Zmiany w TD Pomiary

- Od wielu miesięcy toczyły się rozmowy związków zawodowych obszaru gliwickiego i  przedstawicieli pracowników z kolejnymi Zarządami  TD Pomiary na temat stawek akordowych elektromonterów. Strona społeczna chciała wynnegocjować podwyżki stawek akordowych nie zmienianych już od wielu lat. Powołany został zespół pracowników, który miał  ustalić żądania załogi. W miarę upływu czasu, zmieniła się sytuacja, związana z wprowadzeniem nowego ZUZP w TD. Stawki musiały zostać podwyższone, ponieważ włączono do podstawowej płacy dodatek stażowy. Ponadto, po zaznajomieniu się z propozycją nowych stawek akordowych, niektórzy pracownicy TD Pomiary wyrazili zamiar przejścia z pracy akordowej na ryczałt miesięczny. Rozmowy z Zarządem TD Pomiary dotyczyły również  kwoty ryczałtu pracowników, którzy zmienią system pracy. W efekcie, pracownicy jednego obszaru (są 3) gliwickiego zadeklarowali przejście na ryczałt, a pozostali zaakceptowali  wynegocjowane warunki.

Aktualności z regionu

Początek strony