Problemy związane z TOK.

-  Zarząd TOK kontynuuje działania, związane z ze zmniejszeniem zatrudnienia w Spółce. Związkowi zależy na tym, żeby były to odejścia dobrowolne,a nie zwolnienia. Będziemy  pilnować tego, żeby w tym roku utrzymać taką politykę i zapewnic pracę tym, którzy chcą dalej pracować. Prowadzimy również rozmowy z Prezesem TD, żeby umożliwić start w konkursach na różne stanowiska w TD nie tylko pracownikom z obszaru TD, lecz także  z całego Tauronu, w szczególności z TOK. Rzecznik Dialogu Społecznego p. Barbara Stefaniak-Gnyp  oświadczyła na zebraniu Zarządu Związku w dniu 20 stycznia 2017 roku, że  są prowadzone prace nad ujednoliceniem zasadu startu pracowników z różnych spółek na wakaty w TD. Pojedyńcze osoby już są przyjmowane po złożeniu aplikacji i przejściu rekrutacji, lecz  na dzień dzisiejszy muszą się zwolnić w TOK, żeby móc zatrudnić się w TD. Pracujemy nad wprowadzeniem porozumienia trójstronnego lub innej formy przejścia pracowników z zachowaniem pełnej ciągłości pracy.

- Trwają ciągle negocjacje, związane z programem oszczędnościowym i wypłatą zaległej premii z okazji Dnia Energetyka. Wszystkie związki zawodowe, w odpowiedzi na kolejną propozycję oszczędności wystosowaną przez Zarząd TOK, wystosowały pismo z własną propozycją. W odpowiedzi, na spotkaniu ze związkami w dniu 23 stycznia, Zarząd przedstawił  wyliczenie , wynikające z propozycji związkowej i stwierdził, że nie zgadza się na to, ze względu na zbyt małą kwotę oszczędności. Związki zawodowe skorygowały swoje stanowisko, jednak - z powodu nieobecności jednej z przewodniczących OPZZ odpowiedź odłożono do następnego tygodnia.

 

Aktualności z regionu

Początek strony