Zmiany w TD Pomiary

- Od wielu miesięcy toczyły się rozmowy związków zawodowych obszaru gliwickiego i  przedstawicieli pracowników z kolejnymi Zarządami  TD Pomiary na temat stawek akordowych elektromonterów. Strona społeczna chciała wynnegocjować podwyżki stawek akordowych nie zmienianych już od wielu lat. Powołany został zespół pracowników, który miał  ustalić żądania załogi. W miarę upływu czasu, zmieniła się sytuacja, związana z wprowadzeniem nowego ZUZP w TD. Stawki musiały zostać podwyższone, ponieważ włączono do podstawowej płacy dodatek stażowy. Ponadto, po zaznajomieniu się z propozycją nowych stawek akordowych, niektórzy pracownicy TD Pomiary wyrazili zamiar przejścia z pracy akordowej na ryczałt miesięczny. Rozmowy z Zarządem TD Pomiary dotyczyły również  kwoty ryczałtu pracowników, którzy zmienią system pracy. W efekcie, pracownicy jednego obszaru (są 3) gliwickiego zadeklarowali przejście na ryczałt, a pozostali zaakceptowali  wynegocjowane warunki.

Posiedzenie Zarządu Związku.

W dniu 20 stycznia, w Będzinie odbyło się posiedzenie Zarządu NSZZ "Solidarność" Tauron Kraków  (MKZ). W zebraniu uczestniczył  Prezes TD Zasina. Poruszono następujace tematy:

-Likwidacja posterunków spowodowała wydłużenie odległości do pracy. Firma pozbywa się pracowników, którzy odchodzą na PDO, a przecież rąk do pracy brakuje w różnych obszarach,

- Prace wykonywane na sieciach przez  firmy  zewnętrzne nie są tańsze i gorzej wykonywane przez przypadkowych pracowników.

- Nowy system premiowania w TD (nowy ZUZP) wprowadził zamieszanie wśród pracowników, którzy nie wiedzą za co będą premiowani. Pan Prezes przyznał, że nie wszyscy pracownicy otrzymali do 20 stycznia cele, dlatego I kwartał premiowania nie będzie zbyt wiarygodny. Przed II kwartałem pracownicy mają otrzymać już  cele i wtedy ocena będzie bardziej miarodajna.

- Zapytano Prezesa o system TETRA - jakie były koszty jego  wprowadzenia i zasadność. Prezes  odpowiedział, że system był konieczny, ponieważ telefony komórkowe są zawodne.

- Przedstawiciel z TD Pomiary wskazał na  fakt, że dokładanie elektromonterom nieplanowannej pracy, powoduje problemy z grafikiem wyjazdów.Nie mogą oni wykonać  planowanych robót. Prezes obiecał zająć się tym problemem.

- Prezes TD przedstawił stanowisko NSZZ "Solidarność' TD Serwis. Związek z tej spółki broni się przed włączeniem na powrót Serwisu w  struktury TD. Sprawa nie jest przesądzona. Rozważane są też opcje  przeniesienia elektromonterów z oddziałow TD do Serwisu. Obecnie rozpatruje się na wysokim szczeblu  różne warianty  i możliwości . Decyzja jeszcze nie zapadła.

Po wyjściu  Prezesa TD, Zarząd Związku uchwalił stanowisko , w którym negatywnie ocenił stworzenie spółki TD POmiary i opowiedział się przeciw  opcji  przeniesienia pracowników oddziałów TD do Serwisu.

Problemy związane z TOK.

-  Zarząd TOK kontynuuje działania, związane z ze zmniejszeniem zatrudnienia w Spółce. Związkowi zależy na tym, żeby były to odejścia dobrowolne,a nie zwolnienia. Będziemy  pilnować tego, żeby w tym roku utrzymać taką politykę i zapewnic pracę tym, którzy chcą dalej pracować. Prowadzimy również rozmowy z Prezesem TD, żeby umożliwić start w konkursach na różne stanowiska w TD nie tylko pracownikom z obszaru TD, lecz także  z całego Tauronu, w szczególności z TOK. Rzecznik Dialogu Społecznego p. Barbara Stefaniak-Gnyp  oświadczyła na zebraniu Zarządu Związku w dniu 20 stycznia 2017 roku, że  są prowadzone prace nad ujednoliceniem zasadu startu pracowników z różnych spółek na wakaty w TD. Pojedyńcze osoby już są przyjmowane po złożeniu aplikacji i przejściu rekrutacji, lecz  na dzień dzisiejszy muszą się zwolnić w TOK, żeby móc zatrudnić się w TD. Pracujemy nad wprowadzeniem porozumienia trójstronnego lub innej formy przejścia pracowników z zachowaniem pełnej ciągłości pracy.

- Trwają ciągle negocjacje, związane z programem oszczędnościowym i wypłatą zaległej premii z okazji Dnia Energetyka. Wszystkie związki zawodowe, w odpowiedzi na kolejną propozycję oszczędności wystosowaną przez Zarząd TOK, wystosowały pismo z własną propozycją. W odpowiedzi, na spotkaniu ze związkami w dniu 23 stycznia, Zarząd przedstawił  wyliczenie , wynikające z propozycji związkowej i stwierdził, że nie zgadza się na to, ze względu na zbyt małą kwotę oszczędności. Związki zawodowe skorygowały swoje stanowisko, jednak - z powodu nieobecności jednej z przewodniczących OPZZ odpowiedź odłożono do następnego tygodnia.

 

Z obrad MKZ NSZZ "Solidarność" Tauron Kraków

 W dniach 5 i 6 grudnia obradowała Międzyzakładowa Komisja NSZZ "Solidarność" Tauron Kraków. Tematów do omówienia było bardzo dużo:

1. Regulamin pracy W TD.

W związku z wejściem w życie nowego ZUZP w Tauron Dystrybucji przeanalizowano nowy regulamin pracy, wraz z poprawkami. Dokument został parafowany kilka dni temu przez wszystkie ogranizacje związkowe. Jednak nasz Związek  zaproponował kilka niewielkich poprawek i zwrócił się do  pozostałych organizacji związkowych  ( na piśmie) o ich akceptację.

2. Sytuacja TOK.

Członkowie MKZ ze spółki TOK przedstawili liczne problemy pracowników Spółki np. tworzenie multipoków, przenoszenie pracowników między obszarami , program PDO.Podkreślono też  trudności w rokowaniach nad nowym ZUZP w TOK. Negocjacje idą opornie, terminy spotkań są często przesuwane przez pracodawcę, który obwinia stronę społeczną za opóźnienia. MKZ wystosował w tej sprawie pismo do Zarządu TOK, że związki zawodowe są gotowe do intensywnych prac nad nowym ZUZP w TOK. Zażądano od TOK wytypowania najlepszych ludzi do pracy nad nowym ZUZP.

3. Protest wobec polityki społecznej w TAURON.

Związkowcy przytoczyli wiele argumentów na to, że obecne zmiany w TD, TOK i innych spółkach doprowadzają do likwidacji miejsc pracy oraz nadmiernego obciążenia pracowników obowiązkami służbowymi.Pogarszają się też warunki pracy. Opracowano pismo do Zarządu TPE z ostrym protestem przeciwko polityce kadrowej, prowadzonej przez zarządy spółek.

Ze względu na trudną sytuację społeczną i lekceważenie przez zarządy spółek problemów pracowniczych, MKZ podjął uchwałę o zorganizowaniu pikiety protestacyjnej w dniu 19 grudnia pod budynkiem TPE w Katowicach, ul. Ściegiennego, o godz. 12.

 

Strona 1 z 25

Aktualności z regionu

Początek strony