W obronie miejsc pracy w TOK.

Spotkanie z Zarządem TOK w dniu 19 maja w sprawie  Programu Poprawy Efektywności przyniósł niepokojące informacje o stanie zatrudnienia w spółce i o "nadmiarze" pracowników we wszystkich obszarach działalności Spółki. W każdym pionie jest podobno o kilkadziesiąt pracowników za dużo. Dziwnym trafem jest za to ciągle za mało kady kierowniczej, która rośnie wprost proporcjonalnie do ilości " zbędnych" pracowników.  Mówi się o oszczędnościach i cięciach kosztów , natomiast  jeśli chodzi o kadrę to jakoś  nikt nie myśli o  redukcji etatów. Zarząd stoi na stanowisku, że w ciągu 3 lat zatrudnienie w TOK musi się zmniejszyć. Związkowcy nie zaakceptowali likwidacji miejsc pracy. Zgodzili się na obniżenie stawki składki na  program emerytalny z 7% do 1,75% do końca grudnia 2016 roku  tylko dlatego, żeby obronić miejsca pracy.

NSZZ Solidarność Tauron Kraków Oddzial w Gliwicach wyszedł z inicjatywą, aby zwrócić się o pomoc do  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  przy Sląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Rada jest nowym ciałem kolegialnym, powołanym w tym roku do rozwiązywania trudnych problemów w województwie. Składa się  z przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych,  samorządu, pracodawców oraz  rządu. W piśmie do Rady napisaliśmy o zagrożeniu miejsc pracy w TOK oraz obniżce wynagrodzeń pracowników, związanych z ich przejściem  na układ zbiorowy Energii Pro. 

W dniu 22 czerwca, na usilne żądanie związków zaodowych,  ma odbyć się we Wrocławiu spotkanie z Zarządem TOK na temat  aktulanej sytuacji społecznej w spółce oraz kierunków dalszych działań.

Aktualności z regionu

Początek strony