Nowa Rada Społeczna.

Kilka dni temu związkowcy z poszczególnych obszarów Grupy Tauron wybrali nową Radę Społeczną na 4 letnią kadencję. W skład Prezydium weszli:

Waldemar Sopata -przewodniczący (NSZZ "Solidarność")

Maciej Bochenek

Zbigniew Dykowski

Mirosław Brzuśnian

Józef Król

Krzysztof Kisielewski

Prezydium skierowało w dniu 28 listopada pismo do nowego Prezesa Zarządu TAURON PE pismo, w którym związki zawodowe zażądały wstrzymania :

- likwidacji stanowisk pracy i transferów pracowników do  spółek-córek oraz do podmiotów zewnętrznych,

- wyzbywania się kolejnych zakresów  robót w poszczególnych obszarch spółek Grupy,

- centralizacji usług współnych HR w Grupie TAURON.

Rada Społeczna domaga się ponadto:

-uregulowania i wprowadzenie jednolitych zasad wynagradzania oraz kwestii zatrudnienia w TOK

-przeprowadzenia audytów w Grupie, ponieważ dotychczasowe doświadczenia wykazały, że restrukturyzacje doprowadziły do wzrostu kosztów spółek.

 

 

Aktualności z regionu

Początek strony