Posiedzenie Zarządu Związku.

W dniu 20 stycznia, w Będzinie odbyło się posiedzenie Zarządu NSZZ "Solidarność" Tauron Kraków  (MKZ). W zebraniu uczestniczył  Prezes TD Zasina. Poruszono następujace tematy:

-Likwidacja posterunków spowodowała wydłużenie odległości do pracy. Firma pozbywa się pracowników, którzy odchodzą na PDO, a przecież rąk do pracy brakuje w różnych obszarach,

- Prace wykonywane na sieciach przez  firmy  zewnętrzne nie są tańsze i gorzej wykonywane przez przypadkowych pracowników.

- Nowy system premiowania w TD (nowy ZUZP) wprowadził zamieszanie wśród pracowników, którzy nie wiedzą za co będą premiowani. Pan Prezes przyznał, że nie wszyscy pracownicy otrzymali do 20 stycznia cele, dlatego I kwartał premiowania nie będzie zbyt wiarygodny. Przed II kwartałem pracownicy mają otrzymać już  cele i wtedy ocena będzie bardziej miarodajna.

- Zapytano Prezesa o system TETRA - jakie były koszty jego  wprowadzenia i zasadność. Prezes  odpowiedział, że system był konieczny, ponieważ telefony komórkowe są zawodne.

- Przedstawiciel z TD Pomiary wskazał na  fakt, że dokładanie elektromonterom nieplanowannej pracy, powoduje problemy z grafikiem wyjazdów.Nie mogą oni wykonać  planowanych robót. Prezes obiecał zająć się tym problemem.

- Prezes TD przedstawił stanowisko NSZZ "Solidarność' TD Serwis. Związek z tej spółki broni się przed włączeniem na powrót Serwisu w  struktury TD. Sprawa nie jest przesądzona. Rozważane są też opcje  przeniesienia elektromonterów z oddziałow TD do Serwisu. Obecnie rozpatruje się na wysokim szczeblu  różne warianty  i możliwości . Decyzja jeszcze nie zapadła.

Po wyjściu  Prezesa TD, Zarząd Związku uchwalił stanowisko , w którym negatywnie ocenił stworzenie spółki TD POmiary i opowiedział się przeciw  opcji  przeniesienia pracowników oddziałów TD do Serwisu.

Aktualności z regionu

Początek strony