Już po wyborach w Gliwicach

W dniu 6 marca 2018 roku został zakończony etap wyborów w NSZZ "Solidarność" Tauron Kraków Oddział w Gliwicach na kadencję 2018-2022.

Zebrani delegaci ze wszystkich spółek obszaru dawnego GZE wybrali:  Przewodniczącego, Zarząd, Prezydium Zarządu,  oraz Komisję Rewizyjną.

Przewodniczącym został Grzegorz Czerwiński, który wchodzi w skład Prezydium Zarządu.

Do Prezydium ponadto wybrano:

Małgorzatę Paleczną  - wiceprzewodniczącą  z TD

Ryszarda Brzezickiego - wiceprzewodniczącego z TD

Jolantę Kowal - wiceprzewodniczącą  z TOK

Mirosława Kramzę - skarbnika  z TD

Grzegorza Czubilińskiego- sekretarza z TOK

Renatę Dombrowską - członka  Prezydium  - z TOK

Małgorzatę Szczepaniak  - członka Prezydium z TD

Członkowie Prezydium wschodzą w skład 16 osobowego Zarządu Związku  (Komisji Podzakładowej).

Wybrano  też  Komisję  Rewizyjną  w składzie: Ireneusz Kania, Jacek Buczek, Bernard Mika, Bożena Dziuba, Leszek Galat.

Nowy przewodniczący Grzegorz Czerwiński jest wieloletnim pracownikiem pogotowaia energetycznego, jest elektromonterem. W naszym Związku działa od poczatku jego reaktywacji w 1989 roku. Pracował w obszarze Racibórz. Był przewodniczącym Komisji Wydziałowej NSZZ "Solidarność" w Serwisie, a  w latach 2014- 2018 - po odłączeniu się Serwisu z  naszej struktury związkowej-  był przewodniczącym Komisji Zakładowej w TD Serwis. Obecnie, po włączeniu Serwisu do TD O/Gliwice, nasze organizacje znowu  się połączyły, tworząc jedną z najliczniejszych i  najsilniejszych organizacji podzakładowych w TD. 

Zjazd delegatów wybrał także 10 osób na Walny Zjazd Delegatów całej organizacji NSZZ "Solidarność" Tauron Kraków, który wybierze głównego Przewodniczącego i Zarząd  NSZZ "Solidarność" Tauron Kraków. Zebranie wyborcze odbędzie się już za kilka dni, bo w połowie tego miesiąca.

Nowym członkom władz związkowych gratulujemy i życzymy owocnej  pracy na rzecz załóg spółek   Tauron.

Połączenie dwóch organizacji związkowych.

W 2014 roku odłączyła się od organizacji gliwickiej część  tzw. serwisowa Związku. Działali oni przez jedną kadencję osobno. Teraz, po przeniesieniu większości pracowników z Serwisu do TD Oddział w Gliwicach nie mogły istnieć obok siebie 2 organizacje  "Solidarności", dlatego musieliśmy podjąć decyzję o ponownym połączeniu. Związkowcy z  "Solidarności" TD Serwis będą teraz zrzeszeni w Organizacji Podzakładowej NSZZ "Solidarność" Tauron Kraków Oddział w Gliwicach, a tym samym wejdą w struktury związkowe TD.

Obecnie rozpoczeliśmy kampanię wyborczą. W obydwu organizacjach zostaną wybrani delegaci, którzy następnie spotkają się na współnym Zjeździe Wyborczym Delegatów i wybiorą władze związkowe na  kadencję 2018-2022. Będziemy teraz dużą organizacją związkową w  Dystrybucji , bodajże jedną z 3 największych i będziemy liczyć ponad 420 członków.

Zachęcamy do składania kandydatur na delegatów. Mile są widziani wszyscy, którzy chcą pracować na rzecz związku i pracowników. Ogłoszony już został harmonogram wyborów. Prosimy się z nim zapoznać.

Zmiany w TOK.

Zeszły rok był niezwykle burzliwy dla załogi TOK. Nowy ZUZP, programy PDO, przygotowanie do przejęcia HR - to wszystko stwarzało nowe sytuacje dla pracowników. Nie wszyscy się w tym odnajdowali i byli zadowoleni ze zmian.

Nasza organizacja związkowa odnotowała jednak kilka  rzeczy, które oceniamy bardzo pozytywnie:

1. Wykup stażu  - niejednokrotnie spotykaliśmy się z opiniami pracowników, że dobrze będzie włączyć staż pracy do stawki. I tak się stało. Niezadowoleni są niektórzy młodzi pracownicy, którym staż "uciekł", ale  jest zapis w ZUZP o wykupie dodatku stażowego. Zapis ten jest wyjątkowy, ponieważ nie udało się go wprowadzić w ZUZP w Dystrybucji. Wykup, chociaż w części, rekompensuje pracownikom utratę stażu.

2. Przeprowadzka  POK Rybnik do nowej lokalizacji jest uwieńczeniem naszych długich zmagań o poprawę warunków pracy załogi POK, która pracowała w fatalnych warunkach socjalnych. Cieszymy się również z powstania POK w Jastrzębiu oraz w przyszłości w Gliwicach. Zwłaszcza POK w  Gliwicach zamknie etap  "pielgrzymek" klientów do siedziby Tauron w Gliwicach, ul. Barlickiego 2. Od wielu lat pod tym adresem recepcjoniści faktycznie  spełniali częściowo zadania POK, informując licznie przychodzących klientów.

 

 

 

 

 

Trudny temat podwyżek.

Wzrasta wśród załóg wszystkich spółek Tauron niezadowolenie z powodu zamrożenia podwyżek wynagrodzeń. Tu i ówdzie słyszymy i czytamy o znaczących wzrostach płac w różnych firmach, a u nas  obowiązuje nadal porozumienie płacowe z 2017 r., blokujące na kilka lat podwyżki. Pracownicy są wzburzeni,  domagają się skutecznego działania od związków zawodowych, wrecz wypowiedzenia  obecnego porozumienia płacowego. Organizacje związkowe widzą konieczność renegocjacji podpisanego porozumienia płacowego. 11 stycznia  2018r., z inicjatywy Rady Społecznej  miało miejsce spotkanie w Katowicach z udziałem  Prezesa Zarządu TPE S.A. Rozmawiano o wynagrodzeniach oraz  podjęciu procesu wyrównywania dysproporcji w wynagrodzeniach w poszczegółnych obszarach w spółkach Tauron. Prezydium Rady Społecznej wystąpilo do Zarządu TPE S.A.  o rozpoczęcie negocjacji, dotyczących zmian w istniejącym porozumieniu płacowym na lata 2017 -2019, zawartym w dniu 31 maja 2017 roku.

Przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych zaapelowali do wszystkich związków o spokój. Zwracane się do zarządów spółek z propozycją rozmów płacowych jest daremne, ponieważ i tak prezesi spółek nie mają umocowań do takich negocjacji. Należy czekać na warunki i efekty, które wynegocjuje z Zarządem TPE SA związkowa Rada Społeczna, a potem omówić szczegóły porozumienia w poszczególnych spółkach.

Znając z  ubiegłych lat  tryb i tempo negocjacji w Tauronie będziemy więc musieli chyba długo czekać na wynegocjowanie porozumienia.

Strona 1 z 28

Aktualności z regionu

Początek strony