Z obrad MKZ NSZZ "Solidarność" Tauron Kraków

 W dniach 5 i 6 grudnia obradowała Międzyzakładowa Komisja NSZZ "Solidarność" Tauron Kraków. Tematów do omówienia było bardzo dużo:

1. Regulamin pracy W TD.

W związku z wejściem w życie nowego ZUZP w Tauron Dystrybucji przeanalizowano nowy regulamin pracy, wraz z poprawkami. Dokument został parafowany kilka dni temu przez wszystkie ogranizacje związkowe. Jednak nasz Związek  zaproponował kilka niewielkich poprawek i zwrócił się do  pozostałych organizacji związkowych  ( na piśmie) o ich akceptację.

2. Sytuacja TOK.

Członkowie MKZ ze spółki TOK przedstawili liczne problemy pracowników Spółki np. tworzenie multipoków, przenoszenie pracowników między obszarami , program PDO.Podkreślono też  trudności w rokowaniach nad nowym ZUZP w TOK. Negocjacje idą opornie, terminy spotkań są często przesuwane przez pracodawcę, który obwinia stronę społeczną za opóźnienia. MKZ wystosował w tej sprawie pismo do Zarządu TOK, że związki zawodowe są gotowe do intensywnych prac nad nowym ZUZP w TOK. Zażądano od TOK wytypowania najlepszych ludzi do pracy nad nowym ZUZP.

3. Protest wobec polityki społecznej w TAURON.

Związkowcy przytoczyli wiele argumentów na to, że obecne zmiany w TD, TOK i innych spółkach doprowadzają do likwidacji miejsc pracy oraz nadmiernego obciążenia pracowników obowiązkami służbowymi.Pogarszają się też warunki pracy. Opracowano pismo do Zarządu TPE z ostrym protestem przeciwko polityce kadrowej, prowadzonej przez zarządy spółek.

Ze względu na trudną sytuację społeczną i lekceważenie przez zarządy spółek problemów pracowniczych, MKZ podjął uchwałę o zorganizowaniu pikiety protestacyjnej w dniu 19 grudnia pod budynkiem TPE w Katowicach, ul. Ściegiennego, o godz. 12.

 

Aktualności z regionu

Początek strony