kosztem pracowników, m in. wykup niektórych świadczeń. Rada Społeczna postanowiła dalsze rozmowy prowadzić w zespole płacowym.

Aktualności z regionu

Początek strony