Regulaminy w nowym ZUZP w Dystrybucji.

Trwaja koncowe konsultacje przed wprowadzeniem w życie regulaminów do nowego ZUZP w obszarze Dystrybucji. Dotyczą one :

1. Regulaminu Pracy

2. Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

3. Ustaleń w zakresie  odzieży roboczej i ochronnej na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych.

Najwięcej dyskusji toczy się wokół Regulaminu Pracy. Związkowcy z pozostałych obszarów nie chcą m in. zgodzić się na system gliwicki, który zakładał dużą dowolność czasową w rozpoczynaniu i kończeniu pracy. Obawiają się oni, że to przeniesie się również na stanowiska robotnicze u nich. Nasze obawy budzą również niektóre zapisy regulaminu socjalnego. Oddział gliwicki jest mały: mamy trzykrotnie więcej emerytów niż pracowników i niektóre zapisy mogą być dla nas niekorzystne. Bardzo trudno też jest ujednolicić  świadczenia socjalne, bo przyzwyczajenia pracowników w każdym z 11 oddziałów były inne. Mamy jednak nadzieję, że w końcu dogadamy się, bo czasu do stycznia, czyli do wejścia w życie nowego ZUZP jest niewiele.

Szykują się też zmiany w TD Pomiary. W obszarze rybnickim i katowickim większość elektromonterów  pomiarowych  deklarowało przejście z systemu akordowego na ryczałt miesięczny. Do 15 grudnia mają czas, żeby się określić.  

Aktualności z regionu

Początek strony